Gülpınar kazandı

17.11.2020         

Ayvacık Gülpınar'da Transmark Turkey Gülpınar Yenilenebilir Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Transmark Jeotermal Enerji Santrali projesi için 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verilmiş, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşan Derneği tarafından yürütmenin durdurulması talebi ile dava açılmıştı. Görülen davada mahkeme tarafından işletmenin çalışmaya geçmesi durumunda, çevreye olacak etki ve yapılan yatırımlar açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına kara verildi.

Ayvacık Gülpınar`da Transmark Turkey Gülpınar Yenilenebilir Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Transmark Jeotermal Enerji Santrali projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından `ÇED Gerekli Değildir` kararı verilmiş, karara başta yöre halkı olmak üzere çevre dernek ve STK`larından tepki gelmişti. Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği tarafından, "ÇED Gerekli Değildir kararının; hukuka aykırı olduğu, ÇED sürecinin işletilmesi gerektiği, milli gelire katkı sunan tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerinin, projeyi gerçekleştirecek olan şirketin kazancı uğruna gözden çıkarılacağı. Proje kapsamında kullanılacak suyun korkunç boyutta olduğu ve bu suyun yer altı su kaynaklarından sağlanacağı, Aydın civarında yaşanan jeotermal enerji deneyiminde görüldüğü gibi şirketlere yüksek maliyet yüklemesi nedeniyle uygulamanın gerçekleşmediği ve ağır kirlilik ve kimyasalların doğaya olduğu gibi salındığı, vatandaşın bilgilenme, müdahale etme hakkının ortadan kaldırıldığı... vb. gerekçelerle yürütmesinin durdurulması ve projenin iptali istemi ile dava açılmıştı. Konuyla ilgili dava geçtiğimiz gün sonuçlandı. Davada, söz konusu işletmenin çevreye olacak etki ve yapılan yatırımlar açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği, bilirkişi raporunda çevresel etkilerin gerçekte olması beklenenden az hesaplandığı, projenin çevreye ve insan sağlığına olabilecek muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin proje tanıtım dosyasında detaylı olarak değerlendirilmediği... gerekçeleri ile yürütmeyi durdurma kararı verildi. 

Davayla ilgili kararda; "Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerle, konuya ilişkin mevzuat ve bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu projeye yönelik hazırlanan proje tanıtım dosyasının bilirkişi raporunda belirtilen eksiklik ve yetersizlikler nedeniyle bilimsel ve teknik yönden yeterli olmadığı, rapor içinde değerlendirilen çevresel etkilerin gerçekte olması beklenenden az hesaplandığı, böylece projenin çevreye ve insan sağlığına olabilecek muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin proje tanıtım dosyasında detaylı olarak değerlendirilmediği görüldüğünden, eksik ve yetersiz hazırlanan proje tanıtım dosyası esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan; dava konusu işlem kapsamında uyuşmazlığa konu projenin yapımına başlanılması ve işletmenin çalışmaya geçmesi durumunda, çevreye olacak etki ve yapılan yatırımlar açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanunun 27`nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, anılan Kanun`un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca işbu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere (kesin olarak), 02/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi" denildi.
(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

"Veremeyecek hesabım yok"
30.11.2020    3313
Korona her yerde
28.11.2020    2276
On Numara - Yusuf Eroğlu
26.11.2020    1033