Güneşhan "Manda ve himaye kabul edilemez"

05.09.2019         

CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Sivas Kongresi'nin 100. Yıldönümü dolayısı ile açıklamada bulundu. Kongre'nin 100. yıldönümünü gururla kutladıklarını belirten Güneşhan; "Sivas Kongresinin 100. yılında bölgemizde ve dünyada yaygınlaşan her türlü yeni mandacılık ve yeni himayecilik yöntemlerini reddettiğimizi beyan ediyoruz" dedi.

 CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Sivas Kongresi`nin 100. Yıldönümü dolayısı ile açıklamada bulundu. Sivas Kongresi`nin 100. yıldönümünü gururla kutladıklarını belirten İl Başkanı Güneşhan, kongre için; “Emperyalistlerin manda ve himayesini reddederek, tüm güçlerini tam bağımsızlık için birleştirdiği ve milli iradeyi tek kurtarıcı olarak ilan ettiği bir büyük şahlanıştır” dedi.  Kazanımların en büyüğünün tüm yetkilerin bir saraydan alınıp Meclis`e yani milletin kendisine verilmiş olduğunu belirten Güneşhan; “Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de, saray rejiminin yurttaşlarımıza reva gördüğü haksız, hukuksuz ve adaletsiz yönetim anlayışına karşı, yurttaşlarımızın birlikteliğini, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğüne kararlılıkla savunacaktır” dedi. Milletin bağımsızlığı için sıraladığı 5 temel maddenin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Güneşhan; “Sivas Kongresi, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yürüyüşümüzdeki ilham kaynağıdır” dedi. İl Başkanı Güneşhan;  “Bugün, Sivas Kongresi`nin 100. yıldönümünü gururla kutluyoruz.  Sivas Kongresi, esaret ve tahakküm altında yorgun düşmüş ve fakirleşmiş büyük bir milletin, emperyalistlerin manda ve himayesini reddederek, tüm güçlerini tam bağımsızlık için birleştirdiği ve milli iradeyi tek kurtarıcı olarak ilan ettiği bir büyük şahlanıştır.  Sivas Kongresi, halkımızın vicdanından yükselen Kuvayı Milliye ruhunu, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştiren kongredir.  Sivas Kongresi, Büyük Önderimiz ilk Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün ifadeleriyle, Kuvayı Milliye Ruhundan ve Müdafaa-i Hukuk anlayışından neşet eden, onun bağrından doğan Cumhuriyet Halk Partisi`nin de ilk kurultayıdır” dedi. 

CHP’nin demokratik kazanımları koruma kararlılığında olduğunu belirten Güneşhan; “İlk kurultayımızın ve ilk genel başkanımızın aydınlattığı yolda partimiz, yüz yıldır her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı, ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımız için hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam etmiştir ve edecektir. Köklerini Müdafaa-ı Hukuk anlayışından alan ve çok partili demokrasiye geçişin öncülüğünü yapan partimiz, aziz milletimizin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği hukuki ve demokratik kazanımları koruma kararlılığındadır.  Hiç şüphesiz ki, bu kazanımların en büyüğü tüm yetkilerin bir saraydan, bir tek adamdan alınıp Meclis`e, milletin temsilcilerine, yani milletin kendisine verilmiş olmasıdır.  Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de, saray rejiminin yurttaşlarımıza reva gördüğü haksız, hukuksuz ve adaletsiz yönetim anlayışına karşı, yurttaşlarımızın birlikteliğini, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğüne kararlılıkla savunacaktır. Milletimizin demokratik iradesinin ve refahının önündeki tüm engelleri kaldırmak için mücadele edecektir.  Bu çerçevede öncelikle; 1) Cumhurbaşkanının kesinlikle tarafsız olmasını, 2) Güçler ayrılığı ilkesine mutlaka uyulması```. 3) Devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasını. 4) Ekonomik ve Sosyal Konseyin düzenli olarak toplanmasını, 5) Kamu Özel iş birliği Projelerine döviz bazında verilen garantilerin derhal TL`ye çevrilmesini gerekli görüyoruz” dedi. 
“Sivas Kongresi, her türlü manda ve himayeyi reddetmişti” ifadelerini kullanan Güneşhan; “Bugün dünyada emperyalizmin yeni biçimleri, yeni manda ve himaye yöntemleri halkları sömürmeye devam etmektedir. Sivas Kongresinin 100. yılında bölgemizde ve dünyada yaygınlaşan her türlü yeni mandacılık ve yeni himayecilik yöntemlerini reddettiğimizi beyan ediyoruz.  Sivas Kongresi, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yürüyüşümüzdeki ilham kaynağıdır.  Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı yüzyıl önce olduğu gibi bugün de Sivas`ta, aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere dünya tarihinde emperyalizme karşı en şanlı mücadeleyi veren vatansever yurttaşlarımıza bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. 
(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER