İhale yok, faturalar karşılıksız, alımlar fahiş fiyattan, zimmet ve dahası... AFAD'ta "yolsuzluk"

16.11.2020         

Çanakkale'de, öyle bir kamu kurumu "yolsuzluk" iddiaları ve soruşturmaları ile sarsılıyor ki, durumun adli ve idari, akıl ve mantıkla açıklanabilir, sıradan(mış) gibi davranılacak tarafı yok! Özellikle son İzmir depremi ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan Ayvacık depremleri ile afet durumunda, halkın en çok ihtiyaç duyduğu bir kurum... AFAD... Soruşturmaya konu olan ihalesiz işler, karşılıksız faturalar, fahiş fiyattan alımlar, zimmet, yolsuzluk ve dahası... İddialar ise hem genel bütçeden, hem de acil durum ödeneklerinden alınan paralar...

Yolsuzluğu müfettişler ortaya çıkardı!
Çanakkale`de, önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi`ne (CİMER) yapılan ihbar, ardından da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) içinden bir memurun Cumhuriyet Savcısına yaptığı şikayet başvuruları ile başlayan "Yolsuzluk Soruşturması" devam ediyor. Dönemin AFAD İl Müdürü L.Y.`nin memurluktan atıldığı ve dönemin satın alma memurunun ihraç edildiği ileri sürülen soruşturma silsilesinde toplam 13 kişinin ismi geçiyor... Daha öncesinden bilinen, hatta CİMER başvurusu olmasına rağmen, Ekim 2019`de AFAD Başkanlığı tarafından yapılan rutin denetimlerde "herhangi bir sorun" ile karşılaşılmayınca, kurum içinden bir memurun Cumhuriyet Savcısına yaptığı şikayet başvuruları üzerine soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığının koordinasyonunda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ederken, savcılık tarafından kuruma müfettiş gönderilmesi talebinin ardından İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli Mülkiye Müfettişleri Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü`nde 2019 yılı sonunda denetimlerde bulundu. Mülkiye Müfettişlerinin inceleme raporu Ocak 2020`de Çanakkale Valiliği`ne gönderildi. Çanakkale Valiliği İl İdare Kurulu ise müfettiş raporu incelemesini tamamlayarak 22 Mayıs 2020 tarihinde adı geçen kurum müdürü ve diğer memurlardan oluşan 13 kişi ile ilgili soruşturma izni verdi... Mülkiye Müfettişi raporuna istinaden İl İdare Kurulu, 6 maddede kurumu içinde ortaya çıkan "skandal" iddialara yer verdi...  

İşte soruşturmaya konu olan olayları...
1-Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce alımı yapılan bazı malların kuruma alınmadığı, depolarda bulunmadığı; kuruma alınan lastik ve jant ebatlarında kurumda araç olmadığı,
2-Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına esnaftan usulsüz fatura kestirilerek ödeme yapıldığı,
3-Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Saraycık köyünde 122 dönümlük araziye çakıl taşı dökmek işiyle ilgili son ödeme sırasında H.Ö.`nün "Müteahhit memleketine gidecek bayramdan önce bunlar da (burada kasıt İl Müdürü L.Y. ve müteahhit) parayı kırışacaklar, beni parayı ödemem için sıkıştırıyorlar" dediği, bu işten önce ihale yapılmadığı ve benzer şekilde sıkıntılı ödemeler yapıldığı,
4-Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün genel bütçe ödenekleri ve acil yardım ödeneklerinden geçici görev yolluğu, şoför tazminatı, seyyar görev tazminatı, arazi tazminatı, harcırah ve benzeri adlarla personel giderleri ödemelerinde usulsüzlükler yapıldığı,
5-Yapılan bazı muhasebe işlemlerinde usulsüzlükler olduğu ve bazı personele haksız menfaat sağlandığı,
6-Kuruma alınan bazı bilgisayar malzemelerinin fahiş fiyatta olduğu...
 
Araç parçaları alınmış, ama parçalara uyan araç yok!
Çanakkale`de bir firmadan farklı tarihlerde, 16 adet oto lastiği, 4 adet jant ve 6 adet akü alındığı tespit edildi. Çanakkale Valiliği İl İdare Kurulu soruşturma izni kararında, "...malzemelerin taşınır mal kayıtlarının bulunmadığı, kurumun hangi araçlarına bu malzemelerin takıldığının belgelenmediği, zaten kurumda belirtilen ölçülerde lastiklerin takılabileceği araçların bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu malzemelerin parasının kurumdan ödenmesine rağmen kuruma girişlerinin söz konusu olmadığı" ifade edildi. Konuyla ilgili olarak, "16 adet oto lastiği, 4 adet jant ve 6 adet akünün alımlarına ilişkin fatura bedellerinin ödenmesi için bankaya yazılan talimat yazılarında imzası bulunan dönemin Afet ve Acil Durum Müdürü L.Y. ile dönemin satın alma memuru H.Ö.`nün,firmasından alındığı iddia edilen lastik, jant ve aküleri, kuruma almayarak görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri, bu hareketleri ile de kamu zararına neden oldukları, dolayısıyla fiilleriyle TCK`nın 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu" kararına varıldı... 
 
110 adet polar mont nerede? 
Çanakkale`de bir atölye firmasından 110 adet polar mont satın alma işlemi yapıldığı, 22 Kasım 2018 tarihli faturanın karşılığının montların alımının yapılmadan ödendiği, yine belirtilen montların teslim alınmadığı halde, montların istenilen sayıda ve nitelikte olduğuna ilişkin 22 Kasım 2018 tarihli muayene ve teslim tutanağı ile 4 Aralık 2018 taşınır işlem kaydı düzenlendiği öğrenildi... Tüm bu fatura ve tutanaklarda imzası bulunan İl Müdürü L.Y. ve diğer 6 memur hakkında, görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek, kamu zararına sebebiyet verdikleri, ön inceleme dosyasındaki, bilgi, belge ve ifadelerle anlaşıldığı belirtildi. 
 
Paralar o firmadan, bu firmaya... 
Çanakkale İl AFAD Müdürlüğü`nün bir firmaya 6-7-8 Aralık 2018 tarihlerinde üç ayrı faturada toplam 78 bin 852 lira ödeme yapıldığı, ancak bu ödemelere karşılık faturada yer alan malzemelerin önemli bir bölümünün müdürlük tarafından alınmadığı, bir kısmının alındığı, alınmayan malzemelerin karşılığı olarak firmada kalan paranın bir kısmının ise başka bir firmanın faturasına karşılık ödetildiği, söz konusu firmada halen kullanılmamış 25 bin liranın üzerinde para bulunduğu ifade edildi. Tüm bu fatura ve teslim tutanaklarına imza atan, İl Müdürü L.Y. ve 5 kişinin görevi kötüye kullandıkları tespit edilerek soruşturma izni kararı verildi... 
 
Yaklaşık 500 bin lira nereye gitti? 
Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yeni hizmet binası ve konteyner depolama yeri olarak düzenleme yapılan Saraycık Köyündeki alanda yapılan işler ile ilgili olarak, ihale yapılmadan müteahhit firmalara para ödenmesi ve çıkar sağlanması, işin kabulü için oluşturulan muayene ve kabul komisyonunun inşaat alanında yetkin görevlilerden oluşturulmaması, belirtilen yerde yapılan işlerin nicelik ve nitelik olarak eksik olmasına rağmen kabullerinin yapılarak ödemelerinin yapılması ve kurumun zarara uğratılması konusu da soruşturmada yer aldı. Müfettiş raporunda; AFAD Başkanlığı ve İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmak üzere, Saraycık Köyü...parselde 2018 ve 2019 yıllarında, doğrudan temin usulüyle muhtelif inşaat işleri yapıldığı, işlerin parçalara bölünmek sureti ile yapıldığı, ancak işin dolgu, düzenleme işi olduğu, projeli bir bina ve yapı işinin söz konusu olmadığı, doğrudan temin usulü kapsamında 23 farklı fatura bedelinin ilgili firmalara ödendiği anlaşıldı. Ayrıca belirtilen işlerin fatura içeriğine uygun şekilde yapıldığına dair muayene kabul ve teslim tutanakları düzenlendiği; ancak belirtilen 23 adet fatura içeriğindeki muhtelif inşaat işinin müfettişlerce görevlendirilen teknik personel tarafından mahallinde yapılan incelenmesinde; 18 adet fatura karşılığı yapılan işin, nitelik ve nicelik olarak eksik yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Dönemin İl Müdürü L.Y.`nin kurumda inşaat alanında yetkin personel bulunduğu halde, emanet ve kabul komisyonlarım yetkin personelden kurmadığı, komisyon üyelerinin bazılarının inşaat alanına dahi gitmeden, yapılan işleri görmeden tutanakları imzaladıkları, bunu da dönemin satın alma memuru H.Ö.`nün yönlendirmesiyle yaptıklarını ifade edildi. Kurumda inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri varken inşaat işlerinde eğitim ve uzmanlığı olmayan diğer kurum personelini muayene kabul komisyonunda görevlendiren ve fatura içeriği işlerin eksik olarak yapılmasına karşın 15 farklı muayene kabul ve teslim tutanağım il müdürü olarak onaylayan dönemin il müdürü ile, muayene kabul ve teslim tutanaklarında, fatura içeriğindeki işin nicelik ve nitelik olarak eksik yapılmasına karşın, tam ve eksiksiz yapıldığını belirterek imzalayan personelin, ayrıca muayene kabul komisyonu üyelerini yanlış bilgilendiren veya hiç bilgilendirmeyen dönemin satın alma memurunun görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek kamu zararına sebebiyet verdikleri, bu hareketlerinin de TCK`nın 257. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçu kapsamında olduğu ön inceleme dosyasındaki bilgi, belge ve ifadelerden anlaşıldığına vurgu yapıldı. Toplamda, yaklaşık 500 bin lirayı bulan faturalara ve ilgili tutanaklara imza atan 10 kişi hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 ve 6. maddeleri gereğince soruşturma izni kararı verildi... 
 
Başka personelden yapılan kesinti, Satın alma memuruna... 
Kurumda görevli dönemin satın alma memuru H.Ö`nün genel bütçe ödeneklerinden, 30 Kasım 2018 tarihinde iki farklı işlemle toplam 13.473,25 TL`yi geçici görev yolluğu, şoför tazminatı, seyyar görev tazminatı, arazi tazminatı, harcırah ve benzeri adlarla personel giderleri kapsamında zimmetine para geçirdiği iddiaları da incelendi. İki farklı işlemle personel ödemesine ilişkin tahakkuk listesi oluşturulduğu, bankaya gönderilen ödeme listelerine kurumdaki tahakkuk listelerinde yer alan personelin alacağından kesinti yapılarak, kesinti yapılan bu tutarın bankaya gönderilen listede satın alma memuru H.Ö`nün adına haksız olarak eklendiği belirtildi. Bundan iki yıl önce, yine aynı satın alma memurunun 10 Ağustos, 11 Ekim, 21 Ekim ve 12 Aralık 2016 tarihinde 6 ayrı evrakla toplam 10 bin 850,13 TL`yi yine aynı gerekçelerle aldığı ve zimmetine geçirdiği ifade edildi... 
 
Piyasada 5 bin, faturada 18 bin!...
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce alımı yapılan bazı bilgisayar malzemelerinin piyasa fiyatının çok üzerinde olması, bu alımlar nedeniyle kurumun zarara uğratılması, konusu de soruşturmaya eklendi... Çanakkale`de bir firmaya 14 Haziran 2017 tarihli, 18 bin 600 TL tutarlı faturanın içeriğindeki malzemelerin, fatura tarihinde piyasa fiyatının 5 bin 684 TL olduğu; Yine aynı firmanın düzenlemiş olduğu aynı tarihli, 18 bin 664,66 TL tutarlı faturanın içeriğindeki malzemelerin piyasa fiyatının ise 7 bin 883 TL olduğu belirtildi. Alımla ilgili kurumda piyasa fiyatı araştırması yapıldığına ilişkin bir bilgi ve belge olmadığı, faturalar doğrultusunda ödeme belgeleriyle firmaya ödeme yapıldığı, kurumun toplam 23 bin 697,66 TL kamu zararına neden olunduğu belirtildi. 
 
Savcılık dosyası daha kalın!
Söz konusu Çanakkale Valiliği İl İdare Kurulu kararı ve Mülkiye Teftiş Kurulu raporu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilirken, 13 kişinin yasal süresi içerisinde itirazlarını İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına yaptıkları öğrenildi. Savcılık dosyasında birçok faturanın incelendiği, müfettiş raporunun dışında da gelen şikayetlere istinaden inceleme ve soruşturma yapıldığı öğrenildi... 

 

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

"Veremeyecek hesabım yok"
30.11.2020    3300
Korona her yerde
28.11.2020    2241
On Numara - Yusuf Eroğlu
26.11.2020    1024