Gelibolu'nun 500 yıllık tarihi artık virane..

31.01.2019         

Gelibolu'nun 500 yıllık tarihi mirası Gelibolu Havzası Sinagog'u yıkılmaya yüz tuttu. 1970'li yıllara kadar büyük bir Yahudi nüfusunun yaşadığı Gelibolu'da yer alan Sinagog'un eski ve yeni fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

 

Özel Haber: Eren Aşnaz

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yer alan 500 yıllık tarihi virane oldu. 500 yıl boyunca Yahudi nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Gelibolu’da, Yahudi cemaatinin dini ayinlerini gerçekleştirdiği Sinagog’un eski ve yeni fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yıkıntı halinde olduğu görülen Sinagog’un, Serdar Azak tarafından eski ve sağlam fotoğrafları paylaşıldı. Şalom Gazetesi’in de önceki yıllarda yer alan haberde  ‘Yazıcızade Mahallesi, Havra Sokak’ta 215 ada ve 14 parselde 337 metrekare arsa üzerinde bulunan ve günümüzde harabe halinde bulunan Gelibolu Havrasının yapım tarihinin bilinmediği belirtiliyor. Havranın tapuda Avram Allavi oğlu Semoil Bohor adına kayıtlı olmakla birlikte bu kişileri Gelibolu Yahudi Cemaatinden hayatta olan yaşlılar bile tanımadığı’ ifade ediliyor. Önceki yıllarda, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından dini ve kültürel yapı olarak tescil edilen gayrimenkulün tehlike arz etmesi nedeniyle restorasyon projesi hazırlanması istendiği, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından hazırlanacak rölöve ve restorasyon projelerinin acilen iletilmesine, can ve mal güvenliği açısından ilgili kurumlar tarafından gerekli önlemlerin alınmasına karar verildiği belirtiliyor. Yapının tamamen kaybolmadan müze veya kültür merkezi olarak kullanılması amacıyla restore edilmesi ve bu şekilde ülkeye kazandırılması için önceki yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunulduğu, başvuruda tapu sahipleri kayıp olduğu için Havranın hazineye intikalinin de talep edildiği, ancak Kültür Bakanlığı’nın yeterli ödeneği olmadığı için havranın Hazine’ye intikalinin yapılmadığı belirtiliyor.  Havra, günümüzde ise tamamen yok olmaya yüz tutmuş bir halde kalıntı olarak duruyor.

 
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER