Yanlış doğmasın…

21.04.2016         sermet@canakkaleolay.com

Çanakkale bir turizm kenti olarak turizmden gerekli olan payı alamıyor. Bu konuya ilişkin kentin çeşitli aktörleri yıllardır bazı çalışmalar yaparak bu potansiyelin harekete geçirilmesi noktasında çabalar içerisinde oldular. Ancak ortada ciddi bir çıktı yok, dolayısıyla her girişim belirli bir süreç sonrasında heyecanını kaybederek, tekrar başlandığı noktaya gelme gibi bir kısır döngü ile karşı karşıyayız. Bundan dolayıdır ki bu konuda atılacak adımların ince elenip sık dokunması gerekir.

 Şimdilerde bu konuya ilişkin yeni bir proje tartışılmakta;

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği’nin (ÇATOD) öncülük ettiği Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş. (ÇATTAŞ) adıyla bir şirketin kurulması önerilmektedir.

Turizmin her yönüyle içselleştirildiği, turizmin kültür haline geldiği gelişmiş turizm potansiyellerine atıfta bulunarak bir başlangıç yapmak, oralardaki deneyimleri kendi süreçlerindeki gelişmelerden bağımsız düşünmek bu projeyi daha işin başında etkisiz hale getirebilir.

Bu bakımdan bir şirket olarak, profesyonel bir vizyon yönetimi gerçekleştirilmek isteniyorsa; işin başında çok daha temel alınması gerekli kriterler olmalıdır.

Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş’nin çizdiği sınırlar belirlemiş olduğu ilkeler tabii ki geçerlidir.

Ancak bir adım önde bir başlangıç yapılmıştır, ilk adım doğru atılmazsa her zaman tökezlenme ihtimali vardır.

Bu şirketin ortakları olarak belirlenmiş; Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale İlçe Belediyeleri, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga TSO, Gelibolu TSO, Çanakkale Ticaret Borsası, TURSAB Çanakkale Körfez BYK, ÇATOD, Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği, Çanakkale Rehberler Odası  gibi kurumların, öncelikle  bu şirket içesinde hangi değerler üzerinden bir ortaklık yapacaklarının belirlenmesi gerekir.

Turizmin bir değerler bütünlüğü olduğu unutulmalıdır.

Daha net olarak anlaşılması açısından, bir örnek vermek gerekirse; Gelibolu tarihi yarımadasına inanç turizmi açısından yaklaşan  bir anlayışla, dünya barış merkezi olarak konumlandırmak isteyen bir anlayışın aynı ortaklıkta yer alması  söz konusu olamaz.

O bakımdan ortakların değerler noktasında tam bir uyum içerisinde olması, bunun bir vizyon belgesi haline dönüştürülmesi işin başında gerçekleştirilmelidir.

Çanakkale’de turizm alanında yapılan bazı girişim ve çalışmaları incelediğimizde görülen en önemli eksikliklerden biri; işin asli unsurlarının işin içerisinde olmaması sorunudur.

Şimdi madem bir şirketleşme anlamında, profesyonel bir tarz yaratılacaktır işin asli unsurlarının bu şirketteki ağırlığı daha fazla olmalıdır.

Bunun için ortaklık yapısı tekrar değerlendirilmeli, işin asli unsuru olan kurumlar bu şirkette daha çok hisse sahibi olmalıdırlar.

Bu sağlanamazsa bu şirket bir şekilde, turizm dışında her türlü etkiye açık bir şirket haline gelebilir.

GESTAŞ şirketinin içerisinde bulunduğu durum ciddi bir tecrübedir.

Yine kentte turizm bilinci açısından önemli eksiklikler vardır.

Bu durum; bizzat sektörün içesindeki aktörlerden tut, kent insanına kadar geniş bir cephede yaşanan bir sorundur.

Bir nevi kentin turizm alt yapısını oluşturan bu yapı, bir an önce ele alınmalıdır.

Bu ele alınmadan yapılacak her türlü çalışma temeli sağlam olmayan bir inşaata benzer.

Önce kentin turizm aktörleri kendilerine  bir çeki düzen vermelidirler.

Bunu sağlayacak böylesi bir çalışma ayrıntılandırılmalı ve gereklilikler acilen kısa dönem birinci hedefler olarak gündeme alınmalıdır.

Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş’nin kurulması aceleye getirilmeden, kentin çeşitli aktörleriyle daha sıkı iletişimlerde bulunarak,  temele ilişkin sağlıklı bir gelişme yaratılacak şekilde başlangıcın sağlıklı yapılması önemlidir.

Olaya sadece bir finansman yaratmak, bu anlamda daha etkin tanıtımlar yaparak sonuca gitmek şeklindeki dar bir anlayıştan uzak durmak gerekir.

Turizmin aynı zamanda bir ekonomik faaliyet olduğu unutulmadan, ekonominin temel kuralı olan arz ve talep dengesi; özelikle arzın disipline edilerek, yaratılacak gelişme modu  gözden kaçırılmamalıdır.

Turizmin arz kaynakları arasında yer alan en temel unsurlardan biri de insandır.

İnsan kaynağına yapılacak yatırımın planlanması son derece önemlidir.

Bu projeyi yürüten, bizzat turizmin ana aktörlerinin içerisinde yer aldığı Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği, zaten bu konulara vakıf bir kurum olarak  gerekli çözümleri üretmelidir.

Aceleye getirmeden, sağlıklı bir doğum yapmak adına;  daha itina gösterilmesi gerektiğini düşündüğümü ileterek, kendilerine başarılar dilerim.

 

Not: Bir süre yazılarıma ara veriyorum. Yeniden görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.  


1206

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

Yazarın daha önceki yazıları

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

Maç D Smart’ta
23.08.2017    32