PAZARLAMA KULLANIMI

20.12.2020         Sosyal medya, içeriğinin büyük bir kısmını kullanıcılarından, çeşitli sitelerden toplayan web hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya kullanıcılara küresel bir ölçekte ulaşma imkanı sunmaktadır.  Sosyal medyanın, çok kişiye sesleniyor olmasından dolayı pazarlama alanında da kullanıldığı görülmektedir. Pazarlamacılar, çeşitli markaları buradan rahatça insanlara sunabilmektedir.  Pazarlama’nın içerisinde yer alan alışveriş kavramı alıcı ve satıcının oluşturduğu bir ekonomik durum olarak yer almaktadır. Alışveriş geçmişte, mal takasıyla başlamıştır. Zamanla paranın bulunmasıyla takas edilirken günümüzde ise, parayı hiç görmeden dahi sadece sayısal verilerin dijital ortamda yer alması ve aktarılması şeklinde ilerlemektedir. Dijital pazarlama yöntemi, müşteri ve firma arasında ilişki kurmaya yarayan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler, zamanla teknolojik gelişmelere ayak uydurarak pazarlama alanları sanal ortama taşımışlardır. Teknolojik gelişmeler sayesinde pazarlama dijital ortama yönelmiştir. Böylelikle, dijital ortam tüketicilerin satın alma ya da almama kararlarını daha fazla etkilemektedir. Tüketicilerin, online araçları aktif bir biçimde kullanıyor olmaları, satın alma tutumlarının dönüşümüne neden olmaktadır. Ayrıca, işletmeler farklı ve yeni pazarlama yöntemleri oluşturmaktadır. Böylelikle, hedef ettikleri kitleye daha çabuk ve kolay ulaşmayı hedeflemektedirler. Sosyal medya üzerinden ulaşılan potansiyel müşterilere marka hakkında bilgiler vermek daha kolaydır. Buradan müşterilerin sorularını hızlı bir biçimde alarak, yine hızlı bir biçimde cevap verilebilmektedir. Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemine karşı pazarlama faaliyetleri hakkında daha hızlı ve kolay uygulanabilir kararlar almaktadır. Dijital pazarlama, Tv ya da Radyo gibi pazarlama araçlarından uzakta ilerlemektedir. Markayı tanıtmak ya da işi tanıtmak amacıyla internet üzerinden yapılmaktadır. Dijital pazarlama aynı zamanda online pazarlama adıyla da karşımıza çıkmaktadır. Online olarak kullanıcılarına hizmet vermektedir. Online olma özelliği sayesinde daha hızlı bir pazarlama yöntemi gerçekleştirmiş olmaktadır.  Dijital pazarlama sayesinde sınırlar ortadan kalkmaktadır.  İşletmelerin, rekabet üzerinden başarısı ne kadar pazarlama alanında etkin olduğuna bağlı olmaktadır. Bu etkinliğin artışına bağlı olarak verimlik doğru orantıda sağlanmaktadır. Pazarlamanın, etkin olmasının ne kadar önemli olduğunun farkında olmayan işletmelerde büyüme hızlarının yavaşlaması, satışların azalması gibi durumlar görülmektedir. İşletmeler, bu durumu ortadan kaldırmak için çeşitli pazarlama stratejileri uygulamaktadır. Teknoloji, gelişim halinde olduğundan dolayı işletmelerinde pazarlama alanında bu duruma ayak uydurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, hedefledikleri pazarlama ağının gerisinde kalabilmektedirler. 1950’lerden itibaren müşteriyi sattıkları şeye ikna etmekten ziyade, müşterinin talebi doğrultusunda satış yapılmasın gerektiğinin farkına varılmıştır. Günümüzde, dijital ve modern pazarlamayla birlikte müşteri odaklı pazarlama stratejileri uygulanmaktadır. Müşteri profili değişmiştir. Eskiden ne bulursa onu alan ve sorgulamayan müşteri profili yerine teknolojiyle farklı ürün ve hizmet beklentisi olan müşteri profili yer almaktadır. Müşteriler, artık işletmelerden kendilerini farklı hissettirecek, değişik ürünler sunacak, farklı hizmetlere sahip olmalarını istemektedir. Bu durum karşısında işletmeler müşterinin bilinçlendiğinin farkına varmıştır. Bundan dolayı, müşterilere ne vermesi gerektiği hakkında daha fazla çaba göstermektedirler. Rakip işletmelerin önüne geçmek amacıyla farklı yöntemler uygulamaktadırlar. Bu amaç doğrultusunda müşterilerle hem satış, hem satış sonrasında etkileşim kurmaktadırlar. Kullanıcıların, sosyal medya platformlarında geçirdiği zamanın artması bunu kolay uygulanır hale getirmiştir. Pazarlamada ki ilk amaç; müşterilerin istek ve gereksinimlerini gidermektedir. Bu kavram doğrultusunda, işletmelerin faaliyetlerini büyütebilmesi ve devamlılığını sağlayabilmesi için kaynak olarak müşterilerin yer aldığını bir pazarlama anlayışını göstermektedir.  Pazarlama kavramı içerisinde, pazarlama planlarına yönelik olan tüm aktiviteler yer almaktadır. Ayrıca, pazarı bölümlendirme ve markalama gibi kararların alınması yer almaktadır.  İşletmeciler, markalarını sosyal medyaya uyarlamışlardır. Böylelikle, kullanıcılarının markaya olan bağlılıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Bu marka ürünü ve hizmeti hakkında sosyal medyadan daha fazla bilgiye ulaşarak bir sonraki ürün alımlarında büyük etki yaratmayı hedeflemektedirler. Böylelikle, sosyal medya aslında yönetici tarafından kontrol edilmemektedir. Kullanıcı tarafından yönetilir konuma gelmiş bulunmaktadır.


2003
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER