Kilitbahir halkı "Tarihi değerlerimize, yaşam hakkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

07.10.2019         

Kilitbahir Halkı Dayanışma Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında 'Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı' ve 'Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi' projelerinin iptal edilmesi gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada; "Projede hayata geçirileceği iddia edilen yayalaştırma, sakin köy uygulaması gibi uygulamalar köy halkının yaşam alanlarının, konutlarının yıkılarak yerine otopark, yeşil alan ve yol yapılması suretiyle sağlanamaz" denildi.

 Kilitbahir Halkı Dayanışma Platformu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı’ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi’ ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, köyün mülkiyet hakları ihlal edileceği, bölgenin dokusunun, peyzajının ve tarihi özelliklerinin zarar göreceği belirtildi. Kilitbahir Halkı Dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklamada, projelerinin acilen iptali için hukuki süreçlerin başlatıldığı belirtilerek; “Projede hayata geçirileceği iddia edilen yayalaştırma, sakin köy uygulaması gibi uygulamalar köy halkının yaşam alanlarının, konutlarının yıkılarak yerine otopark, yeşil alan ve yol yapılması suretiyle sağlanamaz. Belirtmiş olduğumuz tüm bu gerekçeler ile telafisi imkansız zararların oluşmaması adına ‘Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı’ ve ‘Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi’ projelerinin acilen iptali için hukuki süreçler tarafımızca başlatılmıştır” denildi. Yapılan açıklamada; “Yüzlerce kişinin ikamet ettiği evler yıkılacak ve gerek dahi olmadığı halde otopark, yeşil alan (köyün her tarafı zaten hali hazırda yeşil alan) ve yol yapılacak, mülkiyet hakları ihlal edilecek, kentsel sit alanı olan bölgenin dokusu, peyzajı, tarihi özellikleri ciddi anlamda bozulacaktır” ifadeleri kullanıldı. 


“Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı usule, yasaya ve hukuka aykırıdır”
Kilitbahir Halkı Dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklamada; “Kilitbahir için hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Kilitbahir Köy Yerleşim Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Kilitbahir Mevkii Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ ile Kilitbahir köyümüzün doğal, tarihi ve kentsel sit özellikleri yok edilecektir. Ayrıca bu planlar ile köy halkının mülkiyet hakları adeta hiçe sayılmaktadır. Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı usule, yasaya ve hukuka aykırıdır. İptali gerekmektedir. Plan hükümleri ve açıklama raporu incelendiğinde planın gerekçesi, alanın özgün değeri, yapılaşma düzeni, mevcut yoğunluğu, parsellerin doluluk boşluk oranları, mevcut yapıların taks, kaks, doku analizi ve mimari özellikleri, doluluk boşluk oranları gibi plan kararlarını etkileyen hiçbir bilginin, analizin ne yazınsal ne de çizimsel olarak yer almadığı görülmektedir. Koruma amaçlı imar planları, özellikli planlar olması nedeniyle plan paftası, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun yanı sıra 1/500 ölçekli kütle paftaları, parsellere ilişkin müdahale ve tescil paftaları gibi açılım paftaları ile birlikte hazırlanmalıdır. Kentsel sit alanı ve etkileme geçiş alanlarında yer alan parsellerde öngörülen yapıların yapı düzenleri, siluetleri ayrıntılı olarak çalışılmalıdır. Onaylanan planlarda ve plan açıklama raporlarında bu çalışmaların yapılmadığı görülmektedir” denildi. 
 
“1’inci derece sit alanı olan bölgenin dokusu bozulacaktır”
Açıklamada; “İmar planını incelediğimizde plan ile yapılması düşünülenlerin halka sorulması amaçlandığı ifade edilmişse de halka sorulmaksızın, halkın önerileri ve istekleri göz önüne alınmaksızın böyle bir plan gerçekleşmiştir. Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı, halka duyurulmaksızın, halk toplantıları yapılmaksızın gerçekleştirilmiştir. Taşınmazların korunması gerekli kültür varlıkları statüsünde olduğu sabit iken bu durum dikkate alınmamaktadır. Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi projesi köy halkına sorulmaksızın, halkın katılımı toplantısı ve çevre etki değerlendirmesi raporu da alınmaksızın hazırlanmıştır. Konutların hemen dibine yapılması planlanan bu proje konutlarda yaşayan maliklere danışılmamıştır bile. Balıkçı Barınağı ve Feribot iskele planları usule, yasaya ve hukuka aykırı olup İPTALİ gerekmektedir. Projenin hayata geçmesi durumunda, doğal yapıyı ciddi anlamda bozacak 20.000 metreküpü aşan büyük bir dolgu işlemi uygulanacaktır. Bu işlem de kentsel sit mantığına aykırı bir şekilde gerçekleşecektir. Hemen dibine balıkçı barınağı yapılacak konutlarda ve çevrede yaşam kalitesi de ciddi anlamda düşecektir. Denize ulaşım, yapılacak dolgu ile engellenecektir. Balıkçı teknelerinin barınakta yer alması ile konutlarının önünde deniz kirliliği oluşacak, bu kirlilik aynı zamanda birtakım ağır kokuları da beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra gecenin ilerleyen saatlerinde ve sabahın çok erken saatleri de dahil olmak üzere neredeyse 24 saat boyunca büyük bir ses kirliliği oluşacaktır. Balıkçı barınağı ile birlikte aynı zamanda araç trafiği ve araç trafiğinin getireceği gürültüler de söz konusu olacaktır. Aynı zamanda 1’inci derece sit alanı olan bölgenin dokusu bozulacaktır.  Balıkçı Barınağı, deniz dolgusu sebebiyle kıyı ekosistemini bozacak ve telafisi imkansız zararlar meydana getirecektir. Ayrıca, özellikle yaz aylarında, Çanakkale feribot iskelesi tarafında ana arterde oluşan ve tüm şehir trafiğini kilitleyen, şehir içi ulaşımı imkansız hale getiren yoğunluk katbekat artacaktır” denildi. 
 
“Çevreye, hukuka ve kişilik haklarına saygılı tüm kurum ve kuruluşları da yanımızda görmek isteriz”
Yapılan açıklamada; “Projelerin gerçekleşmesi durumunda Kilitbahir açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacaktır. Yüzlerce kişinin ikamet ettiği evler yıkılacak ve gerek dahi olmadığı halde otopark, yeşil alan (köyün her tarafı zaten hali hazırda yeşil alan) ve yol yapılacak, mülkiyet hakları ihlal edilecek, kentsel sit alanı olan bölgenin dokusu, peyzajı, tarihi özellikleri ciddi anlamda bozulacaktır. Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı, aynı zamanda ekolojik, tarihi doku ile uyumlu ve araçların Kilitbahir içine sokulmaması gibi belirlenen ilkelere rağmen yukarıda belirtmiş olduğumuz gerekçeler ile kendi içinde de ters düşmektedir. Projede hayata geçirileceği iddia edilen yayalaştırma, sakin köy uygulaması gibi uygulamalar köy halkının yaşam alanlarının, konutlarının yıkılarak yerine otopark, yeşil alan ve yol yapılması suretiyle sağlanamaz. Belirtmiş olduğumuz tüm bu gerekçeler ile telafisi imkansız zararların oluşmaması adına ‘Kilitbahir Koruma Amaçlı İmar Planı’ ve ‘Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi’ projelerinin acilen iptali için hukuki süreçler tarafımızca başlatılmıştır. Ancak, kamuoyu desteğine de ihtiyacımız vardır. Bizler Kilitbahir halkı olarak tarihi değerlerimize, mülkiyet hakkımıza, yaşam hakkımıza ve köyümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çevreye, hukuka ve kişilik haklarına saygılı tüm kurum ve kuruluşları da yanımızda görmek istediğimizi beyan ederiz” denildi. 
(Baykal Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER