Görmek…

14.09.2015         tkoc@comu.edu.tr

Görmek, görebilmek çok önemli ama yetmez. Gördüğünü anlayabilmek ve bundan hareketle gereğini yapabilmek en az görmek kadar ve hatta ondan daha önemlidir. Özetle; görmek, anlamak ve gereğini yapmak bir iş yapmanın basamaklarıdır.

             Dostlar ülkemizin ve aslında bütün ezilen, sömürülen ülkelerin eskiden gelen ve aynı zamanda güncel sorunu olan savaş/barış karşıtlığını tartışmak istiyorum. Güncel durumda yorumlarından kan damlayanlar giderek artıyor. Dikkat ederseniz bunlar arttıkça yoksul, kadın ve çocuk ölümleri artıyor.

            Öncelikle ifade edeyim ki görmek ve anlamak için olaylara değişik zaman ve alan ölçeğinde bakmak gerekir. Gerekeni yapmak demek; gereğinde sevinmek, gereğinde üzülmek ama en çok emek vermek demektir.

 

            Nedir görmemiz gereken?

Ötekileştirmek emekçilerin ve ezilenlerin işine yaramaz. Dikkat ederseniz kan akıtılmak istenen dönemlerde öteki Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Yahudi, Hristiyan, Ezidi, Alevi, Sünni, Ateist ve başka gerekçeler ile insanlar birbirine kırdırılır. Bu günlerde de bu ifadelerin yazılı görsel ve sosyal medyada uçuştuğunu görüyoruz. Bir anayasa profesörü (bu ifadeyi bu kişi için üzülerek kullandım) “Teröristler sünnetsiz” diye açıklama yapabiliyor. Çok iyi biliyoruz ki insana insan olarak bakmanın ötesinde başka yolumuz yok. Olaya bilimsel yöntem ile bakarsanız etnik tercih, ideolojik tercih ve/veya inanç tercihi insanı farklılaştırmaz. Yalnızca bir konuya farklı bakış açılarını gündeme getirir. Hiçbir bakış açısı mutlak doğru olmadığına göre birinin diğerine üstünlüğünden söz edilemez. Bu bakış açılarının herhangi birinin üstünlüğünden söz etmenin doruk noktası Hitler Irkçılığı ve/veya faşizmidir. Bilindiği gibi ırkçılık ve faşizm insanlık suçudur.

Bir başka görmemiz gereken ise ülkemizde fiilen iç savaş başlatılmaya çalışıldığıdır. Devamında hemen soralım;

Bu iç savaş kimin işine yarar?

Birbirini öldürmekle mutlu olabilmiş bir toplum var mı?

Öldürerek mutlu olunamaz ve hak kazanılamaz.

 

            Nedir anlamamız gereken?

            Yazının bu noktasına kadar aslında anlamamız gerekeni de vurguladık: Demokrasi halkın, kan ve faşizm DİKTATÖRlerin işine yarar. Diktatörler istediği sayıda milletvekili almak için halkı şiddet ve kan ile yönlendirir. Örnek mi istersiniz. Hitler yetmiyor mu?

            Konuyu ele alırken zaman ve mekan bakımından daha geniş düşünelim. Savaşarak, birbirini öldürerek karnını doyurabilmiş, huzuru, güveni ve mutluluğu sağlamış bir toplum biliyor musunuz? Benim bildiğim kadarı ile yok. Savaş ve kan her zaman silah fabrikalarının, emperyalizmin, sömürenin ve bu sömürüye aracılık yapan taşeronların/işbirlikçilerin işine yarar.

            O halde her şey anlaşıldı diyerek burada bırakma hakkımız yok. Şimdi gereğini yapmamız gerekir.

            Nedir yapmamız gereken?

            Sistem ve uşakları bu tip durumlarda; durup düşünmemizi, olay üzerinde konuşmamızı, farklı düşünceleri dinlememizi, savaş ve kanın kimin işine yarayacağını anlamamızı ve sonuçta emekçiler ve halk yararına düşünce üretmemizi istemez. O halde yapılacak belli:

            Düşünmek,

            Sorgulamak,

            Dinlemek,

            Düşünce alışverişinde bulunmak,

            Ötekileştirmemek,

            Yaşam hakkından başlayarak haklar, özgürlükler ve adaleti herkes için savunmak,

            Hukuk ve demokrasiden ödün vermemek,

            Dolduruşa gelmemek,

            Sürüye uymamak,

            Savaş veya savaş alternatiflerinden yani sunulan dışında doğru alternatifi halk ile birlikte oluşturmak.

            Bana göre işte tam da bu aşamada ve bu nedenle silahların susması ve BARIŞ’ın sağlanması için emek verilmesini savunmak zorundayız.

            Yeter artık;

            SİLAHLAR SUSSUN; yaşayabilelim.

            SEÇİM YAPILSIN; özgür iradeler ile gerçek demokrasi gelsin.

            MECLİSTE ÇÖZÜM ÜRETİLSİN; BARIŞ olsun, biz halk olarak hakları, özgürlükleri ile ve adaletli bir ülkede yaşayabilelim.

            Çözüm BARIŞ

 

 


1174

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

Yazarın daha önceki yazıları

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
Tüm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun