Sosyal Ağlar

27.12.2020         İnsanlar sosyal ağlar üzerinden çeşitli nedenlerden dolayı bir araya gelebilmektedirler. Bir araya gelme nedenleri kişilerin karşılıklı olarak bilgi paylaştıkları topluluklar olabilmektedir. Kişiler, özel alanlarına yönelik etkileşimde bulunabilmektedirler. Ayrıca, kişiler ortak eğlence yaşamak amaçlı bir araya gelen gruplar oluşturabilmektedirler. Kişiler, duygularını paylaşabilmektedirler. Ayrıca, bireyler herhangi bir konuya ilişkin olarak tartışma ya da tartışmayı dinlemek amacıyla kullanılan platformlardır. Toplumda, medya içeriğini oluşturmakta ve içeriğin güncel olmasını sağlamaktadır. Bu özelliği üzerinden bakıldığında sanal toplanma yeri olarak düşünebilmektedir. Sosyal medyada iletişim çift yönlü olarak yer almaktadır. Güncel bilgi ve verilere rahatça ulaşılabilmektedir. Herkes kolayca içerik üretebilmektedir. Çoklu haberleşme, eğlenme vb. ortamlar kolayca oluşturulabilmektedir. Denetimi düşük ve zor olarak karşımıza çıkmaktadır. Her birey bağımsız şekilde kendi içerik ve gündemini oluşturabilmektedir. Sosyal medyanın sunduğu sınırsız içerikler oluşmaktadır. Bu durum sansürsüz, göreceli olarak tarafsız denilebilecek yayınlar tüketicilere farklı alternatiflerden yararlanma imkânı sunmaktadır. Tüm bu özelliklerinden dolayı geleneksel medyaya oranla daha çok tercih edilmektedir. Ek olarak diğer bir özelliği de düşük maliyetli olmasıdır. Geleneksel medyaya oranla bu özelliği de taşıyor olması daha çok toplum tarafından tercih edilmesini sağlamış bulunmaktadır. Özellikle sosyal medya ve teknoloji sayesinde insanlar, dünyanın diğer ucundaki ülkelerde dahi popüler olan şeylerin ne olduğunu anında öğrenebilmektedir. Böylelikle, pazara düşmüş olan bu popülerlikten geri kalmak istememektedirler. Bundan dolayı, popüler olan şeylerin arkasından ilerlemektedirler. Popüler kültürü ayakta tutan şeyler dışlanma, ayak uyduramama, geride kalma korkuları olarak yer almaktadır. Toplumun gösterdiği tutum ve tavırlar popüler kültürün ilerlemesine ve güçlenmesine yarar sağlamaktadır. Böylelikle, popüler kültür kişilerin isteklerine göre üretim yaparak bir şeyin hızlı tüketilmesini sağlamaktadır. Bireylerin istek ve talepleri popüler kültüre şekil vermektedir. Popüler kültürün en hızlı yayıldığı alan ise sosyal medyadır. İletişim üzerinden bakıldığında bireyi sosyal bir kişiye dönüştürmektedir. Ancak diğer taraftan bakıldığında ise asosyalleşme kavramı karşımıza çıkmaktadır. Birey, sosyal medya karşısında çok fazla zaman harcayarak zamanını öldürmektedir. Adeta zaman kavramını yok etmiş bulunmaktadır. Farkında olmadan elindeki telefona kendisini kaptırarak saatlerini yok edebilmektedir. Oysaki, zaman kavramı bireyler için önemlidir. Bu durumu yaşayarak aktif yerine pasif bir şekilde iletişimden uzak kendisini ekrana bağlamış bulunmaktadır. Sosyal medyanın, sosyalleşme kavramına karşı arından bu örnekle hemen asosyalleşme kavramının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu asosyalleşme kavramına karşın yine de toplumları bünyesi altında toplamaya devam etmektedir.
 
Özellikle bilinen ve çok kullanılan bazı popüler sosyal medya ağları sayesinde popüler kültür elinde olan malı buralardan da en iyi şekilde pazarlamaktadır. Buna bloglar da dahildir. Blogger kullanıcılarına blogger ismi verilmektedir. Özellikle son yıllarda büyük bir artışla, yüksek sayıda bir kitleye ulaşmıştır. Bu sitelerden bazıları, Blogspot ve Blogcu gibi popüşler blog siteleridir. Ücretsiz olarak hizmet vermektedirler. Bundan dolayı, kullanıcıları çekmektedir. Blog siteleri, gruplar, bireyler ya da işletmeler tarafından sunulmaktadır. Geniş bir izleyici kitlesine ait yorum ve fikirler sunan web sitelerdir. Resim ve yazı ile desteklenmektedir. Blogu aktif bir şekilde sürdüren kişiye blogger denilmektedir. Her türlü içerik yer alabilmektedir. Düşüncelerini anlık olarak paylaşarak, bilgiyi arşivlemiş olmaktadırlar. Aynı zamanda Youtube, instagram gibi platformlarda bir tür blog ve vlog iklisi olarak yer almaktadır. Popüler kültür ve sosyal medya birlikte hareket etmektedirler. Moda gibi birçok çekici alan, trendler hızla dünyaya yayılmaktadır. Her sosyal medya ağının kendisine özgü kullanım alanları bulunmaktadır. Instagram ilk zamanlar sadece fotoğraf yayınlamak için kullanılırken, günümüzde yeni özelliklerini ekleyerek birçok kullanıcının dikkatini çekmiş bulunmaktadır. Instagram ünlüler de çok fazla tercih etmektedir. Bir nevi kamusal alan fakat özel hayata dair her türlü video ve fotoğrafın paylaşılabileceği uygulamadan, birçok ünlü burada paylaşım yaparak hayranlarının saniyeler içerisinde kendi özel anlarına ulaşmalarını sağlar. Böylelikle daha birçok sosyal medya sitesi gibi her an her şeyden haberdar olmak bir `tıklamaya` bakacak kadar kolaylaşmıştır. Ayrıca, kişiler sadece kendi çektikleri fotoğraflarını paylaşmakla kalmayıp, kullandıkları ürünler hakkında da olumlu veya olumsuz tarafları hakkında yorum yapabilmektedirler. Böylelikle, takipçilerini bilgilendirerek ve birçok yorum alarak onlarla diyalog kurmuş olmaktadırlar. Çeşitli özelliklere sahip olan bu uygulama popüler bir şekilde yer almış olmaktadır. Eğlenceli, hızlı, aktif bir sosyal medya ağıdır. Kişiler arası bilgi alışverişine olanak sağlamaktadır. Ancak, olumsuz özelliklerini göz ardı etmemek gerekmektedir. Bireyde, özellikle asosyallik gibi özelliklere neden olabilmektedir.
 
Daha öncede belirtildiği gibi internet bir iletişim aracı olarak diğer bireylerle ağlar üzerinden iletişime geçmeyi hızlı bir şekilde sağlamaktadır fakat aslında bireyde bir asosyallik yaratmaktadır. Ayrıca, topluluğa yabancılaşma, yalnızlık hissi veren ve iletişimden kopukluk yaratacak nedenler oluşturduğu belirtilmektedir. İnternet ortamında oluşan sanal topluluklar sebebiyle komşuluk olgusu yok olmuştur.

1769
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER