PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALIYOR OLABİLİRSİNİZ!!!

04.09.2021         Şiddet; psikologlara göre çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Özellikle maruz kaldığımızı bile fark edemediğimiz psikolojik şiddete değinmek istiyorum.
 
"Fiziksel şiddet; fiziksel gücün kullanılması ile doğrudan vücut bütünlüğüne verilen zarardır. Tokat, tekme, yumruk, itme, korktuğu bir yerde veya bir şeyle yalnız bırakma, işkence etme vb. tutum ve davranışlarda bulunma fiziksel şiddete örnektir.
 
Psikolojik şiddet; genellikle fiziksel şiddetten daha yaygındır ancak daha az bilinmekte ve daha az tepki gösterilmektedir. Bunun nedeni ise psikolojik şiddetin çok az fark ediliyor olması. Psikolojik şiddete maruz kalmış kişiler, psikolojik şiddete uğramamış kişilere göre bir başkasına psikolojik şiddet uygulamaya daha eğilimli oluyorlar. Tehdit, aşağılama, aşırı ve acımasızca eleştirme, manipülasyon, isim takma, emir verme, küfretme, alay etme, hakaret etme, duygusal olarak ihmal etme, küçümseme, pasif agresif davranışlar (küsmek, surat asmak, terk etmekle tehdit etmek...) sergilemek psikolojik şiddetin örneklerindendir.
 
Psikolojik şiddet insanların birbiriyle iletişim halinde olduğu herhangi bir ortamda meydana gelebilir. Okul, kilise, aile, işyeri, ev ve mahalle ortamlarını kapsar. Hatta göç etmedeki yaygın itici bir etkenidir. Psikolojik şiddet sosyal gruplar, sosyal sınıflar, hatta ülkeler arasında bile mevcuttur (bakınız; aşırı milliyetçilik). Aslına bakarsanız, uluslararası düzeyde, hem ekonomik sistemler hem de anlaşma sistemleri açısından milletlerarası hissedilen ya da gerçek olan güç dengesizlikleri, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının başlıca nedenlerinden bazıları olarak aktarılır.
 
İşyerinde psikolojik şiddet
İşyerinde psikolojik şiddet tekrarlanan, sağlığa zararlı kötü davranışlar, sataşma ya da tehditkar muamele, küçük düşürücü, göz korkutucu ya da işe müdahale edici sabotaj veya bu üçünün bir karışımıdır. İstatistikler psikolojik şiddete yasadışı ayrımcılıktan 3 kat daha fazla rastlandığını ve bunun işyerindeki şiddetten de en az 1600 kat daha fazla görüldüğünü gösterir. İstatistikler ayrıca 10.000 çalışanın sadece bir tanesinin işyeri şiddetine maruz kalırken, psikolojik şiddete 6 kişiden birinde rastlandığını gösterir. Psikolojik şiddet cinsel tacize oranla biraz daha fazla görülse de sözel sataşma psikolojik şiddetten daha fazladır.
 
Akademik çevrede psikolojik şiddet
Akademik çevredeki psikolojik şiddet, akademideki meslektaşlar ve personelin işyeri psikolojik şiddet uygulamalarıdır. Özellikle de yüksek okul ve üniversiteler gibi yüksek öğretimin görüldüğü kurumlarda. Sıkça rastlanıldığına inanılsa da, diğer yerlerdeki psikolojik şiddete verilen önem kadar araştırmacıların ilgisini çekmez.
 
Bilişimde psikolojik şiddet
Bilişim teknolojisi (IT) alanında psikolojik şiddet kültürü yaygın olup yüksek hastalık oranlarına, moral düşüklüğüne, üretkenlikte yetersizliğe ve yüksek personel sirkülasyonuna yol açar. Son teslim tarihine güdümlü projeler ve stresli yöneticiler bilişim departmanı çalışanlarını olumsuz yönde etkiler.
 
Tıp çevresinde psikolojik şiddet
Tıp mesleğinde psikolojik şiddet yaygındır. Özellikle de öğrenciler, stajyer doktorlar ve hemşireler arasında. Bunun psikolojik şiddetle sonuçlanabilecek; tutucu geleneksel hiyerarşik yapıların ve tıp mesleğine ait öğretme yöntemlerinin sonuçlarından en azından bir parçası olduğu düşünülüyor.
 
Hemşirelikte psikolojik şiddet
Psikolojik şiddetin özellikle hemşirelik mesleğinde etkili olduğu tespit edilmiştir ama nedenleri henüz belli değildir. İlişkisel saldırı (ruhsal açıdan dedikodu ve göz korkutma gibi psikolojik şiddet) ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İlişkisel saldırı genç kadınlar arasında araştırılmış olsa da yetişkin kadınlar arasında pek değil.
 
Öğretmenlikte psikolojik şiddet
Okul öğretmenleri genellikle psikolojik şiddete uğrasa da bazen okul ortamındaki psikolojik şiddetin kaynağı da olabilirler.

1302
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

Onlar artık usta asker!
13.08.2022    583