Turgut Çamer

Atatürk’ün Soy Ağacı -1-DEĞERLİ okurlarım, iki gün sonra en büyük bayram olan “CUMHURİYET” bayramımızı kutlayacağız.
87 yıl önce büyük zorluklarla kurulmuş Cumhuriyetimizi, göz bebeğimiz gibi koruyup kollamamız zorunlu bir yaşama biçimidir. Cumhuriyetimizin laik ve demokratik niteliğini değiştirmeye, yok etmeye yönelik çabalar bugüne değin sürmüş, ancak; 87 yıldır Cumhuriyete sahip çıkan yurttaşlarımızın azim ve kararlılığı o arzu, niyet ve sinsi hesapları boşa çıkarmıştır. Tüm benliğimle inanıyorum ki; gelecekte de o hain planları düzenlemeye kalkışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Bu inanç ve bilinçle en büyük bayramımız olan “CUMHURİYET” bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, saygılar sunarım.
 
***
Sevgili “OLAY” okurları, bu bayram haftasında; Bekir TOSUN’UN “Tarihte Bozkır ve Çevresi Yelbeği”, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER’İN “Hemşerimiz Atatürk (Atatürk’ün Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı” ve Nurettin ÖZKAN’IN “Atatürk’ün Ata Yurdu Otantik Kent Taşkale” adlı yapıtlarından yararlanarak, Atatürk’ün Soyağacını iki bölüm halinde sizlere aktarmak istiyorum. “Soy – Sop!” Merakı olanların da merakını gidermek üzere…
· Cumhuriyetimizin Kurucusu, savaş alanlarının kahramanı ve büyük devlet adamı Atatürk’ün ailesi aslen Karamanlıdır. Fatih’in zamanında Osmanlıların Karaman Beyliğini ortadan kaldırıp, halkını sürgün ettiği yıllarda, Karaman’ın Taşkale köyünden Rumeli’ye göç ettiren Yörük aşiretlerine mensuptur.
· Atatürk’ün baba tarafından dedeleri Karaman Yörüklerinden gelirken, anne tarafı Manisa’dan getirilerek Rumeli’ye iskan edilen ve “Evlad-ı Fatihan” olarak nitelendirilen ailelere mensuptur. Bu Yörük aşireti Manisa’dan göç ettirildikten sonra Batı Makedonya’nın Sarıgöl Bucağı’na yerleştirilmiştir.
· Belgelerden anlaşıldığına göre Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın annesinin adı Ayşe, babasının adı Sofi-Zade Feyzullah Efendidir. Feyzullah Efendi Karaman’dan Rumeli’ye sürgün edilen Yörük aşiretindendir.
· Zübeyde Hanım’ın, Hasan Aga ve Hüseyin Aga isimli iki kardeşi bulunmaktaydı.
· Atatürk’ün büyük dedesi (babasının babası) Kırmızı Hafız Efendi’nin annesi; “Gulalar”, babası; “Pınarlar” ailesinden gelir.
·  Hafız Ahmet Efendi, kardeşi Hafız Mehmet Emin’le birlikte 1850 yıllarında ticaret amacıyla önce Manastır’a sonra da Selanik’e gelerek yerleşmiştir.
· Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey, o dönemin Manastır Vilayeti’nin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacık nahiyesinde dünyaya gelmiştir.
· Ali Rıza Bey büyüyüp, evlilik çağına gelince Manisa’dan göçen Yörüklerden olan Sarıgöl köyünden Zübeyde Hanım’la 1871 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten 6 çocuk olmuş, 4’ü ölmüştür.
· Enver Benhan ŞAPOLYO’YA göre Mustafa KEMAL’İN kardeşlerinden biri 1871 yılında doğup 1875 yılında ölmüştür. Fatma isimli kız kardeşi “kuşpalazı” hastalığından kurtulamamıştır. 1874 doğumlu Ahmet ile 1875 doğumlu Ömer isimli iki ağabeyleri de çok yaşamamıştır. Geriye kız kardeşi Makbule Hanım kalmıştır.
· Atatürk’ün doğum yılını 1296 Rumi/M1881 yılı olarak gösteren Harbiye Mektebine giriş kaydında görebiliyoruz.
· 1881 yılında Selanik’te doğan ATATÜRK, ilk ve orta öğrenimini Selanik’te Manastır Askeri İdadisi’nde tamamlamıştır.
· ATATÜRK, 13 Mart 1899 yılında İstanbul’a gelerek Harbiye Mektebine kayıt yaptırmıştır.
NOT: İkinci bölüm haftaya…