Remzi Yiğit`in istifası…

06.06.2016         sermet@canakkaleolay.com

Geçen hafta içerisinde yerelde siyasal gündemin önemli olaylarından biri de CHP’sinin etkili isimlerinden Remzi Yiğit’in partisinden istifa etmesi oldu. Bu istifa, yalnızca ‘etmiştir’ şeklinde geçiştirebilecek bir olay değildir. Remzi Yiğit siyasi yaşamındaki ilkeli tavrı ve buna uygun olarak içselleştirdiği siyaset kültürü itibarıyla bu olayın kamuoyu önünde tartışılmasına müsaade etmeyecek bir disiplinle hareket etmesine rağmen, istifası üzerinden siyasi çevrelerde yapılacak yorum ve spekülasyonlar üzerinden daha uzun bir süre gündemi işgal edecektir.

 Remzi Yiğit’in istifası sadece CHP açısından değil, kentteki diğer siyasal partiler açısından da üzerinde konuşulan konular arasında olacaktır.

Bu nokta Remzi Yiğit’in CHP’li olarak sürdürdüğü siyasi faaliyetlerinin etkinliği ile bire bir ilişkili olup, bu bağlamda herkes kendine yontacak bazı değerlendirmelerle gündeme müdahil olacaktır.

Ancak önemli olan; bu istifanın CHP içerinde yaratacağı etkiler ve  ortaya çıkaracağı  bazı gerçeklerdir.

Her şeyden önce şunu söyleyebiliriz; Yiğit’in istifası CHP açısından bir kayıp olacaktır.

Bunun sonuçları süreç içerisinde ortaya çıkacaktır, çünkü Remzi Yiğit siyaset dünyasında final adamıdır.

Remzi Yiğit gibi CHP içerisinde uzun süredir siyaset yapan bir kişinin istifasının altında, partisinin ideolojik ve siyasi hattı ile ilgili sorunlar temelinde bir problem olmadığını düşünürsek, bu istifa tamamıyla yereldeki parti örgütünün içerisinde bulunduğu bazı sorunlar ve sıkıntılar ile ilgilidir diyebilirim!

Bu gelişmeye bağlı olarak, yaşanan sorunların artık onarılması güç bazı boyutlara vardığını da söylemek çok yanlış olmayacaktır.

Böyle olmasa idi, bu istifanın gerçekleşmesi mümkün olmazdı.

Remzi Yiğit bu anlamıyla Çanakkale CHP örgütüne bir işaret vermiştir.

Kendinizi toparlayın, siyasi parti olmanın sorumluluğu ve bilinciyle hareket edin, gericiliğin ve faşizmin saldırılarının ayyuka çıktığı bir dönemde birlik ve dayanışmayı olumsuzlaştıracak partinin gücünü düşürecek tavırlardan uzak durun mesajıdır; Remzi Yiğit’in istifası

CHP Çanakkale örgütü bu işareti alıp gereğini yapar mı,  bu da sürecin göstereceği bir gelişmedir.

Ancak bu durum ertelenemez ve çözümü derhal gündeme getirilmesi gerekli bir sorumluluk olarak algılanmalıdır.

Çanakkale CHP örgütü bu noktada gerekli önlemleri alamazsa, bu sürecin  genel merkez müdahalesini gündeme getireceği  bir gelişmeye yol açması da son derece olasıdır.

Remzi Yiğit istifasıyla aslında yine CHP’nin gelişimine katkı sunacak bir gelişmeye imza atarak, final adamı olduğunu ortaya koymuştur.

Remzi Yiğit’in istifası sonrasında ifade ettiği; ‘mücadeleye devam’ değerlendirmesi istifanın sonuçları anlamında ayrıca değerlendirilmesi gerekli önemli bir konudur.

Yiğit, bu değerlendirmesiyle siyasi mücadeleye devam edeceğini açıkça belirtmektedir.

Tahminimce ,bu mücadelede yeni bir adres arayışında olmayacak bugüne kadar birlikte olduğu arkadaşlarıyla ve ekibiyle siyasi faaliyetlerini sürdürecektir.

Bu durum, Remzi Yiğit ve CHP’de birlikte siyaset yaptıkları arkadaşları açısından yeni bir deneyim olacaktır.

 

Partili olmayan Yiğit’in,  CHP’sinde siyaset yapan arkadaşlarına vereceği destek CHP gönüllüsü olarak bağımsız olmasının getireceği avantajlarla çok daha yararlı olabilir, parti içerisindeki kısır çekişmelerin getirmiş olduğu etkilerden uzak, daha etkili bir performans ortaya çıkabilir.

Böylesi bir gelişim yaşanırsa tabi ki bir model olarak izlenmeli, gerekli dersler çıkarılmalıdır.

Bunun gerçekleşmesi doğal olarak Yiğit’in birlikte siyaset yaptığı arkadaşlarıyla siyaset yapmayı sürdürmesine bağlıdır.

Bunu şu anlamda söyledim; Yiğit’in istifasında aynı zamanda birlikte siyaset taptığı arkadaşlarına bir sitem var mıdır, bununda işaretlerini böylece almış olacağız.

Remzi Yiğit’in istifasından sonra ilk elden gelişmelerin, belediye, örgüt çatışması gibi lanse edilmesi gibi bildik klasik bir değerlendirmenin işaretlerini alıyorum.

Bu konu, uzun yılardır CHP yönetimlerinin kimlerden oluştuğundan bağımsız olarak  böyle sürüp gelmektedir.

Ancak bu belediye, örgüt çatışması değil; CHP içerisinde siyaset yapmanın kişisel hedefler temelinde ele alınmasının getirmiş olduğu siyasi gerçeklerden uzak mücadelesizdik içerisinde fark yaratmak veya kendisini göstermek adına sürdürülen dedikodu siyasetinin bir sonucudur.

Gericiliğin bu denli azgın saldırılarının olduğu bir dönemde CHP içerisindeki kadrolar hala dedikodu tarzında siyaset yapmayı sürdürüyorlarsa belediye örgüt çatışması şeklinde bir kılıf ile bir yere varamazlar.

Mücadelenin olmadığı, yaşama ait sorumlulukların yerine getirilmediği her yerde dedikodu vardır ki; bu durum  sonuç olarak başarısızlık, yıkıcılık, kargaşa ve iletişimsizlik getirir.

Bu durum CHP içerisinde siyasi faaliyetin gereğini yerine getirenlerle getirmeyenler arasındaki  farklılıktır.

Bugüne kadar Çanakkale’de,  siyasi olarak gündemi ve olayları kavrayamayanlar ne yazık ki belediye üzerinden siyaset yaparak durumu idare etmeye çalışmaktadırlar.

Bir siyasi partinin üyelerinin kendi belediyesini bu denli hedef haline getirmesi zaten başka türlü açıklanamaz.

Aynı zamanda da bu gelişmeler kişisel hesapların sonucudur.

Remzi Yiğit’in istifasını doğru değerlendirmek, altındaki gerçekleri iyi analiz etmek şimdi CHP örgütünün görevi olmalıdır.

Remzi Yiğit, ilerici devrimci aydın çağdaş yaklaşımıyla CHP Çanakkale açısından faydalı bir kişiliktir, CHP hala bu şansı kullanabilir, yeter ki gölge etmesin!...


2500

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

Yazarın daha önceki yazıları

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
Tüm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun