Ziraat Mühendisleri Odası

28.09.2014         tsavas@comu.edu.trBu gün Ziraat Mühendisleri Odasının 60. Kuruluş Yıldönümü; Genel Merkezde, Şube ve temsilciliklerde çeşitli etkinliklerde kutlanıyor.
Aslında ziraat mühendislerinin örgütlenmesi daha eskiye dayanıyor. Örgütlenme 29 Nisan 1939’da Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği’nin (TZYMB) kuruluşuyla başlıyor. ZMO’nun kuruluşuna ilişkin süreç TZYMB tarafından yürütülmüştür. 27 Haziran 1954 tarihinde TZYMB olağanüstü genel kurulu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne katılma kararı alıyor.
1954 yılında yürürlüğe giren 6235 Sayılı TMMOB Kanunu ile birlikte mühendis ve mimar odaları kuruluyor. TMMOB’yi oluşturan ilk 10 oda içerisinde ZMO’da var.
ZMO ve TZYMB uzun süre birlikte faaliyet göstermişler. ZMO bilimsel ve mesleki konularda, buna karşın TYZMB daha ziyade sosyal konularda aktif olmuş; TZYMB’nin mülkiyetinde olan binayı ortaklaşa kullanmışlar. TZYMB’nin yayın organı “Ziraat Dergisi” ZMO’nun da yayın organı olmuş; “Ziraat Mühendisleri Dergisi” olarak adı değişen derginin yayını ZMO tarafından sürdürülmektedir.
Ancak 1970’li yıllarda yaşanan toplumsal siyasi çalkalanma ziraat mühendislerini de etkilemiş, ayrışmaya ve her iki örgütten de kopmalara neden olmuş. TZYMB’nin 1976, ZMO’nun 1977’de topladıkları genel kurullar, iki örgütü kesin olarak birbirinden ayırmış.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Anayasanın 135 inci maddesine göre kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü ve demokratik hakların savunulması kapsamında bir demokratik kitle örgütüdür. ZMO ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve tütün teknolojisi mühendislerinin hak, yetki ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik, yasal mevzuat çerçevesinde her tür faaliyette bulunur. Bunun ötesinde özellikle tarımsal politikaların oluşturulmasında önerilerde bulunur. Gerek mesleki gerekse tarımın bütününü ilgilendiren tüm konularda, ayrıca demokratik sivil bir kitle örgütü olması nedeniyle demokratik talepler için kamuoyu oluşturulması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratma faaliyetleri içerisindedir.
Merkezi Ankara olan ZMO’nun 27 ilde şubesi ve 53 ilde temsilciliği bulunmaktadır. Oda yöneticileri seçim kurullarının gözetiminde seçilirler ve gönüllülük esasına göre çalışırlar. Yani yapılan görev nedeniyle hiçbir isim altında maddi bir karşılık almazlar.
Tarım alet ve makinelerinin projelendirilmesine yönelik yetki belgesi ve meslek içi eğitim yoluyla uzmanlığın belgelendirilmesi ZMO’nun yetkileri arasındadır. ZMO ayrıca mesleki denetim ve mesleki asgari ücretin belirlenmesinde de yetkilidir. ZMO, bilirkişi eğitimi vasıtasıyla bilirkişilik belgesi verir ve üyeleri arasında bilirkişiliğin koordinasyonunu yapar.
Modern toplum örgütlü toplumdur. Örgütler toplumun ahenk içerisinde işlemesinde görev alan en önemli araçlardır. Meslek odası örgütlenmeleri modern toplumun vazgeçilmezleri arasındadır. Meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlayan, mesleğin sınırlarını öğrenim temelinden yola çıkarak uzmanlık anlayışı içersinde çizen ve onu koruyan örgütlerdir.
Özellikle az gelişmiş toplumlarda ne yazık ki iktidarlar bu örgütleri ele geçirip sessizleştirmeye çalışırlar. Bunu başaramazlarsa örgütlenme ve örgütün ayakta kalmasını sağlayan hukuku engelleyerek bu örgütler üzerinde baskı kurarlar.
ZMO köklü gelenekleri olan, kurumsallaşmış bir odadır. Bu nedenle ZMO’nun baskı altına alınması olanaksızdır. ZMO ancak antidemokratik ve hukuksuz yöntemlerle ele geçirilebilir. ZMO’nun ele geçirilmesi demek ziraat mühendisliği, su ürünleri mühendisliği ve tütün teknolojisi mühendisliği mesleklerinin ölümü demektir.
Yaşasın demokratik ve bağımsız ZMO!

1484

Yorumlar

Avatar Seçiniz
 
Adınızı giriniz
Yorumunuz
(max 500 harf)

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
 

Yazarın daha önceki yazıları

© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
Tüm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun