Turgut Çamer

Seçmenler Dikkat – Dikkat!!!DEĞERLİ seçmen okurlarım, nasılsınız?.. Umarım iyisinizdir!.. Bu günü saymazsak; üç gün sonra, ülkemiz siyasal tarihinin en önemli seçimini yapacağız!
 
Yaklaşık bir buçuk yıldır bu köşeden sizlerle; görüş, yorum, eleştiri ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Sizlere doğru bildiklerimi aktarmanın çabası içinde oldum.
- “Benim bildiğim doğru budur.” dedim. Ama;
- “Benim bildiğim doğru, hepinizin doğrusu olmalıdır!” hiç demedim.
Ancak bu kez, sanki bir dayatma! Ve kendimce çok önemli bir uyarı! Yapma gereksinmesi içindeyim!..
 
***
 
3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Genel seçim sonuçlarına karşı, toplumumuzda kuşkular oluşmuştu. Hiç kuşkusuz, seçim sonuçlarına duyulan güvenin arttırılması için; özellikle YSK’ya, partilere, seçmenlere ve hatta seçmen olmayan bireylere bile önemli görev ve roller düştüğü kanısındayım.
 
Ülkemiz yurttaşı, 1946’dan bu yana birçok seçimde şaibe ve hilelerle karşılaştı.
12 Haziran sandığına 3 gün kalmışken, oy kullanacaklara çok önemsediğim uyarım şudur:
-  “Bu kez, oyunuzu kullanırken sandık görevlilerinin elinize verdiği pusulanın işaretlenmemiş – temiz olmasına dikkat etmelisiniz!..”
 
***
 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun “Muteber olmayan zarf ve oy pusulaları” başlıklı 103. Maddesinde:
“….Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan birleşik oy pusulaları ile bu durumdaki zarfa konulmuş oy pusulaları muteber olmaz… ” şeklinde hüküm altına alınmış.
 
Görüldüğü gibi burada yalnızca seçmenin eylemine yönelik tarifleme yapılmış.
· Ancak, kendilerini bildi bileli “inanç tacirliği ve istismarı” yapanlara, şimdi de “hayali proje satışına(!)” çıkanlara, körü-körüne biat eden AKP’nin sandık görevlileri (bazı iddialara göre) şöyle bir hinoğlu-hinlik yapamazlar mı?
- Oy kullanacak vatandaşı, sandık önüne uzaktan gelirken; süzer ve türbanlı, takkeli, poturlu, çember sakallı olmayan o seçmene oy pusulasını verirken elindeki kalemle köşesine bir çizik atmaya yeltenemez mi!? Yeltenebilir! Çünkü, araştırmayan, sorgulamayan biat kültürlülerden her şey beklenir!
- Böylece oy pusulası işaretli olduğu için GEÇERSİZ olur.
 
***
 
* Sevgili Çanakkale OLAY okurları, siz siz olun namusunuza sahip çıkar gibi oyunuzu kullanmadan önce; elinize tutuşturulan oy pusulasının işaretlenmemiş – tertemiz! olup olmadığını mutlaka kontrol edin.
- Unutmayın, 12 Haziran’da Türkiye’nin geleceği oylanacak!
- MHP ve CHP, hukuksuz etik dışı yöntemlerle tuzağa düşürülmeye çalışılıyor! 
- MHP’ye ve CHP’ye yapılan tertipleri şiddetle kınıyorum.    
* Seçimlerin, Ülkemize ve Çanakkale’mize yakışır olmasını diliyorum.
Sözün Özü: “1 OY = NAMUS”