Turgut Çamer

KONFÜÇYUS’A GÖRE BEŞ AĞIR SUÇ!..KONFÜÇYUS, Hükümdar’ın ısrarlı isteği üzerine bir süre için şehrin yönetiminde olmayı kabul etti. Yedi gün boyunca;  yönetimde görev alanların ne yapıp ne yapmadıklarını izledi.
7. gün yüksek memur Şao – ÇENG’İ idam ettirdi!..Cesedin 3 gün açıkta kalmasını emretti.
Konfüçyus’un öğrencileri çok şaşırdılar, yanına gittiler, sordular:
“ – Şao-ÇENG bu şehirde hatırlı ve güçlü bir adamdı. Şimdi siz, şehrin yönetimini aldıktan sonra ilk işiniz onu astırmak oldu. Bu yaptığınız doğru mudur? Bildiğimiz kadarıyla bu adam haydutluk, hırsızlık yapmamıştı…”
Konfüçyus “ – Yaptığımın nedenini size açıklayayım” dedi ve anlattı:
“ – Dünyada beş ağır suç vardır. Haydutluk ve hırsızlık bunların arasında değildir, daha sonra gelirler. Bu beş suç şunlardır:
Birincisi : Uyumsuz ve asi bir tabiatla birlikte gözüpeklik,
İkincisi : Aşağı bir hayat tarzıyla birlikte inatçılık,
Üçüncüsü : Çenesinin kuvvetli olmasıyla birlikte yalancılık,
Dördüncüsü : Herkesin ayıbını, kusurunu aklında tutmakla birlikte herkesle dost geçinmek,
Beşincisi : Hak ve adalet duygusu olmamakla birlikte yaptığı haksızlıkları süslü ve parlak gerekçeler arkasına gizlemek…”  
- Şao – ÇENG’DE bunların beşi de vardı. Nereye gitse taraftar topluyor, hizipler yaratabiliyordu; aldatıcı fikirlerini parlak konuşmaların arkasına gizleyebiliyordu, zulmüyle “adaleti tersine” çevirebiliyordu.
Konfüçyus devam ediyor:
“ - Aşağılıklar birleştiği zaman ortaya çok güçlü bir kötülük çıkar. Bende şehir halkı için tasalanmak yerine bu adamı idam ettirmeyi tercih ettim!..”