REFORMİST MEVLANA

13.12.2017         turgutcamer@hotmail.com

Değerli okurlarım Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri 7-17 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

 

Şeb-i Arus “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakk’a Vuslat” yani “Yaradan’a Kavuşma” saymış; “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der.

*Mevlana’yı anma haftası vesilesiyle ülkemizi yönetenlerin muhalefet partilerine ( MHP hariç!) karşı takındığı çirkin-düzeysiz üsluplarını işittikçe Mevlana’nın 7 Öğüdünden ve özlü sözlerinden kıssadan-hisse çıkarılması ve de yararlanılması adına aşağıdaki satırları kaleme alıyorum.

***

            Mevlana, 1207 yılında Afganistan’da doğmuştur. Moğol istilası nedeniyle ailesi ile birlikte 1222 yılında Karaman’a gelmiş. 1225 yılında Gevher Hatun ile evlenmiş. Bu evlilikten iki oğlu olmuş, yıllar sonra eşini kaybedince bir çocuklu Kerra Hatun’la evleniyor. İkinci evliliğinden de iki oğlu ve bir kızı dünyaya geliyor.

Bu yıllarda Anadolu’nun büyük bölümü Selçuklu Devletinin egemenliği altında ve bu devletin başkenti de Konya… Hz. Mevlana 1228 yılında Konya’ya göç ediyor.

            *Yaşamını “Hamdım”, “Piştim”, “Yandım” sözleri ile özetleyen Mevlana 17 Aralık 1273’te 66 yaşında iken Hakk’ın rahmetine kavuşuyor.

            Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine, yani Allah’ına kavuşacaktı. Bu nedenle Mevlana ölüm gününe “Düğün Gecesi” veya “Gelin Gecesi” anlamına gelen “Şeb-i Arus” diyordu ve dostlarına ölümümün ardından ah-ah, vah-vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu.

                                                                       ***

            Mevlana’nın 7 Önemli Öğüdü:

            1Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

            2 – Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

            3 – Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

            4 – Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

            5 – Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

            6 – Hoşgörülülükte deniz gibi ol.

            7 – Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

            Mevlana’nın Özlü Sözleri:

- “Gel, gel. Ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister ateşe tapan, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.”

- “Bir şeyi yarım bileceğine, bir şeyi tam bil.”

- “Cemal gider ama kemal kalır.”

- “Aç koyma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.”

- “Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer.”

- “Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.”

-  “Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılana kadardır.”

- “Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır.”

- “Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan, içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır!”

- “Suskunluğum asaletimdendir!.. Her lafa verilecek cevabım var.. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye!”

- “Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok!”

- “Bencillik, gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez…”

- “Her şey, neye layıksa ona dönüşür.”

- “ Yarın yaparım deme! Bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin?”

- “Sevdiklerinize gül verin. Gülünüz yoksa gülüverin!..”

- “Yüzde yüz doğru olsa da sert söz insanı yaralar.”

- “Kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.”

- “Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar.”

- “Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder.”

- “Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.”

- “Günün adamı olmaya çalışma. Hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat değişmez.”

***

            Sevgili Çanakkale OLAY okurları dünya bilgelerinden olan Mevlana yüzyıllar ötesinden günümüze ulaşan 7 önemli öğüdü ve bazı özlü sözleri, aslında gerek bireysel gerekse toplumsal pek çok sorunun-derdin reçetesi gibidir. Ölümünden 8 asır geçmesine karşın onun felsefesi unutulmamıştır.

            Mevlana felsefesinden etkilenen ve onu iyi biçimde özümseyenlerin başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. Mevlana’yı İslamiyet’i Türk ruhuna uyarlayan büyük bir reformist olarak nitelemiştir. Düşüncelerinin evrensel olması ve onları herkesin anlayacağı şiir sınırsızlığıyla usta bir biçimde sunması Mevlana’nın en belirgin özelliğidir.

            Evet… Mevlana’nın 7 öğüdünü ve özlü sözlerini bir çok kimse bilir. Bilir ama acaba onun şu özelliğinin farkına varmış mıdır?

            * Mevlana dünya malına, servete, soya-sopa, Sultan’a, kişiye biat’a itibar etmemiştir.

            * Onun ülke yönetenlere en önemli daveti de şu olmuştur; “Devlet adamları adaletli ve merhametli olmalıdır…”

SON SÖZ: Ne acı ve yazık ki bizde eksik olan da bu değil mi!?... T.Ç.    

 


7555
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER