İNSANİ DEĞERLER ( adalet )

04.03.2014         hasankucukoba@gmail.comİnsanlık var oluşundan beri birçok ulvi değer yaratmıştır.
Adalet vicdan, merhamet, namus, şeref, haysiyet saygı gibi,
Acımazlık, gaddarlık, zalimlik, haksızlık gibi karşıt kavramlarda insanlık tarafından lanetlenmiştir..
İnsani değerler bu kavramların etrafında şekillenmiştir.
Yaşandıkça insani değerler vicdani yasalar haline gelmiştir.
Kişiler, toplumlar bu kavramlara göre olaylar karşısında taraf ve tutum belirlemiştir.
Tarih bu doğrultuda belirlenmiş bir çok olayın da özetidir..
Dinlerin çıkışı da böyledir, toplumda bozulan düzeni tesis etmeye yöneliktir.
Hak hukuk adalet tesis etme amaçlıdır kısmen de amacına ulaşmıştır.
Ancak zamanla güç odakları, hak hukuk ihlalleri meydana getirmiş, bu güç odakları haksızlığı hukuksuzluğu adaletsizliği, merhametsizliği ile insanlığa açlığı yoksulluğu yaşatmışlardır.
Günümüzdeki egemenlerin tarihi insanlığın adalet arayış tarihi ile eşittir.
Bütün dinlerde ki kırılma noktaları da (egemenlerin) güç odaklarının haksızlık ve zulmünden ortaya çıkmıştır.
Kendi gücünü mutlaklaştırarak karşısındakinin hakkını hukukunu yok sayanlar yüzünden, ayni kitaba, peygambere rağmen farklı dini yorumların ortaya çıkış nedenleri biraz da bu sebeplerdendir. .
Toplumlarda birlikte yaşamanın tek ve doğru yöntemi karşılıklı birbirlerinin hak ve hukukuna, saygıdan geçer. Aksi taktirde kırılma başlar... İnsani hak olan meşru müdafaa hakkı doğar.
İnananlar ve inanmayanlar gavurlar kafirler gibi terimleri topluma karşı kullanmak, adaleti ve kamu hizmetlerini bu esaslara göre sunmak çok tehlikelidir.
Bizler ve ötekiler söylemi ayrıntılarda çok tehlikeler taşır, hele hakim güçler tarafından telaffuz ediliyorsa,
devlet eliyle yapılıyorsa toplumun en ince dokusuna sirayet eder ki ....ayrışma kaçınılmaz hale gelir,
Bireylerin sohbetlerine, kitapların satırlarına indirgediğimizde aşağılanmanın yaratacağı kin, nefret en büyük toplumları bile parçalamaya yetecek hale gelir.
Bu tür insani kavramlar bireylerin vicdanında sorgulandığında, ülkede adalet duygusu sarsılır ki... Devletin çivisi çıkar.
Toplumlar mekanik değildir, insani değerler taşıyan bireylerden oluşur.
İnsanlık bir arada yaşama kuralı olarak. Demokrasi, insan hakları, evrensel hukuk normlarını seçmişse bu tesadüfü değildir. Uzun mücadeleler sonucu elde edilmiş kazanımlardır.
Toplumumuzda insan hakları ihlalleri yaşanmakta, adalet mekanizması tartışılır hale gelmiştir.
Toplumu bir arada tutan bu insani değerler, sosyal barışın da çimentosudur. 
Adalet... Tarafsız, adil uygulanmazsa kamu düzeni çöker.
Bu ülke de köklü birçok toplumsal sorun çözüm beklerken, üstüne birde adaletsizliği eklerseniz felaketlere davetiye çıkarmış olursunuz.
Tek umudum;
Anadolu insanının bu bilgi kirliliğine rağmen olup bitenlerin farkında olmasıdır.
Her şeye, amma her şeye rağmen bu haksızlıkları, adaletsizlikleri insan hakkı ihlallerini, vicdanlarında yargılamakta ve mahkum etmektedir.
Adalet kavramı bir insani değerdir. İnsanlığın ortak değeridir.
Bu ulvi değere uymayanlar ayakta kalamazlar.
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.
Unutmayalım bu Anadolu’nun atasözüdür.
 
 
.

1485

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

Yazarın daha önceki yazıları

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
Tüm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun