Vali Tavlı'dan "Hazırlıklı olmalıyız" talimatı...

14.02.2020         

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Çanakkale'de Afetlere Karşı Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Çalışmalar" konusunda ilgili kurumlarla bir araya gelerek, afetlere hazırlık, afet anında ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili brifing aldı. Vali Tavlı, ilgili kurumlara "Hazırlıklı olmalıyız" talimatı verdi.

 Başta deprem olmak üzere, doğal afetlere hazırlık konusunda yapılan çalışmalar devam ediyor. 1’inci Derece Deprem Kuşağı’nda yer alan, özellikle çevresindeki aktif faylardan yoğun bir şekilde etkilenen Çanakkale’de afetlere karşı yapılan hazırlıklar, alınacak önlemler, afet sırasında ve sonrasında nelerin, nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar hız kesmiyor. Hem kurum ve kuruluşların alacağı tedbirler, hem de afet eğitimi konusunda Çanakkale’nin olası bir afete hazırlıklı olması noktasında toplantılar ve ilgili çalışmalar sürüyor. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında bir araya gelen kurumlar, “Afetlere Karşı Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Çalışmalar” konusunda son durumu masaya yatırdı. Toplantıya; Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ile İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz katıldı.

 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılacak çalışmalar 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 303 personele 10 saatlik arama kurtarma eğitimi verilmesi, bu eğitimden sonra gönüllü olan 24 personele AKUT tarafından 5 günlük bir planlama ile 40 saatlik eğitim verilmesi kararı alındı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 2017 yılında açılan İlk Yardım Eğitimi Merkezinde 1500 personele “İlk yardım uygulamaları” eğitimlerinin gerçekleştirildiği ve 2020 yılı itibarıyla tüm personele ilk yardım eğitimi verilmesi için yapılan çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Her üç yılda bir yenilenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kapsamında 2020 yılı itibarıyla tüm personele 16 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesinin gerekliliği ve önemine değinildi. Eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi projesi kapsamında ise bugüne kadar İlimiz genelinde okul, pansiyon, yemekhane ve kapalı spor salonlarından toplam 35 tanesinin güçlendirildiği, 33 tanesinin ise yıkılarak yeniden yapılması konusu gündeme geldi. Eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi projesi kapsamında güçlendirilen okullarla ilgili bilgiler verildi. Ayrıca okullarda yapılan deprem ve similasyon eğitimlerine de değinildi. Mart ayı itibarıyla JICA tarafından Japonya’ya gönderilen ve “Zihinsel Engelli Bireylerin Afet Eğitimi” konusunda eğitim alan Özel Eğitim Öğretmenlerinin arama kurtarma ve sivil savunma uzmanları ile birlikte engelli okullarını ziyaret ederek yerinde eğitimlerin verilmesi gerektiği de ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları ile 2020 yılında il genelinde depreme hazırlık projesi kapsamında yenilenmesi ve güçlendirilmesi gereken okulların durumları ve bu konuda yapılan ve ivedi olarak yapılması gerekenler de toplantıda değerlendirildi. 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılacak çalışmalar!
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili olarak, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun kapsamında riskli alan ve rezerv alanların tespitlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar, 2019 yılı içinde ilimizdeki tüm belediyelere kentsel dönüşüm strateji belgesi kapsamında riskli alanların ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi için gerekli yazışmalar, 2020 yılı içinde ilimiz ve ilçelerimiz sınırlarında riskli ve rezerv yapı alanlarının tespit çalışmalarının tamamlanması, riskli yapıların tespiti, tespit edilen yapıları ilgili Tapu Müdürlüğü’ne bildirme, bu yapıları tahliye etme ve yıktırma çalışmaları, 2020 yılı içinde vatandaşların başvuruları üzerine bakanlığımızca yetkilendirilmiş lisanslı firmalar tarafından yapılan riskli yapı tespit çalışmaları, Risk belirleme, zarar azaltma ve sakınım planlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar, diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalara destek planları, İmar planına esas jeolojik - jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre değerlendirerek onaylama, 2020 yılı içinde ruhsatsız ve kaçak yapılaşma, kaçak eklentiler vb. konulara dair tespit çalışmaları, yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirilmekte ve PGD kapsamında Beton ve Donatı deneylerinin yapılması, yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararları, Yapı Denetim Kanunu kapsamında yapılan inşaatların şantiye ve büro denetimleri, Denetim faaliyetleri neticesinde projeye aykırı inşaat yapıldığının tespiti durumunda sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerinin yapılması, Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi verilmesi usul ve esasları kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Müteahhitlerin sınıflandırılması ve sicillerinin tutulma çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt işleri, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya ihale yoluyla yaptırılması, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlama çalışmaları, yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili inceleme ve çözüm üretilmesi çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında hasar tespiti, enkaz kaldırma ve alt yapı hizmet grupları ana çözüm ortağı olarak tüm planlamalar, gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yapılan çalışmalar” denildi. 
 
İl Özel İdaresi çalışmaları
Çanakkale İl Özel İdaresi ile ilgili olarak ise; “İl Özel İdaresi görev ve sorumlulukları sahasında yapımı planlanan kamusal yapıların, 18 Mart 2018 tarihli 30364 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren; “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” çerçevesinde projelendirilerek imalatlarının gerçekleştirilmesine hassasiyet gösterilmektedir. Çanakkale il merkezi ve ilçeler olmak üzere; 2016 Yılı: 7 Adet Kamu Binası, 2017 Yılı: 5 Adet Kamu Binası, 2018 Yılı: 17 Adet Kamu Binası,  2019 Yılı: 14 Adet Kamu Binası olmak üzere toplam 43 Kamu binasının deprem tahkiklerinin İl Özel İdaresi öz kaynakları ile yapılması sağlanmış,  İl Özel İdaresince yapılan veya diğer kurumlardan gelen deprem tahkik sonuç raporları doğrultusunda 21 Kamusal binanın güçlendirme projeleri çizilerek uygulamaları gerçekleştirilmiş,  Yıkılarak yeniden inşa edilen kamu binası 11 adet olup Gökçeada Lise Kampüsü, Ömer Mart Ortaokulu, Turgut Reis Ortaokulu, Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu yıkılarak yeniden projelendirilmiş ve yapımı gerçekleştirilerek okullar eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış, İlçe merkezlerinde Kaymakamlıklar ve köylerde Muhtarlıklarla sağlanan koordine ile daha önceki yıllarda hasar görmüş metruk nitelikteki yapıların olası depremlerden etkilenerek vatandaşlara zarar vermemesi için yıkım işlemleri yapılmaktadır. Belediye yetki ve mücavir alanı dışarısında il genelinde yapılacak inşaat projeleri İl Özel İdaresince güncel mevzuat çerçevesinde incelenerek, yeni yapılacak binaların başta deprem yönetmeliği olmak üzere yönetmeliklere uygun olması sağlanmaktadır. Çanakkale İl Özel İdaresi olarak 2018 yılı içerisinde tüm müdürlüklerimizde görevli ihtisas personeli olan mimar, inşaat mühendislerinden oluşan 16 kişilik ekip tarafından “Bina Deprem Yönetmeliği Uygulama Eğitimi” alınmıştır. 2020 yılı içerisinde tüm ihtisas personelinin Bina Deprem Yönetmeliği Uygulama Eğitimi hakkında eğitim almaları sağlanacaktır” denildi 
 
Kurumlar arası koordinasyonu AFAD sağlayacak 
AFAD İl Müdürlüğü ile ilgili olarak ise, “2019 Ağustos ayından itibaren AFAD Başkanlığı’nca belirlenen (Afet Risklerini Anlamak, Afet ve Acil Durum Çantası, Toplanma Alanları, DASK, Bina Güvenliği, İlk Yardım Uygulamaları, Gönüllü Ol) her ay farklı bir konuda faaliyetlerin icra edildiği, Ocak ayında İl Sağlık Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda “İlk yardım uygulamaları” tema faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, Şubat ayında ise “Gönüllü Ol” teması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve özellikle hastaneler ve okullarda eğitim ve tatbikatların icra edileceği,  Yapılacak eğitim ve tatbikatlarda okullarımızın idarecileri, öğretmenleri ve çalışanları ile tüm öğrencileri önce okullarda hazırlık amacıyla yapılması gerekenler (sabitleme, planlama) konusunda AFAD İl Müdürlüğü’nce eğitime tabi tutulması, eğitimden sonra hazırlanacak bir senaryo kapsamında yapılacak tatbikat ile önce sınıflarda depremden korunma, güvenli tahliye ve toplanma uygulamalarının icra edilmesi, ‘Afete Hazırlık Yılı’ çalışmalarının AFAD Başkanlığınca belirlenecek yeni temalar ile 2020 yılı boyunca devam edecek olan çalışmalar, Afetlere etkin ve süratli bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afet ve acil durum hazırlıkları ele alındı” denildi. 
 
Vali Tavlı, “Hazırlıklı olmalıyız”
Çanakkale genelinde kurumlarımızın depreme karşı yapmış oldukları çalışmalar ile 2020 yılında alınması gereken tedbirler ve yapacakları çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Orhan Tavlı, afetlere hazırlık konusunda halkın bilinçlenmesi noktasında, eğitim çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı. 2020 yılında Çanakkale’de herhangi bir afet durumunda kamu kurum ve kuruluşların uyum içerisinde yapması gerekenlerin AFAD İl Müdürlüğü koordinesi ve rehberliğinde yapılmasına vurgu yapan Vali Orhan Tavlı, “2020 yılında başta eğitim kurumlarımız olmak üzere afetlerle ilgili tüm tedbirlerin gözden geçirilerek Afetlere her zaman hazırlıklı olmalıyız” talimatı verdi.
(Seçkin Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER