Ziraat Odası Başkanı Kaya; "Mısır alım fiyatları yeniden hesaplanmalı"

31.08.2018         

Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, döviz kurunun yükselmesi ile tarım üreticisinin zor durumda kaldığını söyledi. Sözleşmelerde yer alan dolar fiyatlarında ki değişim ve girdi maliyetlerinin artması ile üreticinin büyük kayba uğradığını belirten Kaya, mısır üreticileri için firmalara seslenerek; "Mısır alım fiyatları, günümüz girdi fiyatları ve güncel döviz kuru ile tekrar hesaplanarak üreticinin zarar görmesi engellenmeli " dedi.

 Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, artan döviz kuru nedeniyle tarım üreticisinin zor durumda kaldığını söyledi. Üreticinin, doların çok düşük olduğu seviyelerde sözleşme imzaladığını belirten Kaya, kurun yükselmesi sonucunda girdi maliyetlerinde yüksek artış yaşandığını belirtti. Bu durumun üreticiyi büyük kayba uğrattığını ifade eden Kaya, tohumluk mısır üretimi yapan firmalara seslendi. Kaya, firmalara kaliteli üretimin devam edebilmesi için mısır alım fiyatlarını günümüz girdi fiyatları ve güncel döviz kuru ile tekrar hesaplayarak üreticinin zarar görmesi engellemeleri gerektiği önerisinde bulundu. Kaya; “Tohumluk mısır üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgemizde, bu yıl yaşanan döviz fiyatlarındaki sıkıntılardan dolayı üreticilerimiz zor durumda kalmışlardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu yıl yapılan sözleşme, o dönemin şartlarında, o günkü girdi maliyetlerinde ve doların 3,80-4 TL olduğu seviyelerde hazırlanıp imzalanmıştır. Ancak hasat döneminin yaklaştığı şu zamanlarda döviz fiyatlarının ciddi şekilde artmasından dolayı sözleşme tarihindeki fiyatlarla günümüz fiyatları büyük oranda farklılık göstermektedir. Bunun sonucuna bağlı olarak da girdi maliyetleri artış göstermektedir. Bu da üreticilerimizi büyük bir zarara uğratacak, gelirlerini ciddi şekilde bir kayba uğratacak ve geçimlerini zora sokacaktır” dedi.

 
“Firmalar, üreticinin zarar görmemesini sağlamalı”
Üreticilere yansıyacak olan bu olumsuz durumun yaşanmaması, gerektiğini belirten Kaya; “Üreticilerimizi bir zarara uğratmamak ve üreticilerimizin mağduriyetini ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunun için bölgemizde tohumluk mısır üretimi yaptıran firmalara, üretimin önümüzdeki yıllarda da devam edebilmesi, üretimdeki kalitenin azalmaması, çiftçilerimizin ayakta durabilmesi için ellerini taşın altına koyarak, mısır alım fiyatlarını günümüz girdi fiyatları ve güncel döviz kuru ile tekrar hesaplayarak oluşan olumsuz piyasa koşullarından üreticilerimizin zarar görmemelerini sağlamaları gerektiğini belirttik” dedi.
 
“Fırsatçılık sonucunda üreticilerimiz zor durumda kalacaktır”
Tüm açıklamalara rağmen firmalardan bir ses gelmediğini belirten Kaya; “Firmalar, yaptığımız çağrılara sessiz kalmayı tercih etmektedirler. Firmalar üreticilerimize olumlu bir adım atmayarak onları zor duruma sokmaktadırlar. Bu zor zamanlarda firmaların fırsatçılık yapmayarak sesimize kulak vermesini, geçimlerini sağlamak için gece gündüz demeden üretim yapan üreticilerimize sahip çıkmalarını bekliyoruz. Çünkü yapılan bu fırsatçılık sonucunda üreticilerimiz zor durumda kalacaktır ve bu da ileriki dönemlerdeki üretimi etkileyecektir. Firmalar ellerinden geleni yaptığı takdirde üreticilerimizin çalışma istekleri kırılmayacaktır. Ayrıca bu fedakarlığın altında kalmayacak ve ileriki senelerde azimle üretimlerini artırıp daha kaliteli ürünler yetiştirmek için daha yoğun bir çalışma yapacaklardır. Firmaların bu durumu tek yıllık düşünmemeleri, ileriki yıllarda da üreticilerimizle birlikte çalışacaklarını unutmamaları gerekmektedir. Bugün üreticiye fırsatçılık yapanlar yarın vicdanlarına bunun hesaplarını veremeyeceklerdir. Bu zor zamanların atlatılması için birlik ve beraberlik içinde firmalar üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerekmektedir” dedi.
(Haber Merkezi)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER