Kentteki seramikçiler, Seramik Müzesinde bir araya geldi

11.02.2020         

Çanakkale Seramik Müzesi, kentte faaliyet gösteren, Çanakkale Seramiğine can veren seramikçileri bir araya getirdi.

 Kentte faaliyet gösteren seramik atölyeleri, Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi’nde toplandı. Toplantıda kentin önemli bir değeri olan seramik, ortak akılla konuşuldu. Kentte var olan seramik üretiminin ve geleneksel Çanakkale seramiklerinin ulusal ve uluslararası boyutta daha fazla görünür hale gelmesi, korunması, yaşatılması ve Çanakkale’nin turizm potansiyelinin arttırılması konusunda hemfikir olan atölye temsilcileri; Seramikçiler Çarşısı, kentte tek merkezden satış yapılabilecek bir mekân oluşturulması, ortak sergilerin hayata geçirilmesi ve Seramik Şenliği yapılması konularında görüş alışverişinde bulundular. Toplantıda ayrıca seramik sektöründeki sorunların belirlenmesi ve çözüm yöntemleri ile ilgili de fikirler tartışıldı. Seramik atölyeleriyle iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, kentin kültür ve sanat hayatına hizmet amacıyla düzenlenen toplantı, sürdürülebilir olması ifade edilerek sona erdi.

(Oya Koyuncu)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER