Yurdumuz mu?

04.04.2016         tkoc@comu.edu.tr

Evet, hemen başlayabilirsiniz. Ne demek istiyorsun sen diyerek. Hatta hızınızı alamayarak pek çok şey söyleyebilir siniz. Eğer ilk heyecanınız geçmiş ise ve eğer mümkün ise üzerinde biraz düşünelim.

             Nedir “Yurt”?

yurt, -du: a. 1. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. 2. Memleket. (www.tdk.gov.tr).

            Yurt/vatan/memleket kavramı için çok bedeller ödüyoruz. Hatta, birlikte ve barış içinde yaşamak varken, birbirimizi öldürüyoruz.

            Acaba gerçekten yurdumuz mu?

            Öncelikle kavramın “yaşamak” ve “kültürünü oluşturmak” olmak üzere iki etkinliğin gerçekleştirildiği mekan/toprak parçası olduğunun altına çizerek üzerinden tartışalım.

            Haydi, bakalım yine kavramlar çıktı karşımıza.

            Yaşamak nedir?

Yaşamak (nsz) 1. Canlılığını, hayatını sürdürmek. 2. Sağ olmak. 3. Varlığını sürdürmek. 4. Oturmak, eğleşmek: Köyde yaşamak. Şehirde yaşamak. 5. Geçinmek: Bu kazançla yaşamak kolay değil (www.tdk.gov.tr).

            Demek ki “yaşamak” kavramının biyolojik olarak bir yerde “varlığını sürdürmek” ötesinde “geçinmek” kavramı da var. Diğer bir ifade ile yaşamak; biyolojik olarak varlığını sürdürmek ve geçinmek birlikte olunca gerçekleşiyor.

 

            Nereden başlamıştık biz bu işe?

            Yurt kavramını tanımlıyorduk ve bu kavram içinde yaşamak ve kültürünü oluşturmak vardı. Birinci kavramı açıkladık. Gelelim ikinci kavrama.

            Kültürünü oluşturmak nedir?

            Öncelikle “Kültür” nedir?

Kültür Fr. Culture: a. 1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.“ 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi (www.tdk.gov.tr).

 

            O halde “Yurt” kavramını aşağıdaki kapsamda ifade edebiliriz:

            Yurt: Üzerinde biyolojik olarak var olunan, geçinilen ve kültür oluşturulabilen toprak parçası/mekan.

 

            Türkiye’de yaşadığımız güncel gerçeklere baktığımızda;

            Herhangi bir gerekçe bulup birbirimizi öldürüyoruz, öldürüyoruz ve öldürüyoruz. Öldürenin gerekçesi onlarca ve öldürten üzerinde hiç düşünmüyoruz. Öldüren eğer kadın öldürmüş ise, kravat taktığı için bile, ceza indirimi alabiliyor. Bu birbirimizi katlettiğimiz konusunun ayrıntısına burada girmeyeceğim.

 

            Gelelim “geçinmek” kavramına;

            Bu kavram da çok tartışılabilecek bir konu ama iki sayı vermekle yetineceğim. Aralık 2015 rakamları ile dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1 400 lira, yoksulluk sınırı ise 4 561 lira (www.teksif.org.tr 3 Nisan 2016).

 

            Sıra “kültürünü oluşturmak” kavramına;

            Ne dersiniz?

            Bu ülkede yaşayanlar kültürlerini oluşturabiliyorlar mı? Yoksa başta bütün dünyayı kontrol altına almış kültür emperyalizmi başta olmak üzere değişik şekillerde baskı altındalar mı?

 

            Bu sorulara devam edip;

Türkiye’deki fabrikaların sahipleri hangi uluslararası şirketler?

Türkiye topraklarının ne kadarını halk kullanıyor ve kontrol ediyor?

Mecliste alınan kararlarda halkın öncelik ve ihtiyaçları ne derece dikkate alınıyor?

Madenci şirketler hangi uluslararası borsada işlem görüyor?

Sorulara devam edeyim mi?

 

            Bizler oturup konuşmak yerine, değişik gerekçelerle, birbirimizi boğazlamaya devam edelim.

            Yurdumuz mu?


949

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

Yazarın daha önceki yazıları

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
Tüm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun