NEDEN KARANTİNA?

15.04.2020         husnukurtulus@hotmail.com

Çin'de ortaya çıkan "korona virüsün" yol açtığı salgın hastalığın tüm dünyaya yayılmış ve "Pandemi" olarak tanımlanmıştır.

  Bu durum, tüm dünyada ve ülkemizde karantina uygulamalarını gündeme getirmiştir. Ülkemizde diğer başka konularda olduğu üzere, kavramın ne olduğunun üzerinde yeterince durmadan, çeşitli tartışmalar ve açıklamalar yapılmaktadır. Bende bu eksikliği gidermek amacıyla “karantina” konusunu, herkesin anlayacağı bir şekilde tarihsel perspektifi de işin içine katarak tartışmak istedim.

Karantina nedir? Neden karantina uygulamaya gerek vardır? Bu uygulama nereden çıkmıştır?

Karantina, bulaşıcı bir hastalıkla temas etmiş hastalık şüphesi taşıyan hayvan veya insanların hastalığın olabilecek en uzun kuluçka dönemi kadar gözetim altında tutulması uygulamasıdır. Burada söz konusu olan korona virüs için bu süre 14 gündür. Yani eğer hastalık kapmışsanız en geç on dört gün sonra hastalık sizde ortaya çıkacaktır. Bu süreyi evde izole geçirirseniz kimseye bulaştırmazsınız!!

Tarihçesi; modern tıbbın ilk çağ temsilcileri olan Hipokrat ve Bergamalı Galen; bulaşıcı hastalık taşıyanların sağlıklı bireylerden ayrı tutulması gerektiğini söylemişlerdir. Hastalığa yol açan etkenler bilinmese bile bazı hastalıkların “insandan insana ya da hayvanlardan insanlara” bulaştığı ilk çağlardan beri bilinmekteydi.

Karantina uygulanan ilk hastalık ise cüzzam hastalığı olsa da, “bulaşıcı hastalıklara yol açan mikroorganizma” kavramı modern tıbbın doğmasından evvel bilinmediği için; bulaşıcı olmayan, özellikle “ruhsal hastalığı bulunanlar da” toplumdan tecrit edilerek, ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

On üçüncü ve on dördüncü yüzyılda veba salgını sonucu özellikle Avrupa’da ve tüm dünyada, “veba ve kolera” kaynaklı salgın kaynaklı ölümlerin arttığı bir dönemdir. Ayrıca; denizde keşif ve ticaretin arttığı, farklı toplumların ve kültürlerin, “ticaret” marifetiyle ilk defa, geniş ölçekli temas ettiği tarihsel bir dönemdir.

Ticaret ile ilgilenen Venedikliler 13.yy’da; şehirlerinde artan “salgın hastalıklar” nedeniyle ilk olarak konunun önemini fark edip ve limana, yük getiren tüm gemileri şehirden uzakta 40 gün bekletmeye başlamışlardır. Quarantina;  İtalyanca, “kırk” anlamına geldiği içinde bu adı almış ve sonradan “karantina” olarak kalmış. Ayrıca, Venedik şehrinin dışında bulunan küçük bir ada olan Lazeretto Vechio adasında ilk yalıtılmış hastaneyi kurarak, hastalık belirtisi gösterenler bu adada tedavi edilmeye çalışılmıştır.

Büyük bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğunda ilk karantina uygulamaları 1831 yılında İstanbul’da ortaya çıkan ve ölümlere yol açan kolera salgını sonrası gündeme gelmiş, 1865 yılında, Urla’da karantina adası inşa edilmiştir. Böylece;  gemiler burada karantinada bekletilir sonra da İstanbul’a giderdi.

Modern tıp uygulamaları neticesinde birçok hastalığa karşı çok çeşitli tedaviler ve aşılamalar gelişse de halen daha bulaşıcı hastalıkların tedavisinde en önemli olan bulaşmanın engellenmesidir. Mesela grip olan öğrencinin bulaşıcılığı geçene kadar evde dinlenmesi, diğer öğrencilerden izole edilmesi en basit karantina uygulamasıdır.

Kovid-19 virüsünün tedavi ve aşı çalışmaları olanca hızıyla sürüyor olsa da mevcut verilere göre en önemli tedbir hasta olmamak ve “bulaştırıcılığı” devam eden kişiler ile temas etmemektir.

Lütfen evde kalın!!


3655

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER