Konuk Yazar

Gülnur YILDIRIMKİM AKILLI KİM DELİ
 
Canlıların yaşamlarını devam ettirmelerinin tek nedeni nesillerini sürdürebilme güdüsüdür.Bunun içinde bir akıl, o akıl da kendi yaşamlarının özünü oluşturan, üreme davranışı için mutlaka gerekli olan ; beslenme, besleme, savunma ve hareket etmede kullanırlar. 
 
Ergin bir bitki yaşamı için gerekli olan su, besin bulma zorluğu çeker ise hemen çiçeklenip tohum oluşturma çabası içine girer. Savunmasız bir bitki hayvanların otlanmasından korunmak mutlaka dikenli bir çalı içerisinde yaşamını sürdürür. O bitkiyi ne kadar uğraşırsanız o çalının kenarında yetiştiremezsiniz.Kozalaklı bitkiler ortamda besin kıtlığı çekmeye başladıklarında kozalaklarını rüzgara doğru açarak tohumlarını yüzlerce metre uzaklara gitmesini sağlarlar. Daha da ilginç olanı ABD’ de fabrika işçisi olarak çalışan kız ormanlık bir alanda öldürülür. Polis konuyla ilgili bir bilim adamından yardım ister.Bilim adamı kızın öldürüldüğü alandaki ağaçlara yalan makinesine benzeyen birer cihaz yerleştirir. Sonra bu cihazların önünden cinayet zanlısı olarak gösterilen kişileri teker teker geçirir. Cihazların hiç birinde herhangi bir hareket izlenmez. Daha sonra başka bir zanlı yakalanır. Bu canlı cinayet alanında her getirildiğinde cihazların hepsinin ibrelerinin sürekli hareket ettiği görülür.Zanlının polisteki itirafları katilin bu zanlı olduğunu gösterir.( Doç. Dr. Biyolog Oktay GÜNEŞ’in tercümesinden) Ne dersiniz bitkiler mahkeme salonuna gelmek ister mi?
 
Hayvanlarda da durum pek farklı değildir.Misk hayvanlarının yavrularını kurtlardan korumak için onların etraflarında birer çember oluşturup boynuzlarını birer silah gibi kullandıkları herkezce bilinir. Yavrusu aslan tarafından parçalanmak istenen bir bufolo sürüsünün örgütlü bir şekilde aslana saldırdıkları sıkça görünen örneklerdendir.
 
Bir köpeğin, bir kuşun, bir böceğin, bir yılanın karınlarını doyurabilmeleri için verdikleri mücadele sizce de ilginç değil mi? Sahibinin kızgınlığını algılayan bir köpeğin yalakalık yaparak sahibini yumuşatmaya çalışmasına ne demeli. Örnekleri uzattıkça uzatabiliriz. Bunların gösterdikleri tüm bu davranışlar acaba neyin ürünü.
 
Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık üç yüz bin bitki türü 3-4 milyon hayvan türü vardır. Bu türler kendi içlerinde ne birbirlerinden çok yemek, ne de yavrularına miras bırakmak için değil, sadece nesillerinin devamı için yaşarlar. Ancak biri hariç.Kendilerini diğer türlerden zeki adleden insan türü. Tamam da biz insanları hangi yaşam mücadelesi diğer türlerden üstün ve zeki kılar? ‘’ Yaşamak’’ üretmek, hareket etmek yemek içmek ve savunmadan ibarettir..
 
Bu yaşam fonksiyonlarını tüm canlılar yerine getirirken bizim üstün zekamızdan mı faydalanıyor?Bizi zeki kılan bir lokma fazla yemek için insanları öldürmemiz mi? Ya da kendi türünden olan kadınları ikinci sınıf olarak görmek mi? Savunmak için değil öldürmek için ürettiğimiz silahlar mı? Yoksa herkesin yemesi gereken şeyleri stoklama aracı olarak ürettiğiniz uçaklar mı?, gemiler mi? Ya da arabalar mı? bizi zeka bakımından üstün kılar.
 
Aç gözlülük bir zeka çeşidi mi? Bana öyle geliyor ki bu zeka olayını biraz daha tartışmalıyız. Hayvanlar mı yoksa bitkiler mi daha zeki?