Futbolda Altyapı Eğitimi

17.10.2020         1. Çocuklar yapabilecekleri kadarını yapabilirler. Daha fazlasını değil. Altyapı antrenörlerine düşen çocukların yapabilecekleri kadarını yapabiliyor olmalarını sağlamaktır.
2. Çocuklar daha fazla zorlandığında daha iyi yapanlar çıkabilecektir. Ama unutulmasın ki; aşırı zorlama ile yapanların asla devamlılıkları olmayacaktır. Unutulmaması gereken eğitimciliğin "bu günden yarına hazırlayan" bir meslek olduğudur.. Yani eğitimcilik işi, sürdürülebilir özellikler kazandırmaktır...
3. Futbol bir oyundur. Her oyun her yaşta oynanır ama bu, o yaşın izin verdiği içerik ve niteliklerde olmalıdırFutbol oyunu her yaş düzeyine göre o yaşın elverdiği şekillerde oynanması gereken bir oyundur.
4. Küçük yaşlarda futbolda taktik sadece topu alıp gitmektir. Altyapı antrenörlerine düşen en önemli eğiticilik özelliklerinden birisi de, yaş düzeyi ile birlikte gelişen taktik beceriler konusunda hiç aceleci davranmamaları gereğidir.
5. Çocuklar kazanmak için yarışmazlar. Yarışmak için oynamazlar. Eğlenmek için oynar, oynarken işin doğası gereği ve ölçülerde yarışırlar. Yani onlar için amaç; Kazanmak, kazanmak için yarışmak ve yarışmak için oynamak değildir.
6. Çocuklar daha kuvvetli, daha hızlı, daha dayanıklı, daha teknik olmak için çalışmazlar. Çalışırlarken, eğlenirlerken işin doğası gereği giderek kuvvetli, giderek hızlı, giderek dayanıklı ve giderek teknik olurlar. Her şey işin doğasında gizlidir.
Çocuklar için işin doğası "kritik dönemler"i sağlıklı geçirebilmektir.
16`lı yaşlara değin bütün gelişimler işin doğasına uygun şekilde götürülmelidir. İşin doğası amaçsız olmak değil ama zorlamak ve zorlayarak akışı değiştirmek hiç değildir...
İşin doğasına uyum, doğaya uyumun eğitime yansıması demektir.
Aslında hepsi budur.
(Futbolda Altyapı Eğitimi)

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER