Turgut Çamer

Atatürk’ün Soy Ağacı -2-DEĞERLİ okurlarım, bu hafta ikinci ve son bölümü aktarıyorum.“Soy – Sop!..” merakı  olanların merakını gidermek üzere…
* Atatürk’ün TBMM kurulup ilk meclis oluşturulduktan sonra Meclis Başkanlığına verdiği hal fişi ile Ankara nüfusuna kayıt olduğu, 18 Ekim 1922 tarihli belgede de doğum yılı Rumi 1296 olarak kayıt edilmiştir. ( Rumi 1296 yılı; 13Mart 1880 ile 12 Mart 1881 tarihlerini ifade etmektedir.)
 
· “ Tek Adam” isimli eserin yazarı Şevket Süreyya AYDEMİR’DE dahil bir çok tarihçi ve yazar bu belgelere, kız kardeşi Makbule ATADAN ve Zübeyde Hanım’ın anılarına dayanarak Atatürk’ün doğum tarihini M 1881 yılı olarak kabul etmişlerdir.
 
· Namık Kemal ZEYBEK’İN bu günkü Kocacık’a yaptığı gezi ve gezi gözlemlerini yazdığı “ Atatürk’ün Köyü Kocacık” isimli makaleden öğrendiğimize göre Kocacık halkı atalarının Konya’dan göç ederek bu bölgeye geldiklerini ve yöre tarafından “Kocacık” ta yaşayan insanlar “Konyalılar” olarak tanınmaktadır.

· Kocacık halkının Konya’dan geldiğini, çok eski tarihlerde köyün adının “Kocacenk” olduğu hatta bir ara köye “Konyacık” dahi denildiği, köy yakınlarındaki büyük çarpışmadan dolayı köyün adının bir ara Kocacenk, daha sonra da Kocacık olarak anıldığı bu günkü Kocacık halkı tarafından bilinmekte ve köyün adı Makedonya resmi kayıtlarında da Kocacık olarak geçmektedir.

· Bugün Kocacık’ta 200 kadar Türk yaşamaktadır. Kocacık yakınlarındaki 4 köyde de ayni sayıda Türk yaşamakta, bu köylerdeki Türklerin nüfusu Novak köyündekilerle birlikte 1260 kişiye ulaşmaktadır. Bu köyde bulunan ve eğitim dili Türkçe olan dört yıllık ilkokullarda 475 Türk çocuğu öğrenim görmektedir. Yine bu okullarda 33 öğretmen görev yapmaktadır.

·  En büyük okul Kocacık’ta, 8 yıllık eğitim vermektedir. Diğer köylerde beşinci sınıfa geçen öğrenciler taşımalı olarak Kocacık’a  gelmektedir.

· Kocacık 3 mahalleden oluşuyor. Aşağı mahalle, Taşlı mahalle ve Blato (bataklık) mahalle. Atatürk’ün baba ocağı Ali Rıza Beyin evi, Taşlı mahalle de. Ne yazık ki ev yıkılıp harabe durumuna gelmiş.

· Atatürk, atalarının Konyalı Yörükler oluşundan çok mutluydu. Bir gün ilk Konya Milletvekillerinden Naim Hazım ONAT’A “ Konya benim dedelerimin öz vatanıdır. Onlar Rumeli’ye Konya’dan göçmüşlerdir” demiştir.

***

Sevgili okurlarım, atamızın soy ağacını böylece özetlemiş oldum. Satırlarımı sonlandırırken bir soru? kafama takıldı. Acaba diyorum; sevgili Konyalılar, Karamanlılar Atatürk’ümüze yeterince sahip çıkıyorlar mı? Sizlerde ayni soruyu sorma gereksinimi içindesiniz değil mi?..