Valilik "Eylem Yasağı" kararı aldı

26.07.2020         

Çanakkale Valiliği, Kazdağları'ndaki çadırlı nöbetin birinci yıl dönümünde tüm kent genelinde eylem, miting, basın açıklaması gibi etkinliklerin tamamını 7 gün boyunca yasakladı. Yasak kararı valiliğin İnternet sitesinde yayınlandı.

 Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, tüm kent genelinde 7 gün süreyle eylem ve etkinliklere yasaklama getirildiği kararı alındı. Çanakkale Valiliği resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen ülkemizde de yaklaşık 222.402 vatandaşımızın hastalanmasına ve 5.545’ten fazlasının vefat etmesine sebep olan koronavirüsü salgının il genelinde de son zamanlarda artış göstermesi, planlanan eylem/ etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı, ayrıca 7 Temmuz tarihinde Tarihi Gelibolu Yarımadasında çıkan orman yangınında 450 hektar ormanımızın tamamen yandığı, çıkan bu yangının anında müdahale edilmesine rağmen bu derece büyümesinin en önemli unsurunun sıcakların ve rüzgârların yoğun olmasından kaynaklandığı değerlendirildiğinden, Anayasamızın 34. Maddesindeki; ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir’ hükmü gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddesi dikkate alınarak mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve  Gösteri Yürüyüşleri Kanunu`nun 17. Maddesinde; ‘Bölge Valisi, Vali veya Kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık bir ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir.’ 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nu 11. Maddesinin c fıkrasında; ‘İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliği, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır’ denilmektedir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11 .Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Çanakkale il sınırları içerisinde (İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 25/07/2020 tarihi saat 00:01 ‘den 31/07/2020 tarihi saat 23:59’a kadar yedi (7) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi, basın açıklamaları, stant kurma, bildiri dağıtımı, toplu karşılama ve uğurlama etkinlikleri vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına” karar verildi…

(Seçkin Sağlam)

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER