Erkek "Meşruiyetini yitirmiş tüm seçimleri yenilemelisiniz"

09.05.2019         

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesinin ardından, 24 Haziran 2018 seçimlerinin de iptalini isteyerek YSK Başkanlığına itiraz dilekçesi sundu. CHP Milletvekili Av. Erkek; "Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını şaibeyle kazandıysa, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı seçimini şaibeyle kazanmıştır" dedi.

 31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul ayağı, yaklaşık 17 gün süren oy sayımının ardından tamamlanmıştı ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olduğu kararı verilmişti. Fakat AKP’nin itirazları devam etmiş ve Olağanüstü itiraz süreci başlamıştı. Olağanüstü itiraz devam ederken, önceki gün YSK’dan ‘Kamu görevlisi olmayan kişilerin sandıkta görev yapmış olması’ nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği açıklanmıştı. Kararın üzerine CHP de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminin ve 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, YSK’ya başvuruda bulundu. 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi istemiyle yapılan itiraz dilekçesi, YSK’ya CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, tarafından verildi. CHP Milletvekili Erkek, itiraz dilekçesinde; “Kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yapmış olması tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini şaibeli kılıyorsa, verdiğiniz kararın doğru olduğuna inanıyorsanız ve hukuka saygılı olun diyorsanız 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimleri de iptal etmek durumundasınız” ifadelerine yer verdi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi şaibeyle kazanması kararını eleştiren Erkek; “Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını şaibeyle kazandıysa, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı seçimini şaibeyle kazanmıştır” dedi. 

 
“On binlerce sandık başkanı ve üye, kamu görevlisi olmadığı halde 24 Haziran seçimlerinde görev yaptı”
YSK Başkanlığına sunduğu itiraz dilekçesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreteri ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek; “Yüksek bir kurul olarak kendinizi ve önceki tüm kararlarınızı inkâr eden öyle bir karar verdiniz ki, 24 Haziran seçimlerinde de on binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde sandık başkanı ya da üye olarak görev yaptığını tespit etmiş oldunuz. Evet, on binlerce sandık başkanı ve üye, kamu görevlisi olmadığı halde 24 Haziran seçimlerinde görev yaptı. Re’sen yapacağınız bir inceleme sonucunda dahi günışığı gibi ortaya çıkacak bu gerçek karşısında artık Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimleri de kesinlikle şaibelidir. Kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yapmış olması tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini şaibeli kılıyorsa, verdiğiniz kararın doğru olduğuna inanıyorsanız ve hukuka saygılı olun diyorsanız 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimleri de iptal etmek durumundasınız. Bilgileriniz üzere, ‘Tam Kanunsuzluk’ başvurularında süre aranmaz. Ortaya bir tam kanunsuzluk çıkmışsa, bu tam kanunsuzluğun sonucu olarak 24 Haziran seçimlerinin iptali de artık hukuken bir zorunluluk arz etmektedir” dedi. 
 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mazbatalarını iptal ederek seçimi yenilemek zorundasınız”
CHP Milletvekili Av. Erkek; “İnceleyin, 31 Mart’tan sonra olduğu gibi günlerce inceleyin, 24 Haziran seçimlerinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin sandık başlarında görev yaptığını tüm Türkiye görsün. Sandık kurulu başkanlarının ve sandık kurullarında görev yapacak kamu görevlilerinin belirlenmesi seçmenin, siyasi partilerin ve adayların iradesine bağlı olmamasına rağmen, sandık kurullarının teşkiline ilişkin konular bizzat kurulunuzun 13/12/2018 tarih ve 2018/1105 sayılı kararıyla kabul edilen seçim takvimine göre 2 Mart tarihinde kesin olarak karara bağlanmasına rağmen, sandık kurullarında kamu görevlisi olmadığı halde görev yapanların seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair somut tespitler bulunmamasına rağmen, önceki tüm kararlarınızda bu tip mesnetsiz, delilsiz ve soyut iddialar karşısında seçimlerin yenilenmesinin mümkün olmadığını önemle vurgulamanıza rağmen, sandık başındaki iş ve işlemlerde herhangi bir usulsüzlük ortaya konulamamasına rağmen, Anayasa’da güvence altına alınmış seçme ve seçilme hakkını zedeleyerek ve seçmen iradesini yok sayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ve seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiyseniz, 24 Haziran 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletvekillerinin de mazbatalarını iptal ederek 24 Haziran seçimlerini de yenilemek zorundasınız. Çünkü aynı şartlar 24 Haziran’da da mevcuttu” ifadelerini kullandı.
 
“İki seçimde de tüm iş ve işlemler, Yüksek Kurulunuzca yapıldı”
Milletvekili Erkek; “131 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde sandık kurullarını nasıl oluşturduysanız, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde de aynı şekilde oluşturmuştunuz. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu iktidar değiştirdi ve 13 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren bu değişikliklerden sonra iki seçim gerçekleşti. Bu iki seçimde de seçimlere ilişkin tüm iş ve işlemler iktidarın gerçekleştirdiği değişikliklere göre yüksek Kurulunuzca yapıldı. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını şaibeyle kazandıysa, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı seçimini şaibeyle kazanmıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçimi meşru değilse, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi de meşru değildir. Daha bu seçim döneminde 14 Nisan Erzurum Pasinler ve 20 Nisan Bursa Mustafakemalpaşa kararları ve bugüne kadar ki yerleşmiş, kökleşmiş kararlarınızın tam aksi bir kararla seçim sonucuna doğrudan doğruya müdahale ediyorsanız, 24 Haziran seçimlerinin sonucuna da müdahale ederek meşruiyetini yitirmiş tüm seçimleri yenilemelisiniz” dedi. 
 
“Bugün ne değişti?”
CHP’li Erkek; “Yüksek kurulunuz bugüne kadar diyordu ki, bir usulsüzlük ya da suç söz konusu ise suç isnat edilen ya da usulsüzlük yapan kişilerin hakkında yürütülen soruşturmalar ayrı bir konudur ve seçmen iradesi esas olduğundan seçimin iptali mümkün değildir. Bugün ne değişti? Kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı sandık kurullarında sandık başındaki iş ve işlemlerde herhangi bir usulsüzlük iddia edilmediği halde, o sandıklarda oy kullanan seçmenin iradesi sakatlanmadığı halde, madem iptal kararı verdiniz, aynı takdir ve iradeyle 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimlerini de iptal etmek durumundasınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi, kasten suçlar işlenmişse, organize işler ve usulsüzlükler gerçekleşmişse mutlaka kendi seçiminde de gerçekleşmiştir. Yüksek Seçim Kurulu, bu incelemeden artık kesinlikle kaçamaz. İstanbul’un tüm ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri seçimlerinin de artık bu kararınızdan sonra iptali bir zorunluluk yaratmıştır. Yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini değil, İstanbul’un tüm seçimlerini iptal edin.  Sayın Ekrem İmamoğlu’nu 39 ilçede oy kullanan İstanbullular seçtiğine göre 39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte pusulası aynı zarftan çıkan tüm seçim türlerinin de iptal edilmesi gerekmektedir” dedi. 
 
“Milletin vicdanında adaletin tecelli ettirilmesi için karar verilmeli”
CHP’li Erkek; “İktidarın isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen seçim mevzuatındaki değişikliklerin 13 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra yapılan tüm seçimlerde ‘bir şeyler olduğu’ açıkça ortaya çıktıysa, artık seçmenin iradesinin ortadan kaldırılmasının bir önemi yoksa, artık sandık kurullarında görev yapanların seçim sonuçlarına ne şekilde etki ettiklerine dair açık, kesin, somut deliller aranmayacaksa ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ve Sayın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptali kararı doğruysa, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ‘Tam Kanunsuzluk’ sebebiyle iptaline, 24 Haziran seçimleri sonucunda verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasının ve Milletvekillerinin mazbatalarının ‘Tam Kanunsuzluk’ sebebiyle iptaline, İstanbul’da gerçekleşen 39 ilçedeki tüm seçimlerin ‘Tam Kanunsuzluk’ sebebiyle iptaline, Milletin vicdanında adaletin tecelli ettirilmesi için karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ediyorum” dedi. 
(Baykal Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER