Turgut Çamer

SAĞ – SOL – 1 MAYIS…DÜNYADA; sağ ve sol’un nasıl oluştuğu, çıkış noktaları, 1 Mayıs’a neden işçi bayramı adının verildiği tarihsel gerçeklere dayanarak halkımıza, kitlelere açıklanmış mıdır? Sorusuna gerçek yanıtları bulalım.
Öncelikle, “Sağ” – “Sol” siyasi terminolojide nasıl yer almıştır? Onu anlayalım.
* 1789 Fransız Devriminden sonra yapılan Fransız Meclisine seçilen Milletvekillerinin meclisin ilk açıldığı gün kürsüye göre oturuşlarından söz ederek, “Sağ” ve “Sol”un çıkış noktalarını tarihsel gerçeklere dayalı bir biçimde halkımıza anlatalım… Anlatılmalı ki; solculara karşı yıllardır yaratılan iftira kampanyasının “Moskova” yaygarasıyla halk kandırılmasın!..
Türkiye’de ki seçmen çoğunluğunun bilmediği tarihsel gerçek şudur:
“ – 5 Mayıs 1789’da Fransız Meclisi toplanıyor. 2 ay süren seçimler sonucu; 188 Aristokrat, 247 Ruhban ve 578 Halk Temsilcisi olmak üzere 1013 kişi meclise seçiliyor. Meclisin açıldığı ilk gün kürsünün sol’una tesadüfen İşçiler, Emekçiler, Köylüler… Kürsünün sağına da; Aristokratlar, Tüccarlar, Toprak Ağaları, Varlıklılar oturuyor.”
İşte; sağ ve sol’un çıkışı böyledir, tarihsel gerçek budur. Rastlantısal olarak, kürsünün sol’una Aristokratlar, Tüccarlar, Toprak Ağaları, Varlıklılar oturabilirdi. O zaman onlar “solcu” olurdu. İşçilere, Emekçilere, Köylülere de “sağcı” denilirdi. Öyle değil mi?..
***         
Maalesef, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın da nasıl oluştuğu halkımızdan sürekli olarak saklanmıştır.  Özellikle sağcı politikacılar, 1 Mayıs’ın “Komünist Bayramı!” olduğunu söyleyerek halkımızı yıllarca kandırmışlardır.
1 Mayıs’ın tarihsel oluşumu da şöyledir:
“Amerika’da çocukların bile açlık ve sefalet ücretleriyle günde en az 15 saat çalıştırıldığı 1866 yılında, Baltimor’lu işçiler bir kongre yapıyor. Günlük çalışmanın 8 saatle sınırlandırılmasını isteyerek mücadeleye başlıyorlar.”
1884’ün Şikago’sunda toplanan sendikalarda, 8saatlik iş gününün yasallaştırılmasını istiyorlar. İstedikleri; “8saatlik iş günü ve insanca yaşayacak ücret.” Nihayet “1 Mayıs 1886”günü genel grev ilan ediyorlar. Ancak, Amerikan yönetimi ve polis “4 Mayıs 1886”günü grevcilere saldırıyor. Eşleri ve çocukları ile alanları dolduran ve “ 8 saatlik iş günü istemekten başka istekleri olmayan” işçilerin üzerine çoluk – çocuk demeden kurşun yağdırıyorlar. Gösterileri düzenleyen 8 İşçi Lideri yakalanarak idam ediliyor.
İşçi liderlerinden PARSONS idama giderken şöyle haykırıyor:
“ – Suçsuzum ben, tüm dünya biliyor suçsuz olduğumu. Cani olduğum için değil, işçi haklarını savunduğum için asılıyorum.”
8 İşçi liderinin asılmasından sonra dünyada tepkiler oluyor. 14-21 Temmuz 1889’da Paris’te toplanan 2. Enternasyonal Amerikalı işçilerin “8 saatlik iş günü” hakkını kazanmak için başlattığı ve tüm Dünya İşçilerinin de desteklediği bu mücadelenin anısına;
“1 MAYIS’I DÜNYA İŞÇİLERİNİN BAYRAMI” ilan ediyor.
İlk işçi bayramı da 1890 yılında kutlanıyor.
· Evet…tarihsel gerçekler bunlar.
Şimdi sormak hakkımız:
“ – Hani, 1 Mayıs “ komünist” bayramıydı! Soralım? Amerika da ki mücadelenin neresinde “ MOSKOVA!”var. Ama yıllarca halkımızı kandırmak için “1 Mayıs’ın Komünist Bayramı!” olduğunu söyleyen cümle sağcılara! seslenelim:
- Sizlerin ağzından gerçekleri ne zaman duyacağız?..
***
Türkiye’nin bugün geldiği noktanın sorumlusu “Sağ politikalar”dır. Ancak ne yazıktır ki; yalnız sağcılar değil, kendilerinin “Solcu” olduğunu iddia edenlerde, hükümetleri döneminde genellikle sağ politikaları uygulamışlar; halkın siyasal ve politik bilincine yukarıdaki tarihsel gerçekleri onların anlayacağı tarzda aktarmamışlardır.
SONUÇ : Sağcılar gibi solcular da;
“Sağ’ın – Sol’un ve 1 Mayıs”ın tarihsel gerçekliğinden söz etmeyerek, HALKA İHANET  ETMİŞLERDİR!..