Kulüpleri kurtarma operasyonu

09.01.2019         

Bankalar Birliği, futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı..

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Kulüplerin borçlarının başka bir bankaya devredilmesi söz konusu değil” dendi. 
 
Bankalar Birliği, “Her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecek. Yapılandırmada borçların silinmesi ya da piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacak" dedi.
 
 
"Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan bir çalışmanın ilgili taraflarla iletişim içinde yapılmakta olduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından kamu oyuna duyurulmuştu. Çalışma ile ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı belirtilmişti. Buna rağmen, bazı yazılı ve sosyal medya mecralarında gerçeği tam olarak yansıtmayan haberlerin yer aldığı görüldü..
 
Borçlar silinmiyor
Bankalar Birliği, aşağıdaki hususlara ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacı duyuldu. Buna göre;
TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılacak.
Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklar.
Futbol kulüpleri ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecek. Bu çerçevede; futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp, her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecek.
Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacak.
Kulüpler bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüpler gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da biliniyor. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanıyor. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmiyor. Çalışma ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek. Bu da kurallar ve ilkeler çerçevesi belirlenecek.
Bu proje, Türkiye Futbol Federasyonu`nun liderliğinde, TBB`nin de iştiraki ile futbol endüstrisinin sürdürülebilir bir performans içinde gelişimini mümkün kılacak yapıya kavuşturulmasına yönelik ilgili tüm tarafların dahil olduğu bir çalışmadır.
(Haber Merkezi)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER