Zafer Madencilik vazgeçmiyor!

13.01.2020         

Zafer Madencilik tarafından Bayramiç'in Kurşunlu Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Feldspat Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi tekrar gündemde.

 Çanakkale’de çevre mücadelesinin simgelerinden biri olan ve gösterdikleri direniş ruhu ile yaşam alanlarını savunan Bayramiç’in Kurşunlu Köylüleri için mücadele yeniden başlıyor. Zafer Madencilik tarafından 2011 yılında başlayan çalışmalar 2013 yılında halkın direnişi ile karşılaşmış ve söz konusu madencilik şirketinin faaliyetleri 2014 yılında durdurulmuştu. Köy halkından Bülent Özüren, 20 günü aşkın bir süre açlık grevi ile direnmiş ve Kurşunlu’nun yaşam alanlarını koruma mücadelesinin simgelerinden biri olmuştu. Zafer Madencilik şimdi yeni bir “ÇED olumlu kararı” olarak tekrar bölgede feldspat madeni çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor. 7,74 hektar alan ve yılda 200 bin ton üretim kapasitesi faaliyet gösterecek, sonrasında ise 7,20 hektar alan genişlemesi yapılması toplam alan 14,94 hektar olacak ve üretim kapasitesinin yılda 400 bin ton üretim yapılmasının planlandığı öğrenildi. 

 
Madenin işleme süreci 
ÇED raporunda “Üretim faaliyetleri malzemenin kepçe yardımıyla sökülerek kamyona yüklenmesi ile başlamaktadır. Ocağın faaliyeti sırasında patlatma yapılmayacak olup, gevşek yapıda olan malzeme sadece iş makineleri marifeti ile sökülecektir. Kamyonlarla bunkere beslenen malzeme, hemen sonra titreşimli besleyici marifeti ile eleme işleminden geçirilecek ve elek altı malzeme (nebati toprak) dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere ayrılacaktır. Elek üstü malzeme önce primer çeneli kırıcıya girecek ve ardından 10 mm’lik titreşimli elekte elenerek elek altı boyutlarına göre sınıflandırılmak üzere katlı eleğe gelirken, elek üstü malzeme darbeli kırıcıya verilecektir. Elek altı -10 mm boyutundaki malzeme boyut ayrımı için katlı eleğe verilecektir. Katlı elekte 0-10 mm boyutlara ayrılan malzeme stoklanacaktır. Malzemenin özelliğine ve talep durumunda stoklanan 10 mm boyutlarındaki ürün, 1 mm boyutlarında manyetik separatörden geçirilerek demirli malzeme ve demirli olmayan malzeme olarak cam, seramik ve boya sanayisinde kullanılmak üzere piyasaya arz edilebilecektir” denildi. 
 
Kurşunlu Köyü, Bayramiç Barajı ve Skepsis Antik Kenti tehlikede!
2013 yılındaki direniş ve mahkeme süreci de ÇED raporunda yer buldu. Raporda, 2013 yılında işletmeye 7,18 hektar (II. Çalışma Alanı olarak anılan alan) ilave edilerek üretim kapasitesinin 300.000 ton/yıla (111.111,105 m3 /yıl) çıkarılması planlanmış ve Çanakkale Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nün 07.02.2013 tarih ve 2013/6 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” alınarak kapasite artışı gerçekleştirilmiştir. Ancak Kurşunlu Köyü Muhtarlığı tarafından T.C. Çanakkale İdare Mahkemesi’ne dava açılarak 52259 ruhsat numaralı sahada, Zafer Madencilik Nak. San. Tic. Ltd.Şti. tarafından açılıp işletilmesi planlanan “Feldspat Ocağı Kapasite Artışı ve Alan Genişlemesi” projesine dair verilen 07.02.2013 tarih ve 1390 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” kararının; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. Dava neticesinde maden işletme ruhsatı alanı 764,37 hektar olan ve ÇED Yönetmeliğinde düzenlenen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılan faaliyet konusu projenin ÇED sürecine tabii olduğu ve “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilemeyeceği anlaşıldığından, dava konusu davalı Çanakkale Valiliği’nin 07.02.2013 tarih ve 1390 sayılı “ÇED Gerekli Değildir” kararında mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı kanaati ile işlemin iptaline Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmişti” denildi. Söz konusu maden alanın Kurşunlu Köyü’nün üzerinde bulunan tepede yer alması, köy sakinlerini tehdit ediyor. Hem madenden yayılan beyaz toz hem de olası heyelan tehlikesi ile Kurşunlu Köyü halkı tehdit altında kalırken, Bayramiç Barajı da kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bayramiç Barajı koruma havzası üzerinde bulunan söz konusu alanın yaratacağı maden kirliliğinin barajı etkileyebileceği ifade ediliyor. Ayrıca Skepsis Antik Kenti’nin de maden çalışmaları kapsamında zarar görebileceği öğrenildi.
(Seçkin Sağlam)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER