TEMA Vakfı "Kazdağları'nın yüzde 79'u ruhsatlandırıldı"

27.07.2020         

TEMA Vakfı tarafından hazırladığı "Kazdağları Yöresi'nde Madencilik" raporu açıklandı. Kaz Dağları Yöresinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) elde edilen verilere göre '1 milyon 294 bin 335 hektarı' yani yüzde 79'unun ruhsatlandırıldığı belirtildi.

 TEMA Vakfı tarafından hazırladığı “Kazdağları Yöresi`nde Madencilik” raporu açıklandı. Yapılan açıklamada, Biga Yarımadası ve Kuzey Ege`yi kaplayan 1 milyon 697 bin 62 hektarlık alan olarak tanımlanan Kazdağları Yöresinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü`nden (MAPEG) elde edilen verilere göre 1 milyon 294 bin 335 hektarının,  IV. Grup ruhsatların alansal dağılımına bakıldığında çalışma alanının yüzde 79`unun ruhsatlandırıldığı belirtildi. Sözcü`de yer alan habere göre; raporda bununla ilgili, “Bu ruhsatların yüzde 41`i aktif ruhsatlardan oluşur. Aktif ruhsatların yüzde 57`si arama, yüzde 43`ü ise işletme ruhsatı safhasında bulunur. Ruhsatların yüzde 38`i ise ihale alanı olarak ruhsatlandırılmıştır” denildi. Tüm çalışma alanının sadece yüzde 21`inin herhangi bir IV. Grup maden ruhsat sahası olarak tanımlanmadığı, ruhsat sahası olarak tanımlanmayan bu alanların büyük bölümünün verisi olmayan alanlardan oluştuğu ve potansiyel birer ruhsat alanı olarak değerlendirilebileceği de vurgulandı.

 

“Ruhsatların yüzde 57`sinin işletme, yüzde 43`ü arama ruhsatı statüsünde”

Bu aktif ruhsatların yüzde 57`sinin işletme, yüzde 43`ü arama ruhsatı statüsünde olduğu belirtilen haberde; “Orman alanlarının yüzde 39`u ihale ruhsat alanları için tahsis edilirken, tüm orman varlığının ise sadece yüzde 20`si herhangi bir ruhsat sınırına dahil değildir. Ruhsat verilerine erişilemeyen ve bu nedenle boş olarak işaretlenen bu alanlar tüm çalışma alanındaki toplam boş orman alanının büyük bölümünü oluşturmaktadır” denildi. Rapora göre korunan alanların yüzde 55`i madencilik yapılabilecek alanlar olarak belirlendiği ifade edilerek; “Korunan alanlar içinde madencilik faaliyetleri açısından en dikkat çekici alanlardan biri milli parklardır. Milli Parklar`ın yüzde 54`ü ihale ruhsat alanlarında kalmaktadır. Bu alanlardan biri olan Kaz Dağları Milli Park Alanı`nın yüzde 80`i Troya Milli Parkı`nın ise yüzde 10`u ihale ruhsat alanında kalmaktadır. Tabiat Koruma Alanları içinde yer alan ve dünyada sadece Kaz Dağları`nda yaşayan Kaz Dağı Göknarları`nın yaşam alanını oluşturan Kaz Dağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı`nın ise yüzde 99,9`u ihale ruhsat alanında yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

 

“Milyonlarca yılda oluşmuş doğal varlıklar, ruhsatların faaliyete geçmesiyle yok olacak”

Raporun sonuç ve öneri kısmında; “Milyonlarca yılda oluşmuş doğal varlıkların ve binlerce yıllık kadim kültürün söz hakkı raporda gösterilen madencilik ruhsatlarının faaliyete geçmesiyle yok olacaktır. - Raporun ortaya koyduğu sonuçlar hem Kaz Dağları Yöresi`nde hem de Türkiye genelinde ekolojik temelli, bütüncül, tarımsal üretimi önceliklendiren “arazi kullanım planlamasına ve koruma yaklaşımına” ihtiyaç olduğunu göstermektedir. - Sahip olduğu özellikler ile Kaz Dağları Yöresi madencilik faaliyetlerinden korunması gereken bir dünya mirasıdır. Geleceğimizin mirası doğal varlıklar madencilik faaliyetlerine tamamen kapalı doğa koruma statüleri ile korunmalıdır” denildi.

(Eren Aşnaz)

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER