Erkek, "Çanakkale'de kaç çocuk işçi var?"

16.05.2017         

Çanakkale CHP Milletvekili Av. Muharrem Erkek, Türkiye'nin önemli konularından biri olan çocuk işçi sorununu meclis gündemine taşıdı.

 TBMM’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na soru önergesi sunan Muharrem Erkek,   çocuk işçi sorunu ile ilgili yapılan son çalışmaları sordu.  Türkiye’nin, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Hakkında” 182 sayılı sözleşmesini 2001 yılında kabul ettiğini hatırlatan Erkek;”Bahsi geçen sözleşmede, en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin 18 yaş altındaki tüm çocuklar için yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına yönelik ivedi ve etkin önlemlerin alınmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bölümü en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine ve özellikle kız çocukların durumuna önem vererek çocuk işçiliğinin tamamıyla yok edilmesini hedefleyen “Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” adlı bir program geliştirmiştir. Program bağlamında, “Çocuk İşçiliğine Karşı Toplumsal İşbirliği projesi”, “Mevsimlik gezici ve geçici tarım işlerindeki en kötü biçimdeki çocuk işçiliğinin eğitim yoluyla sona erdirilmesi projesi”, “Sokakta çalışan çocukların eğitime yönlendirilmesi projesi” gibi çalışmalar yapılmıştır” dedi. Müezzinoğlu’na üç soru yönelten Erkek; “Çanakkale ilimizde ve Türkiye genelinde (iller ayrı ayrı belirtilmek üzere) kayıtlı “çocuk işçi” statüsünde yer alan kişi sayısı kaçtır? Bunlar hangi sektörlerde çalıştırılmaktadır? Çocuk işçiler içerisinde başta Suriye olmak üzere yabancı uyruklu çocuklar var mıdır? Varsa sayıları kaçtır ve hangi sektörlerde çalıştırılmaktadır?Yukarıda bahsi geçen projelerden, Çanakkale ilimizde Türkiye genelinde (iller ayrı ayrı belirtilmek üzere) kaç çocuk yararlandırılmıştır?Bunlar haricinde Bakanlığınızca yürütülen projeler var mıdır? Varsa hangi aşamadadır? Bitirilenlerden elde edilen sonuçlar nelerdir?”diye konuştu. 

(Şenol Güven)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER