Erkek "Hiçbir şeye cevap verememişler"

24.05.2019         

CHP Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı iptali gerekçeli kararını değerlendirdi. Milletvekili Erkek değerlendirmesinde; "İstanbul seçimlerini siyasi bir kararla iptal ettiklerinin başlı başına bir göstergesi. Sandık seçim kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmaması nedeniyle iradenin yok sayılacağına ilişkin hiçbir hüküm yoktur kanunda. Hiçbir şeye cevap verememişler" dedi.

 YSK 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimleri gerekçeli iptal kararını CHP’ye sunmuştu. Kararın incelenmesinin ardından, CHP Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP’nin karara ilişkin görüşlerini dün, CHP Genel Merkez’inde düzenlediği basın açıklaması ile bildirdi. 250 sayfalık kararın tamamını okuduklarını belirten Milletvekili Erkek; “7 üye 12 sayfa gerekçe yazmaya çalışmış maalesef o da yazılamamış. Son sayfada aslında tüm gerçeği bizzat 7 üyenin yazdığı ortaya koyuyor”dedi. Oyların nasıl çalındığına dair hiçbir açıklama olmadığını belirten Milletvekili Erkek; “Seçmenin iradesinin İstanbul seçiminde nasıl sakatlandığına ilişkin bir tek satır yok kararda. Sandık kurulu başkanları 754 sandıkta nasıl yanlı davrandı? Seçmenin oyunu nasıl çaldı? Bir tek cümle dahi yok” dedi. 108 sayım döküm cetveli boş sandık denilen sandıklarda Binali Yıldırım’ın daha çok oy aldığını belirten Erkek; “Kim yaptı bu usulsüzlüğü? Nasıl bir organizasyon ki sayım döküm cetvelleri boş olan sandıklarda dahi Binali Yıldırım`ın oyu daha fazla çıkıyor?” dedi. YSK`nın bu kararına kadar, sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi atamalarına dayanarak iptal edilen hiçbir seçim olmadığını belirten Milletvekili Erkek; “İstanbul seçimlerini siyasi bir kararla iptal ettiklerinin başlı başına bir göstergesi. Sandık seçim kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmaması nedeniyle iradenin yok sayılacağına ilişkin hiçbir hüküm yoktur kanunda” dedi. Konuşmasının sonunda tüm seçmenleri 23 Haziran’da sandığa çağıran Erkek; “Herkes rahat olsun, sandığa gidip oyunu kullansın. Biz her bir oya sahip çıkacağız. YSK iptal etti ama son sözü İstanbul seçmeni söyleyecek, her şey çok güzel olacak” dedi. Milletvekili Erkek açıklamasında; “7 kişilik sandık kurulunun önünde seçmenler özgür iradeleri ile oylarını kullandılar. Kanuna ve YSK`nın genelgelerine uygun şekilde gerçekleştirildi işlemler. Tüm sandıkların sandık sonuç tutanakları 7 kişilik kurul tarafından imzalanarak, AKP`li ve MHP`li üyelerin de imzalarıyla ilçe seçim kurullarında birleştirildi. Seçim günü seçmenler anayasada yazılı seçme hakkını kullandı. İBB başkanını belirledi, yönetime katılma hakkını gerçekleştirdi. Seçimin kaybedildiği görülünce oylar yeniden yeniden sayıldı, kısıtlılara bakıldı, her şeye bakıldı... Sonuç değişmeyince seçim iptal edildi” dedi.

 
“Seçmenin iradesinin İstanbul seçiminde nasıl sakatlandığına ilişkin bir tek satır yok”
Ekrem İmamoğlu`nun hakkının hukuksuz bir şekilde elinden alındığını belirten Erkek; “250 sayfalık karara baktık, tamamını okuduk. İlk 12 sayfa AKP`nin itiraz dilekçesinin özeti. Sonraki 84 sayfa YSK`nın yazışmaları. Sonraki 104 sayfa 39 ilçe seçim kurulunun YSK`ya verdiği cevap ve tespitler. 38 sayfada karşı oy yazısı var. Geriye yalnızca 12 sayfa kalıyor. 7 üye 12 sayfa gerekçe yazmaya çalışmış, maalesef o da yazılamamış. Son sayfada aslında tüm gerçeği bizzat 7 üyenin yazdığı ortaya koyuyor. 7 üye demiş ki; "108 sandıkta sayım döküm cetvellerinde eksiklikler var."Seçmenin iradesinin İstanbul seçiminde nasıl sakatlandığına ilişkin bir tek satır yok kararda. Sandık kurulu başkanları 754 sandıkta nasıl yanlı davrandı? Seçmenin oyunu nasıl çaldı? Bir tek cümle dahi yok” dedi. 

“6 Mayıs`taki toplantıda hiç konuşulmamış konuları da karara sokuyorlar”
108 sayım döküm cetveli boş sandık denilen sandıklarda Binali Yıldırım’ın daha çok oy aldığını belirten Erkek; “Sayım döküm cetveli boş olan 18 sandık. Hani sayım döküm cetvellerinin boş olmasını büyük bir usulsüzlük olarak anlatıyorlar ya. 18 sandığın sonucu; Binali Yıldırım 2352 oy. Ekrem İmamoğlu; 2167 oy. Binali Yıldırım bu çeteleler boş dedikleri sandıklarda daha çok oy almış. Çünkü bütün bu sandıklar sayıldı, bütün bu sandıkların sandık sonuç tutanakları yani ıslak imzalı tutanakları YSK’nın sisteminde mevcut. Binali Yıldırım daha çok oy almış. 18 boş sandık var diyorlar ya. 90 sandıkta da imzalar eksikmiş 108 sandığın 90 sandığında da. Tek tek hepsini gece kontrol ettik. 90 sandığın toplam sonucunu veriyorum. Bunlar iptal gerekçesi değil ama yazıldığı için gerekçede mecburen kamuoyuyla gerçeği paylaşmak zorundayız. 90 sandık sayım döküm cetveli imzasız olan 90 sandığın toplam sonucu; Binali Yıldırım 12017 oy. Ekrem İmamoğlu 11853 oy. Burada da Binali Yıldırım çok oy almış. Kim yaptı bu usulsüzlüğü, bu nasıl bir usulsüzlük, nasıl bir organizasyon ki bu çeteleleri boş olan veya imzaları eksik olan sandıklarda dahi Binali Yıldırım’ın oyları çok daha yüksek çıkıyor?” dedi. 
 
“Hiçbir usulsüzlüğü de ortaya koyamadan İstanbul seçimini iptal ettiler”
YSK’nın hiçbir usulsüzlüğü ortaya koyamadan İstanbul seçimini iptal ettiğini belirten Milletvekili Erkek; “Gelelim 754 sandığa. Kamu görevlisi yokmuş bu 754 sandıkta. Bu 754 sandığın 532’sinde görev yapan sandık kurulu başkanları öğretmen. Özel okullarda, kolejlerde öğretmenlik yapan çocuklarımızı emanet ettiğimiz pırıl pırıl insanlar. 532’den kalan da bankalarda çalışan. Onlar işte banka memurları,  geçmiş dönemlerde de, geçmiş seçimlerde de 24 Haziran’da da görev yapmış paramızı emanet ettiğimiz, kredilerimizi emanet ettiğimiz güvenilir dürüst insanlar. Şimdi bu pırıl pırıl insanları itham ederek ki bu insanların yaptığı hiçbir usulsüzlüğü de ortaya koyamadan İstanbul seçimini iptal ettiler. Ki, İstanbul’da 76 seçim kurulundan 65’i 24 Haziran’da olduğu gibi eksiklikleri bu güvenilir kişilerle doldurmuş. Çünkü mülkiye amirlerin gönderdiği listelerden mazeret bildirenler olmuş. O ilçedeki kamu görevlilerinin sayısı bazı ilçelerde eksik kalmış ve bunları Yüksek Seçim Kuruluna sorarak yaptı ilçe seçim kurulları Maltepe örneğinde olduğu gibi. Seçmenin kusuru nedir burada, seçmen iradesi nasıl sakatlandı? Seçmen gitti özgür iradesiyle oyunu kullandı o sandıklarda. O sandıkların hepsi sayıldı, yeniden yeniden sayıldı. 2 defa, 3 defa sayım sonuçlarını dahi kabul etmiyor musunuz? İstanbul’da 39 ilçede tüm geçersiz oyları saydınız, 6 ilçede geçerli, geçersiz tüm oyları saydınız, çetelelerinde sorun var dediğiniz sandıkları YSK tek tek inceledi, 57 tanesinin tümünü saydırdı. Orada da Ekrem İmamoğlu lehine biliyorsunuz 13 oy çıktı. Peki seçmenin iradesi nasıl sakatlandı? Çok vahim bir durum hukuken. Hüküm veriyor, kısa karar demek hüküm demektir hukukta. O 7 kişi karar verilince dosya kapatılır ondan sonra o hükme uygun o hükümle uyumlu gerekçe yazılır. 7 kişi ne yapıyor? Sanki demokrasiye pusu kurmuşlar, toplanmaya devam ediyorlar, hükmün dışına çıkarak 6 Mayıs’taki Yüksek Seçim Kurulu toplantısında hiç konuşulmamış, iptal gerekçesi yapılmamış konuları da karara sokuyorlar. İşte 108 sandık, sayım döküm cetvelleri, kısıtlılar, bunların hiçbiri aslında hükümde yok. Çok vahim bir tablo hukuk devleti adına. Bu da zaten karşı oyda ciddi şekilde eleştirilmiş” dedi. 
 
“Sandıktan çıkan iradenin yok sayılacağına ilişkin hiçbir hüküm yoktur”
“Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olması esastır ama olmazsa olmaz bir durum değildir. Çünkü yasa ne diyor? 298 sayılı yasanın 23.maddesinin son fıkrası, eğer diyor eksiklik varsa, mazeret varsa o eksiklikleri o ilçede güvenilir insanlardan doldurabilirsin diyor. İlçe seçim kuruluna bu yetkiyi veriyor. 22. maddenin son fıkrası ne diyor? Sandık kurulu başkanını atadın kamu görevlisi, üyeyi de belirledin kamu görevlisi. Bunlar seçim günü gelmedi diyor sabah göreve. Kalan 5 tane siyasi parti üyesinden en yaşlı üye başkanlık eder sandık kuruluna ve işlemler devam eder diyor. Yani şunu demiyor, o sandıkta seçmen oy kullanamaz, o sandıkta kullanılan oylar geçersizdir. Bizim kanunumuzda, bizim hukukumuzda sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması sebebiyle o sandıkta yapılan işlemlerin yok sayılacağına dair hiçbir hüküm yoktur. O sandıktan çıkan iradenin yok sayılacağına ilişkin hiçbir hüküm yoktur. Kanunda yoktur bu. Nasıl iptal ediyorsunuz İstanbul seçimini? Bunlara da cevap verememişler zaten. Hiçbir şeye cevap verememişler. Hani seçmen gitti 4 oy pusulası aldı aynı zarfa koydu ya onlardan yalnızca bir tanesini geçersiz kıldınız onu da açıklayamamışlar.

“Yastığa başınızı koyduğunuzda nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz?”
“Aynı Yüksek Seçim Kurulu hatırlayalım referandumda açıkça kanuna aykırı olduğu halde milyonlarca mühürsüz oyu geçerli kabul etti” ifadelerini kullanan Erkek; “O zamanki kanun ne diyordu biliyorsunuz sonra değiştirdiler kanunu, düzenleme yaptılar. O zamanki kanun ne diyordu referandumdaki kanun? Sandık kurulları oy pusulalarını eğer mühürlememişse o oy pusulaları geçersizdir. Kanunda yazıyordu. Yasal görevini yapmamış sandık kurulu buna rağmen ne dedi YSK? Ben seçmen iradesini sakatlayamam. Sonuçta o sandıktan bir irade çıkmış. Onun için kanuna aykırıda olsa ben seçimi iptal etmem dedi. İstanbul seçimini niçin iptal ettiniz? Kanuna aykırılık varsa seçmen iradesinin nasıl sakatlandığını kanıtlamadan seçimin sonucuna müessir olayları ortaya koymadan, bunları kimin ve nasıl yaptığını somut kesin delillerle ispatlamadan nasıl bunu iptal edebiliyorsunuz? Sizin sıfatınız yargıç olabilir ama siz hukuk insanı olamazsınız. Yastığa başınızı koyduğunuzda nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Bu kararda 38 sayfalık, 38 sayfalık karşı oyda, muhalefet şerhinde tam bir hukuk dersi var. Orada hukuk var 7 üyenin yazdığı 12 sayfada siyasi bir irade ve karar var. Yüksek Seçim Kurulunun 7 üyesi bu kararla kendilerini aslında imha ettiler, kendilerini imha ettiler” dedi.
 
“İstanbul seçmeninin 23 Haziran`da bir hakkı teslim edeceğine yürekten inanıyoruz”
Erkek son olarak; “Kendi sandık kurulu üyelerinize saygısızlık yapıyorsunuz partinizin. O görev yapan pırıl pırıl insanları suçluyorsunuz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Gerçekten Türkiye’ye yazık etmek istiyorlar ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. 754 sandıkta da Binali Yıldırım’ın açık ara önde olduğu sandıklar da var. Çok doğaldır bunlar. Bizim güçlü olduğumuz yerlerde biz öndeyizdir, AK Partinin güçlü olduğu yerlerde AK Parti öndedir. Asıl tabi acı olan, her şey belgesiyle ortadayken böyle bir kararın verilebilmesi. Sözlerimi bitirirken şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Bu artık bir demokrasi mücadelesi. Bu tüm Türkiye’nin bir demokrasi mücadelesi. Hangi siyasi partiden, hangi siyasi görüşten, hangi inançtan, hangi düşünceden, hangi kökenden olursa olsun İstanbul seçmeninin 23 Haziran’da bir hakkı teslim edeceğine yürekten inanıyoruz. O hak teslim edilecek. Herkes rahat olsun, herkes sandığa gitsin oyunu kullansın. Biz her bir oya sahip çıkacağız. YSK bu seçimi iptal etti ama son sözü İstanbul seçmeni söyleyecek 23 Haziran’da ve her şey çok güzel olacak.” dedi.
(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER