İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR...

08.12.2020         turgutcamer@hotmail.comDeğerli okurlarım "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma ve Mücadele Günü" nde kadınlar erkek şiddetinin durdurulması için ülkemizin dört bir yanında meydanlara çıkarak `İstanbul Sözleşmesi`nin uygulanması çağrısını haykırdılar.

*İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011`de İstanbul da imzaya açıldı. Türkiye`de sözleşmeyi imzalayarak, 14 Mart 2014 tarihinde onaylamıştı. Mart 2019`a kadar 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan sözleşmeyi onaylayan ülke sayısı ise Türkiye dahil 20`dir.
***
İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair 6284 sayılı kanun, TBMM`de 8 Mart 2012`de kabul edildi. Bu kanun kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleyebilmek için kabul edilmişti. Ne acı ki bu yasa gerektiği gibi uygulanmazken, şimdi de tamamen kaldırılması gündem oluyor. Oysa Türkiye`de son 13 yılda 3086 kadın öldürüldü. Yalnızca 2016-2019 yılları arasında 1167 kadın cinayete kurban gitti. 2020 yılının Ocak- Kasım arasında 397 kadın öldürüldü bu ülkede. Ayda 35-40 kadın öldürülüyor. TBMM`de kadın cinayetlerinin tartışılmasına ayrılan konuşma süresi 1 dakikanın altında 57 saniye!
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Meclisi de böyle oluyor muş demek ki... Vicdan nerede? Yazıktır! Şaşırmamak elde değil, kadınlarımız hayatlarını yitiriyor ama İstanbul Sözleşmesi mecliste gündeme alınmayarak kaldırılmaya çalışılması ile adeta cinayetlerin üstü örtülmek isteniyor!
 
*Bana diyeceksiniz ki; - Bakanlığın adından "KADIN" sözcüğünü atanlardan utanç, vicdan bekliyorsan daha çoook beklersin..." Doğru söze ne denir ki `haklısınız` derim.
*** 
Sevgili Çanakkale OLAY okurları ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi destekleyen `İstanbul Sözleşmesi`ne ilişkin bilgilendirici kitapçıkları Çanakkale ve Kepez Belediyesi dağıtıyor. Kepez`de yaşıyorum.. Kepez`in kitapçığını paylaşarak edinemeyen hemşerilerime yardımcı olmak istedim.
 
İstanbul Sözleşmesi Nedir?
    • Tam adı Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesidir.
    • İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı olarak tanımlar.
    • Kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmayı ve kadınların insan haklarını korumayı amaçlar.
    • Şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığını tespit eder.
    • Kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin ortadan kalkması için devletlerin kapsamlı ve bütüncül politikalar geliştirmesi gerektiğini söyler.
    • Devletin şiddeti bitirmek için toplumsal cinsiyet eşitliğini hem yasalarında hem de toplumsal yaşamda hayata geçirmesi gerektiğini belirtir.
 
İstanbul Sözleşmesi Kimi Korur?
 
    • Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan tüm kadınları ve kız çocuklarını korur.
    • Birlikte yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın, ev içi şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan kadınları, çocukları, yaşlıları, engellileri, göçmen ve mültecileri, LGBTİ+`ları, kısaca herkesi korur.
 
İstanbul Sözleşmesi Kimden Korur? 
    • Eşin, eski eşin veya partnerin şiddetinden, abinin, babanın veya diğer aile bireylerinin kısaca en yakınımızdakilerin şiddetinden korur.
    • İş yerinde patronun, okulda öğretmenin, karakolda polisin, ya da sokakta, çarşıda veya toplu taşımada tanımadığımız erkeklerin şiddet ve tacizinden korur.
 
İstanbul Sözleşmesi Nasıl Korur? (1)
    • Irk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü nedeniyle ayrımcılık yapmaksızın korur.
    • Özel sektör ve medyada dahil olmak üzere, toplumu kadına karşı şiddetin bir insan hakları ihlali olduğu konusunda bilinçlendirmeye çağırarak korur.
    • Eşitliği ve ayrımcılıkla mücadeleyi okul müfredatına ekleyerek, şiddete karşı farkındalığı erken yaşta kazandırarak korur.
 
İstanbul Sözleşmesi Nasıl Korur? (2)
    • Şiddete maruz kalanlar için hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti, finansal yardım, konut sağlama, eğitim, öğretim ve iş bulma destekleri ile korur.
    • Her türlü şiddet olayıyla ilgili ülke çapında 7 gün 24 saat, çok dilli ve erişilebilir ücretsiz acil destek hizmeti sunan telefon hatları ile korur.
    • Şiddete maruz kalanlar, özellikle kadın ve çocuklar için kalacak güvenli yer sağlamak üzere yeterli sayıda ve kolayca erişilebilir sığınaklar ile korur.
 
İstanbul Sözleşmesi Nasıl Korur? (3)
    • Cinsel şiddetten hayatta kalanlar için tıbbi ve adli tıp muayenesi yapmak, travma desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak üzere cinsel şiddet kriz merkezleri ile korur.
    • Şiddete ilişkin iddia ve şikayetlerin yargısal sürecinde kadınları tekrar ayrımcılık ve psikolojik şiddete uğramasını önleyerek korur.
 
İstanbul Sözleşmesi Nerede Korur?
    • Vatandaşlık durumuna bakılmaksızın, evde, sokakta, okulda, işyerinde, pazarda, toplu taşımada, dijital ortamlarda, ülke içinde veya dışında, özel veya kamusal hayatın her alanında şiddetten korur.
 
İstanbul Sözleşmesi Neye Karşı Korur? (1) 
Kadınları, çocukları ve ev içi şiddete maruz kalan herkesi
    • Fiziksel şiddetten korur.
    • Taciz ve tecavüz dahil her türlü şiddetten korur.
    • Ekonomik ve psikolojik şiddetten korur.
    • İşyerinde mobbing ve taciz dahil her türlü şiddetten korur.
    • Israrlı takipten korur.
    • Dijital şiddetten korur.
    • Çocukları şiddet dolu evlerde büyümekten korur.
 
İstanbul Sözleşmesi Neye Karşı Korur? (2) 
    • Çocuk yaşta, erken ve zorla evlendirilmekten korur.
    • Kültür, töre, din, gelenek, namus öne sürülerek işlenen kadınların cinsel organlarına yönelik gerçekleştirilen sakatlayıcı müdahalelerden korur.
    • Kültür, töre, din, gelenek, namus öne sürülerek işlenen kadın ve nefret cinayetlerinden korur.
    • Şiddete uğrayan kişinin soruşturma ve yargılama aşamalarında tekrar tekrar ayrımcılık ve şiddete maruz bırakılmasından korur.
    • Şiddete uğrayan göçmen kadınları, oturma izinlerini ve çocuklarının velayetini kaybetmekten korur.
 
Şiddete Maruz Kaldığımızda Neler Yapabiliriz?
1-Acil Danışma Hatlarını Aramak:
ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Danışma Hattı, 
ALO 155 Polis İmdat, ALO 156 Jandarma İmdat, ALO 112 Acil Tıbbi Yardım Hattı
2-ŞÖNİM`lere Başvurmak:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ilinizdeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri`ne başvurabilirsiniz, Çanakkale ŞÖNİM (0286) 218 19 12 
3-Belediyelerin Kadın Danışma Merkezlerine Başvurmak:
Size en yakın il ve ilçe belediyesine ulaşabilirsiniz. Kepez Belediyesi (0286) 00 10
4-Kadın Örgütlerinden Destek İstemek:
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (212) 292 52 31 - 32 
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı(0212)656 96 96 ve (0549) 656 96 96 gibi kadın örgütlerinden destek isteyebilirsiniz.
Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (0286) 217 06 03
5-Barolara Başvurmak:
Barolar bünyesinde bulunan Kadın Hakları merkezlerinden yardım talebinde bulunabilir ve hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
*
SON SÖZ: "Bir kereden bir şey olmaz!", "Erkekler kendinize gelin!" demekle tecavüz ve cinayetleri önleyebiliyorsanız önleyin de görelim!.. T.Ç. 

3762

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER