SOSYAL MEDYA

22.09.2020         Çağımızın bize getirdiği internet; yaşamımızı kolaylaştırmada, zamanımızı tasarruf etmede, bilgi edinmede büyük bir yardım sağlamaktadır. Kişiler internet sayesinde günlük birçok işini en az fiziksel güç ve maliyetle kısa bir süre içinde yapabilmektedir. Bu durum kişi ve iş yaşamını kolaylaştırmaktadır. İnternet teknolojisinin olumlu pek çok özellikleri vardır. Her geçen gün gelişen ve değişen bu ağ birçok insanın vazgeçilmezi olmuştur.  Bu olumlu özelliklerinin yanı sıra günümüzde bu durum bağımlılık olgusunu ortaya çıkarmıştır. Kişiler özellikle genç kesim interneti sosyal medyaya girmek için kullanmaktadır. Oldukça popüler olan sosyal medya  paylaşım siteleri kişiler tarafından uzun süre kullanılmaktadır. Kullanım sürelerinin uzunluğu kişilerin sosyal medyaya bağımlılığını göstermektedir. Bu kullanım sürelerinin uzunluğu azalmak yerine artış göstermektedir. Sosyal medyada insanlar, oldukları kişiden farklı biri gibi kendini gösterip rahat ifade edebilmekte ve bu durumu aramaktadır. Bu eylem türleri kişilerin sosyal medyadaki zaman sürelerini arttırmakta; öyle ki bu durum da bağımlılığa sebebiyet vererek aile ve sosyal yaşantılarını etkilemektir. İnsanlar bir yere giderken, evden çıktıklarında telefonu evde unuttuklarında tedirginlik hissi duyarlar. Çünkü; telefon insan vücudundaki herhangi bir organ gibi insanla bütünleşmiştir. Bir araya geldiklerinde gerek aile ortamı  gerek de arkadaş ortamı olsun birbirleriyle sohbet edip vakit geçirmek yerine sosyal medyaya girip orada vakit geçirmektedirler. Sosyal medya kişiler üzerinde öyle bir etki etmiştir ki sabah uyandıklarında dünyaya gözlerini sosyal medyayla açar, gün sonu sosyal medyayla kapatır olmuşlardır. Bu yüzden sosyal medya iletişim bozukluklarına sebebiyet vermektedir. Sosyal medya bağımlığı; kişiler toplantıda iken , okulda ders esnasında iken veya  trafikte araç kullanırken telefonlarına bakamama sürelerinin uzaması kişilerde huzursuzluk yaratabilmektedir. Kişi; sosyal medya yüzünden günlük işlerini aksatıyorsa, sosyal medya hesaplarını kontrol edemediğinde endişeleniyorsa, akademik başarısızlığa sürükleniyorsa, sanal durumları gerçek zannediyorsa bağımlılık derecesine ulaşmıştır. İnternet bağımlılığı psikiyatrik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Dünyadaki tedavi örnekleri herhangi bir kliniğe yatarak bu travmalardan kurtulmaktır. Ülkemizde ise MEB ve RTÜK antlaşması ile krizin oluşmaması için  bir süreç uygulanmaktadır. Bu süreç; medya okuryazarlık eğitimidir. Bu süreç okullarda doğru şekilde uygulanabilirse travmatik durumlar azaltılabilir. Sosyal medya bağımlılığının yaşa göre meşguliyet ve duygu durum düzenleme alt ölçeklerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım süreleri arttıkça sosyal medya bağımlılıklarının da artış gösterdiği görülür.Sonuçta dijital medya iç içe girmiş bütünleşik teknoloji ile oldukça karmaşık bir hal almıştır. Olumlu etkilerinin göz ardı edilmeyecek kadar çok olmasının yanı sıra olumsuz etkilerinin de varlığı oldukça fazladır. Yeni teknolojilerinin olumlu etkilerine paralel olarak olumsuz etkileri bireyler üzerinde özellikle de gençler üzerinde oldukça etkilidir.

Yeni medya ve sosyal medyanın bağlantısını ele alacak olursak yeni medya; geleneksel medyadan daha ileri ve dijitalleşmiş biçimidir. Bunlar kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlardır. Günümüzde yeni medya veya medya ortamları hayatımızın olmazsa olmazları arasına girmişlerdir. Bu yeni medya teknolojileri geleneksel medya araçlarının yerini almaya başlamıştır. Sitelerde kullanıcılar içerik oluşturan ve içeriği paylaşan aktif kaynaklardır. İnternetin bu sosyal etkileşim imkanlarından faydalanıldığından sitelerin araçları sosyal medya olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya kavramı zikredildiğinde akla bloglar (ağ günlükleri), sosyal ağlar, forumlar (tartışma ortamları) wikiler (bilgi edinme sayfaları), gelmektedir. Sosyal medya, kişilerin birebir ve iki yönlü iletişimine olanak sağlayan bilgi, içerik üretimine, iletimine olanak sağlayan fotoğraf, video gibi paylaşımların yapılabileceği yeni iletişim araçlarındandır. Gençler yeni iletişim teknolojilerini bir bakıma demode olmaktan korktukları için kullanmaktadır. Sosyal ağlar, bireyler için bir bakıma internette var olmanın simgesidir. Sosyal ortamlar bireyle şuan ne yaptıklarını, nerede olduklarını, düşüncelerini,  videolarını herhangi bir engele maruz kalmadan paylaşma imkânı buldukları platformlardır. Sonuç bağlamında sosyal medya yayılımcı, sanal avantajları yanı sıra en büyük özelliğini oluşturan çift yönlü etkileşim nedeni ile insanların bir araya geldiği, kapalı durumdakilere de benzer deneyimler sunabilen sanal gruplar/topluluklar ismi ile tanımlanabilen kalabalıklar oluşturmasına imkân verir. Sosyal medyanın önemli unsurlarından biri de her bireyin eşit şekilde katılımına olanak sağlayan bir kültürü oluşturmasıdır. Fakat ticarileşmesi, siber suçlar, mahremiyette sınırsızlığı, bağımlılık olumsuz etkileri arasındadır. Sosyal medyanın kullanıcılarına kullanım biçimine bağlı olarak olumlu veya olumsuz etkileri vardır.

1976

Yazarın daha önceki yazıları

Yazarın Arşivine ulaşmak için tıklayınız.
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER