Konuk Yazar

Gülnur YILDIRIMSURİYE SORUNU VE EMPERYALİST VİCDAN ÇIĞIRTKANLIĞI -2-
 
Geçen yazımda da belirtmiştim, Suriye’deki emperyalist operasyonun, Tunus, Mısır ve Libya’daki operasyonlara benzemediğini. Mısır , Tunus ve Libya’daki operasyonun amacı emperyalist tekellerin aralarında ki yeniden paylaşım savaşıdır. Buralarda bu ganimet avcıları bir taşla iki kuş vurmuşlardır. Birincisi, Irak`ta ve Afganistan`da olduğu gibi direk fiili işgale girmediler. Bu ülkelerdeki yeni oluşturdukları taşeron ve işbirlikçileri kanalıyla o ülkelerde iç savaş başlattılar. Böylece kendi ülkelerinde olabilecek can kayıplarını, buna bağlı olarak da ülkelerinde meydana gelebilecek toplumsal muhalefeti engellemiş oldular. Karadan ülke halklarını bir birine kırdırırken, havadan bombardımanlarla insanların çanına ot tıkadılar. Yani bıyık altından sinsice gülerek “it de ölse kardan, kurt da ölse kardan” politikası güttüler.
 
İkinci olarak da o ülkelerin ganimetlerini çok da çaba sarf etmeden paylaşıverirler. Suriye`de ise politikaları bir taşla birkaç kuş vurma politikasıdır.
 
Hafızalarımızı birazcık zorlarsak hatırlarız. Suriye sınırımız mayınların temizlenerek birleşik arazilerle- yani sınırın sağındaki solundaki arazilerden bahsediyorum- 50 yıllığına İsrail’e kiralanmaya çalışılmıştı. Peki niçin birleşik arazi ? Mayınlı araziler ABD ve İsrail’e yetmezse , bu araziye birleşik olan tüm ülke topraklarını kullanabilmek için. Peki burayı niçin istiyorlardı ? Tabi ki Erbil’i Akdeniz’e dolayısı ile Irak petrollerini Akdeniz’e indirebilmek içindi. Bu plan tutmayınca ABD emperyalistleri hemen genişletilmiş “B” planını devreye soktular. “Suriye`de Arap Baharı” başlatmak. Ama bu planın da yürümesi için Suriye içinde işbirlikçilere gereksinimleri vardı. Bu işbirlikçileri Suriye`de bulamadılar. Bunun da kolayı vardı. 80 li yıllarda Afganistan`da yaptıklarını yapmak. Yani taşeron savaşçıları devreye sokmak. Amaç ne ? Amaç basit. 1- Suriye’nin kuzeyinde bulunan Suriye kürtlerini Erbil’e bağlamak. Dolayısı ile Erbil’i de Akdeniz’e bağlamak. 2.si yıllarca gerçekleştirmeye uğraştıkları Türkiye’nin parçalanması sürecini hızlandırmış olacaklar. 3.sü Kuzey Irak merkezli bir emperyalist karakol oluşturacaklar. 4.sü Böylece İran’ı da abluka altına alıp, Ortadoğunun kontrolünü buradan sağlayacaklar. İsrail’i güvence altına alacaklar demiyorum. Tekeller çıkar sağlamadıkça kimseye güvence olmazlar. Bence tam tersine İsrail’in pabucu tama atılacak. İsrail Politikaları Kuzey Irak’tan yürütülecektir. Komplo teorisi ürettiğimi söylerseniz, emperyalizmi tanımıyorsunuz derim. Yoksa Globalleşemezler derim. Bu bir kirli savaş derim. Kirli savaş emperyalistlerin planlama sanatıdır derim. Eğer ülkenizde komşularınızla huzur içerisinde yaşamak istiyorsanız, ABD ile ikili ilişkilerizi acilen askıya alın derim.