01.01.1970                          Böylesine hayati bir hakkı ve görevi getirirken ta değişikliğin ilk adımından son halk oylamasına kadar gerek hazırlanışına titizlikle her kelimesinin üzerinde uzun uzun tartışılarak dengelenerek toplumun her kesiminden görüşleri alınarak büyük bir uzlaşmayla yapılmasında ülke ve toplum çıkarları açısından çok önem taşımaktadır.

                Halkoylamasına sunulan bu değişikliği kimlerin hazırladığı nerede ve niçin hazırladığını halkımızın çıkarlarına yaşam biçimini rahatlayacağına bilen duyan varsa, Arap olayım komisyondur. T.B.M.M. sinde bir har –gür içinde gümrükten mal kaçırırcasına önümüze ve kucağımıza bırakıldı.

                Hazırlanış ve oylamaya böle gelen anayasa değişikliği, birde ülkemizin dış ve iç sorunlarımızın, dünyadaki, ekonomik karmaşanın komşu ülkelerle dost ülkelerle çıkar çatışmalarından kaynaklanan neresinde düşmanlık derecesinde çatışma çatlağının yaşandığı dönemde, bu çatlamanın biz Türk toplumuna yansımaması olanak dışı bir dönemdeyiz.

                Bir yanda Fettullah Gülen’in şeytanca düşüncesi 40 yılda dini kullanarak devletimizin tüm kademelerine yerleştirdiği bireylerden temizlemek zannedildiği kadar kolay ve kısa zamanda temizlenmesi zor olacağı kanısındayız.

                Bir de güzel ülkemizde başbakanlık, bakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış yaşayan ölülerin ne sesi, ne nefesi çıkıyor. İnsan böyle bir dönemde olumlu veya olumsuz fikrini söyler, ülkenin kaderini dün elinde bulunduranlar gerçekten ayıp ediyorlar.

                Böyle bir ortamda halk oylamasında evet çıksa da, hayır çıksa da kimseye fayda sağlamaz, aramızdaki çatlak daha büyük gelecek nesillere büyük günah bırakırız, en hayırlısı halk oylamasını geri çekip şapkamızı önümüze koyma zamanı, yoksa önümüze koyacak şapkamızı da yitiririz.

                Şen ve esen kalın.

 

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER