Mahkemeyi kadıya mülk yapmak!...

03.04.2017         ensarilyasoglu@gmail.com

"Mahkeme kadıya mülk değil" sözünü bilirsiniz. Bu sözün, sözlük anlamını biraz aşarak; Mahkemenin MAHKEME, yargının YARGI, adaletin ADALET, hukukun HUKUK olarak değer bulması, ülkenin ve ülke yönetiminin, demokrasinin evrensel normlarına, çağdaş demokratik değerlere uygun olarak yönetilebilmesi için mahkemenin kadıya mülk olmaması gereği en asgari ve en vazgeçilmez temel ilkelerden bir tanesidir.

 

16 Nisan günü karar vereceğimiz, halkoylamasına sunulan Anayasa Değişiklik Tasarısını ve bu değişiklikle ulaşılmak istenen sonucu bir cümle ile özetlemem istenirse ve bu özetlemede tek cümlelik bir söz hakkım olursa, söyleyeceğim şey; hedeflenenin “Mahkemenin kadıya mülk yapılmak istenmesi”dir!...

 

Şimdi; “Mahkeme kadıya mülk değildir ve olmamalıdır” diyorsanız/diyorsak -ki demeliyiz- 16 Nisan sabahı/günü bütün işimizi gücümüzü erteleyip, yurttaş olmanın ve insanlığın ve Türkiye halkının bugüne değin biriktirdiği bütün değerler için üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile sandıklara koşalım, oylarımıza kullanalım ve bir görevi yerine getirmenin moral motivasyonu ile karşılaştığımız tüm çocukların gözlerinin içine sevgiyle ve utanmadan bakabilmenin onurunu hep birlikte yaşayalım… 


4059
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER