POLİTİKADA SOSYAL MEDYA

09.11.2020         Üzerinde birçok tanım yapılan iletişim, bireyin anne karnına düştüğü andan itibaren başlayan, hayatına var olabilme  gayretini sürdürmesiyle devam eden bir süreçtir. Sosyal bireyin kendisine ve dışındaki dünyaya kendini ifade edebilme ve sosyalleşme ihtiyacının önemi, iletişimi insan ilişkilerinde üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir yere getirmiştir. Yaşamını sosyal olarak sürdürmek isteyen birey için iletişim, yemek, içmek, nefes almak kadar gerekli bir ihtiyacı ifade etmektedir. Tıpkı iletişim kavramında olduğu gibi siyasal iletişim kavramı da birçok şekilde tarif edilmiş, kapsamı geniş bu kavramı tek bir tanımla ifade etmek güçleşmiştir. İletişim olgusundan ayrı düşünemeyeceğimiz siyasal iletişim, bir siyasal organ veya adayın seçmeni daha iyi anlama ve kendini anlatma derdinin çeşitli araç ve tekniklerle desteklendiği bir iletişim çabası olarak tarif edilebilmektedir.
 
Her türlü bilgi ve içeriğin taşıyıcısı konumunda olan internet teknolojisi kitlelere anında ulaşabilme, çoklu ortam, kolay depolama ve arşivleme ve bunların yanında sayılabilecek birçok özellikleri itibariyle kendini geleneksel medyadan ayırmaktadır. Küçük cihazlarla cebimize kadar gelen internet teknolojisi beraberinde gündelik pratiklerimizi de değiştirmektedir. İnternet çağında dünyaya gelen ve gazete, dergi, televizyon gibi geleneksel yayın mecralarına ilgi göstermeyen yeni neslin de internetin öneminin artmasında önemli katkısı olmaktadır. Kuşkusuz medya, toplumdaki etkin güçlerden yalnızca bir tanesidir. Bu toplumsal güçler birbirleriyle yakın etkileşim ve ilişki içindedir. Nasıl ki medya, hem toplum hem de öteki toplumsal güçler üzerinde bir etkileme gücüne sahipse, böylesi toplumsal güçler de medya üzerinde belli bir etkileme gücüne sahiptir. Özellikle "iktidar elitleri" olarak da tanımlayabileceğimiz politik gücü ellerinde bulunduran siyasi elitler, en azından potansiyel olarak, medya üzerinde büyük bir baskı oluşturabilme ve medyayı kontrol altında tutabilme gücüne sahiptirler. İktidarın, medya üzerindeki bu etkileme gücünü, zaman zaman farklı şekillerde kullandıklarına sıkça tanık olunur. Hatta, yasama gücünü elinde bulunduran bu siyasi elitler, "gizlilik" ya da "ulusal güvenlikle ilgili" gibi gerekçeleri de kullanarak, isterlerse medyanın haber alma ve bilgi toplama özgürlüklerine sınırlamalar da getirebilirler. Medya ile siyaset arasında, "karşılıklılık" temeline dayanan çok yakın ilişkiler vardır. Medya alanında meydana gelen değişme ve gelişmeler siyasi sistemi derinden etkiler. Özellikle de seçim sistemi, siyasi partiler, siyasi liderlik, kısacası bütün boyutlarıyla politikanın yapısı ve işleyişi bu durumdan önemli ölçüde etkilenir.
 
Siyasi elitler, kendilerine etkin bir kamuoyu desteği oluşturabilmek ve karar verme sürecinde başarılı olabilmek için, kısacası hem iktidar hem de muktedir olabilmeleri için medya desteğine muhtaçtırlar. Yine medya, toplumsal hareketlilik ve elit dolaşım süreci üzerinde, özellikle de siyasi elitlerin deveranı üzerinde oldukça etkilidir.

2359
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER