Öldürülüyoruz?..

08.08.2019         tkoc@comu.edu.tr

Göz göre göre ve açıkça öldürülüyoruz.

            

Çok mu abartılı bir ifade kullandım?

HAYIR...

Bana göre az bile söyledim.

Hem de bile isteye ve kasten öldürülüyoruz.

Başka bir şekilde ifade edilebilir mi?

Biğa Yarımadası ve Kaz Dağındaki ağaçları kesmek ve suları madencilik sürecinde açığa çıkacak ağır metal, kullanılacak siyanür ile kirletmek daha farklı nasıl ifade edilebilir.

Bu katliam hem de bizim seçtiğimiz millet vekilleri aracılığı ile yapılıyor.

Bu ifadeler üzerine:

Siz ülkenin ilerlemesini istemiyorsunuz.

Vatan hainisiniz.

O zaman geçerli olan; kominist, ateist, anarşist ..., ..., seç beğen ifadeler ile saldırabilirler.

Bu ve benzeri ifadeler İzmit Adapazarı hattında yerleşme ve sanayileşme önermeyen bilim insanları için de söylemişler di.

Şimdi bilimsel gerçekleri söyleyen bizlere söylüyorlar.

Sorular çok basit:

Nereden su içeceğiz?

Yiyecek ekmek, sebze ve meyveyi nereden bulacağız?

Bütün doğal güzellikleri yok ederek elde ettiğiniz gelirin yüz katını harcasanız o doğal kaynakları eski haline getirebilir misiniz?

Bütün dünyada yaşanan felaketlerden ders almıyor musunuz?

Hiz Balıkesir BALYA’ya gittinzi mi?

Bütün bu soruları yıllarca yaptığım bilimsel araştırrmalardan hareketle soruyorum...

Biz size millet vekilliğini yani vekaletimizi doğamızı dağlarımızı katleden yasalara evet deyin diye mi verdik?

Bu yasalar gündeme geldiğinde gelip bize sordunuz mu?

Yoksa Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ) çıkarları daha mı önemli idi?

Size aşağıda bir yasama sürecinden bahsedeceğim:

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemektir.

Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama  esasları ve yasaklarını,atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak  izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

...

...

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması

Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması

Madde 7 – (Mülga:RG-30/11/2012-28483)(4)

Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Madde 8 - (Mülga:RG-30/11/2012-28483)(4)

Göl Sularının Kalite Sınıflandırılması

Madde 9 - (Mülga:RG-30/11/2012-28483)(4)

Göllerde Ötrofikasyon Kontrolü

Madde 10 - (Mülga:RG-30/11/2012-28483)(4)

Kıta içi yüzeysel Suların Kalitesine İlişkin Planlama Esasları

Madde 11 - (Mülga:RG-30/11/2012-28483)(4) 

Yeraltı Sularının Sınıflandırılması

Madde 12 - (Mülga:RG-7/4/2012-28257)(3)

Yeraltı Sularının Sınıflarının Belirlenmesi 

Madde 13 - (Mülga:RG-7/4/2012-28257)(3)

Deniz ve Kıyı Sularının Sınıflandırılması

Madde 14 - (Mülga:RG-30/11/2012-28483)(4)

Deniz ve Kıyı Sularının Kalite Kriterleri

Madde 15 - (Mülga:RG-30/11/2012-28483)(4)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kıtaiçi Yüzeysel Sularla İlgili Kirletme Yasakları

Madde 16 -  (Mülga:RG-14/02/2018-30332)(5)

Mutlak Koruma Alanı 

Madde 17 - (Mülga:RG-14/02/2018-30332)(5)

Kısa Mesafeli Koruma Alanı

Madde 18 -  (Mülga:RG-14/02/2018-30332)(5)

Orta Mesafeli Koruma Alanı

Madde 19 - (Mülga:RG-14/02/2018-30332)(5)

Uzun Mesafeli Koruma Alanı

Madde 20 - (Mülga:RG-14/02/2018-30332)(5)

 

Yani ne demek oluyor bu?

Su kaynaklarının kirlenmemesi için bulunan bütün yasaklar TBMM yani biizim meclisimiz tarafından kaldırılmş.

Diğer bir ifade ile TBMM halkın değil çok uluslu şirketlerin kçıkarına karar vermiş. Yasa maddesinde geçen “Mülga” ifadesi o yasal uyğulamanın kaldırıldığını ifade eder.

Ne zaman olşmuş bu?

14 Şubat 2018 tarihinde.

Alın size yerli, milli ve ülkenin çakıl taşına kurban olanların çıkardığı karar...

Bizim ölümümüzü kim hazırlıyor?

Seçtiğimiz milletvekillerimiz.

Artık gerisini siz düşünün.

İşte bu nedenle Biğa Yarımadası, Kaz Dağı ve bütün değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor.

Bu nedenle 5 Ağustos 2019 da yapılacak basın açıklamasını desteklememiz ve Özgürlük Parkında Moğollar Grubu ile “Bir şey yapmalı hey” diye haykırmamız gerekiyor.

Bu nedenle demokresiye sahip çıkmalı ve bir an önce nasıl bir Anayasa istiyoruz çalışmalarını başlatmamız gerekiyor.

Diğer bir ifade ile Anayasayı halk yazmalı.

Ne olur yanlış bir şey düşünüyor ya da yazıyorsan beni uyarın.

 


17891

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER