Tüm Emekli Sen'den Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi'ne dilekçe..

09.11.2018         

DİSK Tüm Emekli Sen tarafından, Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi, İkinci Daire Başkanlığına, 9 Ekim 2007 yılında Emekli Sen?e verilen kapatma kararına yönelik dilekçe gönderildi. Dilekçede, "Her ne kadar karar uygulanmamış ve sendikamız faaliyeti devam ediyor gözükse de, gerekli çalışmaları yapması engellenmektedir" denildi.

 Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Tüm Emekli Sen tarafından, Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi, İkinci Daire Başkanlığına dilekçe gönderildi. Emekli Sen hakkında, Ankara 17’nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 9 Ekim 2007 tarihinde verilen kapatma kararı verildiği ve daha sonra kararın Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiş ve iç hukuk yolları tükendiği için, dosyanın İnsan hakları İhlalinin ortadan kaldırılması talebiyle, sendika avukatı tarafından 2008 yılında Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi, ikinci daire başkanlığına gönderildiği belirtildi. Yapılan açıklamada; “Halen Daireniz nezdinde 31846/08 No ile kayıtta bulunan dosya kapsamında, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunması ve sendikamız avukatının karşı cevapları alınmasına ve dosyanın kısa zamanda sonuçlandırılacağı bildirilmesine rağmen, bugüne kadar sonuçlandırılmamıştır” denildi. DİSK Tüm Emekli Sen tarafından, Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi, ikinci daire başkanlığına gönderilen dilekçede; “1995 yılında kurulan Türkiye’nin ilk emekli sendikası Tüm Emekliler Sendikası (EMEKLİ-SEN) hakkında, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, Türkiye Cumhuriyet’i anayasasının 51. Maddesinde emekliler kelimesi geçmemiş olması gerekçe gösterilerek, 9 Ekim 2007 tarihinde verilen kapatma kararı daha sonra, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanarak kesinleşmiş ve iç hukuk yolları tükendiği için, dosya İnsan hakları İhlalinin ortadan kaldırılması talebiyle, sendikamız avukatı tarafından 2008 yılında mahkemenize gönderilmiştir. Halen Daireniz nezdinde 31846/08 No ile kayıtta bulunan dosya kapsamında, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinin savunması ve sendikamız avukatının karşı cevapları alınmasına ve dosyanın kısa zamanda sonuçlandırılacağı bildirilmesine rağmen, bugüne kadar sonuçlandırılmamıştır” cümleleri kullanıldı

“Örgütlenme özgürlüğü ihlallerine son verilmesini talep ediyoruz”

Emekli Sen tarafından gönderilen dilekçede; “Her ne kadar karar uygulanmamış ve sendikamız faaliyeti devam ediyor gözükse de, demokrasinin askıya alındığı, Temel Hak ve özgürlüklerin kullanılamadığı bir ülke olan Türkiye’de, kapatma kararıyla karşı karşıya kalmış olan üyesi olduğum sendikamın, benim de içinde bulunduğum 12 milyon emeklinin yaşam standardının iyileştirilmesi, ömürlerinin bundan sonraki yıllarında mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yapması, Türkiye’de demokrasinin gelişmesi ve ülkenin gelecek kuşaklara daha iyi koşullarda yaşayacakları bir ülke olarak devredilmesinin sağlanması hususunda, gerekli çalışmaları yapması engellenmektedir. Emekli Sen, Türkiye Devrimci İşçi sendikaları konfederasyonu (DİSK) üyesi olarak faaliyetini sürdürüyor olsa da, üzerinde bulunan kapatma kararından dolayı, Konfederasyon Genel Kurulunda temsil edilip, organlarda görev üstlenemediği gibi, benimde içinde bulunduğum, 12 milyon emeklinin karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için, hukuki yollara başvurması da mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, örgütlenemeyen Emekli-Sen, emeklilerin yaşam koşullarının tespiti ve çözüm önerilerinin, ülkeyi yönetenlere aktarılması amacıyla, konferans, sempozyum, panel, bilimsel araştırma gibi, çalışmalarda yapamamaktadır. Zira Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde mülki amirlikler tarafından sendikamızın kapalı olduğu ileri sürülerek, şube ve temsilcilik açması bile engellenmektedir. Kısacası bu kararla, Türkiye Cumhuriyeti tarafından, temel bir insan hakkı olup, anayasanın 90. Maddesine uygun olarak imzalanmış ve yürürlüğe konmuş, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile İnsan Hakları Avrupa sözleşmesi olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin, milletlerarası sözleşmeler ihlal edilmiştir. Bu ihlale rağmen, uzun süredir daireniz kayıtlarında beklemekte olan dosyanın sonuçlandırılmaması, benimde içinde olduğu emeklileri daha fazla mağdur etmektedir. Bütün bu nedenlerle, halen 31846/08 No ile daireniz kayıtlarında bulunan, sendikamın başvurusunun biran önce sonuçlandırılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin örgütlenme özgürlüğü ihlallerine son verilmesini arz ve talep ederim” ifadelerine yer verildi. 
(Baykal Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER