Tek Su Altı Milli Parkı Yıldız Koy imarına tepkiler artıyor

12.10.2021         

Türkiye'nin İlk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde yer alan Yıldız Koy'un imara açılmasına tepkiler devam ediyor. Eceabat Belediye Meclisi'nden 1/1000'lik planın onaylanmasının ardından CHP grubu tepki göstererek konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Yıldız Koy'un imara açılmaması için Change. Org'tan imza kampanyası başlatılırken, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)'da koyun imara açılmamasını talep ettiklerini belirten açıklamada bulundu. CHP Gökçeada İlçe Başkanı İsmail Öztürk 'de yaptığı açıklamada; "Yıldız Koy'un imara açılmasını kabul etmiyor ve doğru bulmuyoruz" dedi.

Gökçeada Belediye Meclisi`nde yapılan oylamada Türkiye`nin İlk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde yer alan Yıldız Koy`un 1/1000`lik planı onaylanarak imarın önü açılmıştı. CHP Gökçeada Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu üyesi Ahmet Aydın Gazetemiz Çanakkale OLAY`a yaptığı açıklamada plana onay çıkması halinde Milli Park içerisinde olan ve dünyanın en seçkin yerlerinden biri olan Yıldız Koy`a iş makinelerinin gireceği, ticari ve kişisel konutlaşmanın artacağını belirtmişti. Konuyla ilgili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin`de açıklamalarda bulunmuş, Çetin açıklamasında; "Amacımız, oradaki yapı yoğunluğunu azaltmak, projeksiyon nüfusu düşürmek ve mevcut emsallerle orada mevcut ekosisteme zarar vermeden insanların çok daha nezih bir ortamda yaşayabilecekleri lokasyon yaratmaktı" ifadelerini kullanmıştı. Koyun imara açılmasına tepkiler devam ediyor. Change.Org`tan Yıldız Koyun imara açılmamasına yönelik imza kampanyası başlatılırken, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)`da koyun imara açılmamasını talep ettiklerini belirten açıklamada bulundu. Gökçeada İlçe Başkanı İsmail Öztürk `de yaptığı açıklamada; "Yıldız Koy`un imara açılmasını kabul etmiyor ve doğru bulmuyoruz" dedi.
 
"Sualtı parkları, denizlerin korunması nedeniyle ülkelere prestij sağlamakta"
Yıldız Koy`un imara açılması ile ilgili TÜDAV tarafından yapılan açıklamada; "Belediye Meclisi`nde alınan kararın ayrıntısına henüz ulaşamamış olsak da, bu yanlıştan bir an önce dönülmesini, Gökçeada Belediyesi`nin kamuoyuna şeffaflıkla ayrıntılı bir açıklama yapmasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu`nun sağduyulu davranarak belediyenin aldığı bu kararı reddetmesini, ülkemiz kıyılarında bozulmamış kalan bir avuç alanın da imara açılmamasını talep ediyoruz. Sualtı parkları; denizin belli bir bölgesini korumak, özellikle nesli azalan türler ile endemik canlıların yaşam alanlarını garantiye almak, sualtının benzersiz ekosistemini insanlara göstermek, kitleleri çevre koruma konusunda bilgilendirmek ve denizel ortama dair bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmaktadır. Sualtı parklarının seçiminde özellikle biyolojik çeşitliliğe sahip, bozulmamış deniz ortamları tercih edilmektedir. Ayrıca sualtı parkları, denizlerin korunması nedeniyle ülkelere prestij sağlamakta, turizm gelirlerini artırmakta ve denizlerin kullanılarak korunması yoluyla toplumu da bilinçlendirmektedir" denildi. 
 
"2. Derece sit alanı olması nedeniyle yapılaşmanın olamayacağını düşünüyoruz"
CHP Gökçeada İlçe Başkanı Öztürk`te açıklamasında; "Türkiye`nin İlk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde yer alan Yıldızkoy`un imara açılmasını kabul etmiyor ve doğru bulmuyoruz. 288 dönümlük bu bölgenin imara açılmasının adaya ve bölgeye yapılan bir ihanet olarak görüyoruz, birkaç arazi sahiplerinin rantı uğruna burası betona teslim edilmemeli. Bu bölge 2. Derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle de böyle bir yapılaşmanın olamayacağını düşünüyoruz. Belediye Meclisince kabul edilen 1/1000 lik planda her ne kadar 1/5000 lik planlara göre oranlar düşürülmüş olsa da yine de 288 dönümü kapsayan alana yapılacak olan konut, işyeri ve diğer donatılarla orası betona boğulacaktır. Bu alanın imara açılması Gökçeada`da var olan altyapı sorununu daha da artıracak, ayrıca Gökçeada`da zaten bir arıtma sisteminin olmayışı da düşünülürse çevre açısından büyük handikap oluşturacağı düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı. 
 
"Organik Ada vizyonuna uygun olarak bu alanın bakir halini koruması çok önemlidir"
Öztürk açıklamasının devamında; "Yalnız ülkemiz için değil Dünya`da da çok özellikli bir öneme sahip olan Sualtı Milli Parkı su altı florası açısından çok zengin bir alan. Yıldız Koy`un imara açılma süreci tarihsel olarak şöyledir : 2010 yılında alanın 25 binlik planı yapılarak süreç başlatılıyor. Daha sonra 2012 yılında 5 binlik plan yapılarak, alan imara açılmış oluyor. 2015 yılında ise şehrin tamamı ile birlikte bu alanın da 100 binlik planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu alanı Şehir gelişim alanı olarak belirliyor. Esasen burası daha önce onaylı 1/5000 lik plan ile katledilmek istenmiştir. Bu plan uygulanmış olsaydı bölgede daha büyük bir oranda yapılaşma olacaktı. 4 Ekimde belediye meclisinde onaylan 1/1000 lik plan ve 1/5000 lik düzenlenmesi öncesi ittifak ortağı parti olmanın sorumluluğu gereği bizlerin görüşüne baş vurulmadan madde meclise getirilmiştir. Bu oylamada partimizin iki meclis üyesi ret oyu vermekle birlikte, partimizin İmar Komisyonu Üyesi de meclis küsüsünden buranın imara açılmamasını ayrıca sakıncalarıyla ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucu İyi Partinin dört meclis üyesi evet oyu vermiş AKP`nin üç üyesinden toplantıya katılan bir üyesi çekimser oy kullanması sonucu İyi Partinin oylarıyla meclisten geçmiştir. Adamızın Organik Ada vizyonuna uygun olarak bu alanın bakir halini koruması çok önemlidir. Yapılaşma kararının iptal edilmesi için tüm sivil toplum kurum ve kuruluşlarını iş birliğine, güç birliğine çağırıyoruz. Ülkemiz bir Hukuk Devletidir. Bu sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Bu konuda biz CHP olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bu planla ilgili nihai karar mercii Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruludur. Bu kurulun kararı kabul etmemesi yönünde halkımızı duyarlı olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. Yıldız Koy`da ki imar kararı halkın yararına bir karar değildir. Bu planın iptali, ancak halkın kendi meselelerine sahip çıkması ve direnişiyle mümkündür" dedi.
(Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER