Zeytinin yasasını ancak doğa yazar, doğa yapar!...

12.06.2017         ensarilyasoglu@gmail.com

Ege'nin, Akdeniz'in zeytin ağaçları,zeytinlikleri, duydunuz mu, insanoğlunun eliyle "Zeytin yasası' diye bir yasa çıkarma hazırlığı yapılıyormuş!... Duydunuz mu!?

 

 

 

Hani binyılları aşan ömrünüzle, ‘ölmeyen ağaç’ tanımlanmanızla tarihten bile eski yaşınızla, inanabiliyor musunuz adınıza insanoğlu eliyle bir yasanın çıkarılacağına!?

 

Siz ki, siz zeytin ağaçları ki, Nuh Tufanını gördünüz… Roma imparatorluğunun kuruluşuna, çöküşüne tanıklık ettiniz… O ünlü kölenin, Spartaküs’ün İsyanını, sizden daha iyi bilen var mı?

 

Eski çağın/çağların dinlerin bile uzun hayatlar yaşadınız… Putların yıkıldığına tanıklık ettiniz… Güneşe tapanların ömrü, sizin ömrünüze yetmedi… Ve kutsandınız, toprak değerinizi bildi, sular, ırmaklar… Yıldızlara en uzun siz baktınız, yıldızlar en çok size ışıdı…

 

Bilgeliğiniz, sevecenliğiniz, hayatı kucaklayışınız belki de bundandır… Belki de cömertliğinizin, bereketinizin kaynağı, güngörmüşlüğünüzden, daima bereket saçan uzun ömrünüzdendir… Bir tanenizin ömrü bile çağları aştı, diz çöktü önünüzde yüzyıllar, ömür tüketti…

 

Nice kralların krallıkların tükenişine, çöküşüne, imparatorlukların yıkılışına, siz tanıklık ettiniz… Savaşın, yıkımın yarattığı yaralı bedenlere, ölü canlara, merhem oldunuz, merhem olmak istediniz, yaralarını sizinle sardılar… İnsanoğluna Hipokrat oldunuz, İbn-i Sina oldunuz, şifa sunmak istediniz, ömür sunmak istediniz, sağlık sunmak istediniz…

 

Şimdi insanoğlu, yasalar çıkarıyor, ömrünüzle, varlığınızla ilgili!... Parmaklarını indirecekler, parmaklarını kaldıracaklar, bütün bir hayata, bütün bir berekete ve o ömrü bin yılı aşan doğanın büyük armağanına ‘kader’ yazacaklar… Yasa yazacaklar… Rüzgara, güneşe, yeşile,  berekete,  ihanetin yasasını!…

 

Kamu yararı(!) adına!... Kökünden sökecekler zeytini tesis kuracaklarmış, sanayi tesisi!...

 

Doğayı kirleteceklermiş kamu yararı adına!?

 

Ey insanoğlu, bir zeytinin sağladığı, sunduğu, ürettiği değerlerden, daha çok, daha büyük kamu yararı olabilir mi? Zeytinin/zeytin ağacının ta kendisidir kamu yararı… Ondan daha uzun ömürlü, daha bereketli, daha cömert, daha sağlıklı bir kamu yararı yoktur ve asla olmayacaktır…

 

Ey insanoğlu, size sağlık veren, size bereket sunan bir zeytinin, zeytin ağacının değerini bilmeyen akıl, kendi mezarını kazan mezarcıdan farksızdır… Kendine yabancılaşmış, hayatı inkar eden bir divaneden farksızdır!…

 

Unuttunuz mu, zeytin dalının barışın sembolü olduğunu? Sanayi adına, tesis adına, rant adına, doğaya savaş açanların abad olmayacağını bilmez misiniz? Zeytini yok ederseniz, güvercinin ağzından zeytin dalını çalarsanız, o insanlığın bir dönem ‘kutsal ağaç’ diye tanımladığı zeytinlikleri kurutursanız, barışınızın eksik kalacağını, doğanın kendine zarar vereni cezalandıracağını unutursanız, iki cihanda hayatın ellerinin yakanızda olacağını sakın unutmayın!…

 

Şimdi, geri çekmişler yasalarını komisyonlara doğru... Kaldırın, yırtın o insana, hayata, cömertlik sunan, bereket sunan, zeytin ağacının idam fermanı olan zeytin yasasını…

 

Yırtın atın, zeytin ağacının bereketinden, cömertliğinden, bilgeliğinden, barış severliğinden ve gün görmüş ömründen af dileyin, sizi bağışlayacaktır…

 

Zeytin, sağlığın, bereketin ta kendisidir… Belki de sağlıklı bereketin ta kendisidir… Meyvesi ayrı, yaprağı ayrı bir cömertlik sunmaktadır… Yeşili ayrı, siyahı ayrı bir lezzet sunmaktadır…

 

Çekin elinizi zeytin ağacından, dalından, yağından, meyvesinden… Zeytinin yasasının yazıldığı, yapıldığı tarih insanlığın tarihinden çok daha eskidir… Zeytinin yasasını, doğanın, hayatın varoluşun kendisi yazmış ve yapmıştır… Kamu yararı masallarını yutmayacak kadar, ona kanmayacak kadar bilinçlidir, Ege’nin, Akdeniz’in ve Anadolu’nun üreticileri…

 

Zeytinin kökleri, öylesine derine uzanmıştır ki, onu koparıp etmek, söküp almak öyle kolay olmayacaktır… Ege’nin, Akdeniz’in ve Anadolu’nun aklı, zeytinin beslediği akıl, zeytinyağından beslenen akıl, sağlıklı akıl buna asla izin vermeyecektir…

 

Rant sevdanızdan, kamu yararı masallarınızdan vazgeçin… Çekin elinizi zeytinin dalından…  Çekin elinizi güvercinin ağzındaki zeytin dalından… Çekin yasalarınızı halkın gündeminden… Böylece kamu yararına daha çok hizmet etmiş, onu gözetmiş ve korumuş olursunuz…

 

Zeytinin yasasını, doğa yazmış ve doğa yapmıştır… Kabul edilmiş tek gerçek budur… Ve ötesi kabul edilemez olandır…

 


4846
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER