Yasaklar bugün başlıyor

21.11.2020         

Koronavirüs salgının hızlı artışı kısıtlamaları getirdi. Sokağa çıkma yasaklarının da konulduğu kısıtlamalar bugün başlıyor. Kısıtlamaların detayları 'Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı' doğrultusunda yayınlandı. Yasaklar ve muaf olan kesimler detayları ile verildi.

Koronavirüs salgını kış aylarının yaklaşması ile yeniden tırmanışa geçerken, kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde hafta sonu sokağa çıkma yaklarının da olduğu kısıtlamaların geleceği açıklanmıştı. Kısıtlamalar bugünden itibaren başlarken, detayları da Çanakkale `Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı` doğrultusunda açıklandı. Bugünden itibarren başlayacak sokağa çıkma kısıtlamalarının detayları şu şekilde; "1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetleri, 2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerlerinin faaliyetleri, 3. Sinema salonları kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri, 4. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları, 5. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, 6. Yerel yönetimlerin şehir içi toplu ulaşım araçları ve seferleri ile ilgili tedbirler, 7. Düğünler ve nikâh merasimleri ile ilgili kısıtlamalar, 8. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahat kısıtlamaları İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi gereği; 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde? "1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunmasına, İlimizde faaliyet gösteren tüm köy bakkal/marketlerinin 07:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermesine. 2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, büfe gibi yemeiçme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gelal hizmeti verecek şekilde açık olmalarına. Restoran, lokanta, büfe veya online yemek sipariş firmalarının saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermelerine. Yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yemeiçme yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına. 3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının? yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulmasına. Çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalmalarına. Hastanede faaliyet gösteren kantinlerin masa, sandalye/taburelerini kaldırmak kaydıyla açık kalmalarına. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamının sağlanmasına. 

 
4. Çanakkale ili genelinde; 
* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri. * 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına. 5.Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına. Üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin bu kısıtlamadan muaf olmasına. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak, * 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar. * 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edilmesine..."
 
5.1 Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri. b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri. c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleriafetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.). ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi). d)Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar. e) Oteller ve konaklama yerleri. f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar. g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri. ğ) Üretim ve imalat tesisleri. h)Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları. ı) İl sınırı içinden geçen şehirlerarası karayolu üzerinde kısıtlaması süresince hizmete devam edecek akaryakıt istasyonları (Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü gibi kesintisiz hizmet veren kurumların anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonları, kısıtlamalarda sürekli açık olmak kaydıyla); 
 
5.2 İstisna kapsamında olan kişiler 
a) Yukarıda belirtilen "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar, b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil), c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD`da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar, ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler(bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, hizmet alanlar, ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar, h) Küçükbaşbüyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay`a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (işyeri hekimi vb.), n) Veteriner hekimler, o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetin de görevli olanlar, ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler, ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.)sürücü ve görevlileri.
 
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. Oy birliği ile karar verildi." (Eren Aşnaz)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER

HAFTANIN EN ÇOK OKUNANLARI

"Veremeyecek hesabım yok"
30.11.2020    3312
Korona her yerde
28.11.2020    2275
On Numara - Yusuf Eroğlu
26.11.2020    1032