Kent Konseyi yeniden yoğun katılımla bir araya geldi

18.03.2023         

Kent Konseyi Genel Kurulu, Belediye Çalışanları Eğitim, Sosyal Tesisleri Ercan Adsız Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Yoğun katılımın gözlemlendiği genel kurulda yeni kurulan çalışma grupları ile "Kent ve Yaşlılık" ve "Çanakkale'de Yaşam Kalitesi" sunumları gerçekleştirildi.

2017 yılından bu yana her geçen gün işlevsiz hale getirilen Kent Konseyi`nin Genel Kurulu büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yeni seçilen yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yaptığı çalışmalar Genel Kurul`a yansıdı. Belediye Çalışanları Eğitim, Sosyal Tesisleri Ercan Adsız Toplantı Salonu`nda gerçekleşen Kent Konseyi Genel Kurulu`na katılım oldukça yoğun oldu. Otizm Çalışma Grubu, Spor Müzesi Çalışma Grubu, Kent Mutfağı Çalışma Grubu gibi çok sayıda Çalışma Grubu yapılacak çalışmaları katılımcılara aktardı. Kentin önemli yönetim mekanizmalarından biri olmaya yeniden aday olan Kent Konseyi, Genel Kurul`da katılımcıların sorduğu ve getirdiği önerilerle; çalışmaların yeniden can bulduğunu bir kez daha gösterdi. "Kent ve Yaşlılık" başlığında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlıkçı Prof. Dr. Coşkun Bakar ve "Çanakkale`de Yaşam Kalitesi" başlığında ÇOMÜ Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Hafize Seçtim, birer konuşma gerçekleştirdiler. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan`ın da katıldığı genel kurula çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi de yer aldı. 
 
"Amacımız afetlere karşı kentin dayanıklılığını sağlamak"
Çanakkale Kent Konseyi Depreme Hazırlılık Çalışma Grubu`nun kolaylaştırıcısı Saim Yavuz, "Deprem anı ve sonrasına ilişkin Çanakkale`nin hazırlıklı olmasında katkıda bulunmaya çalışan bir çalışma grubuyuz. Amacımız deprem ve afetlere karşı kentin dayanıklılığını sağlamak. Çok alt başlıklarla gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Sonunda kent için ciddi eylem planlarının yer aldığı bir raporu sizlere sunacağız. Çalışmaya Valilik, Belediye Başkanlığı başta olmak üzere, Belediyenin sorumluluğu ve katlılarıyla, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görev ve katılımıyla bu çalışmayı sürdürüyoruz. Üniversite de bu çalışmada ne başından beri yer alan bir paydaş" sözlerine yer verdi. 
 
"Kent Konseyi gönüllülerin eğitimi konusunda çok önemli"
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "En güncel konulardan biri deprem konusu. Konuyla ilgili Çanakkale Belediye Meclisi`nde olağan üstü bir toplantı yapmak suretiyle bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Belediye Meclisi`nde tüm partilerin karıldığı bir komisyon kuruldu. Bu komisyon amaçlarından biri alt komisyonlar kurulması suretiyle, olabildiğince katılımcının katkı vermesi ve bu noktada deprem öncesi ve sonrasında neler yapılabilineceğinin tespit edilmesi" dedi. Deprem öncesi yapılan çalışmalara dair bilgi veren Gökhan, deprem sonrasına ilişkin ise, "Toplanma ve barınma alanlarında kurulacak olan çadır ya da konteyner kentler için o alanların alt yapısını yapacağız. Bugün hangi eksiklikleri görüyorsak, onları yapacağız. Kanalizasyon, su, tuvalet ve çadır depoları gibi. Kent Konseyi gönüllülerin eğitimi konusunda çok önemli. Mahalle Meclislerini yeniden harekete geçirip, orada eğitimler düzenlenip; AFAD`ın dışında deprem anında neler yapabileceklerini öğrenilecek. Gönüllülerin evlerine, bazı araç gereçleri temin ederek, toplanma alanlarında daha büyük araç gereçleri konteynırlarda temin ederek, mahalle bazında bir örgütlenmeye gidilecek. Bu anlamda Mahalle Meclisleri ve Kent Konseyi çok önemli" sözlerine yer verdi.
(Damla Yeltekin) 
 
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER