Konuk Yazar

Gülnur YILDIRIMNASIL BİR MODEL?
 
Türkiye kamu oyunu sürekli yanıltan bunu da çok iyi başaran bir zihniyet, model ülke söylemleri ile yine bir şeyler mi kamufle edilmeye çalışılıyor. Amerika’dan bir ses “Türkiye Arap ülkelerine model olabilir” Anında Türkiye’de eko yapıyor. Türkiye bir model ülke Bahsi geçen modellik 1920-1945 Türkiye’si ise kimsenin sözü yok. Ama bahsedilen bu değil. Çünkü bu dönem Türkiye’nin emperyalistlerin işgalinden kurtulduğu, sürekli devrim anlayışının ülkede hakim kılındığı,ulusal dinamiklerle alt yapının üst yapının inşa edildiği bir süreçtir. Ülkenin bu modeli tabi ki dünyanın sömürge yarı sömürge ülkelerine model olarak.gösterile bilinir. Ama bunu emperyalistlerin ve onların taşeronlarının asla yapmayacakları bir iştir. O zaman model olarak göstermeye çalışılan hangi Türkiye’dir? Tabi ki bahis edilen model 1980 ve sonrasıdır.
 
1980 ve sonrası Türkiye’de ne var diyeceksiniz? Ne yok ki. Ne istersen o var. Emperyalizmin batağına batırılmış çırpındıkça batan bir ülke. Dünyada kimsenin anlamadığı ve kimsenin de asla anlayamayacağı bir demokrasi şekli. Bilim adamının, yazarın, aydınının tutuklu olduğu, Kafasını çıkaranın kafasına, ağzını açanın ağzına vurulduğu yer. Atılan gaz bombalarının şifalı olduğunu savunan bir bakan. Köy enstitülerinin kapatılmasında sonra çekirge gibi zıp zıp zıplatılan bir türlü bir yere oturamayan eğitim sistemimiz. Bırakın vatandaşını, hastasını sağlık çalışanın bile anlamadığı bir sağlık sistemi.Alt yapısı çökmüş, Hayvancılığı, tarımı köylüsüne zül. madenleri emperyalist tekellere peşkeş çekilmiş, vatandaşlarının çoğunluğu Nan’a muhtaç, gençleri işsiz, tüm komşuları ile kavgalı. Yöneticileri emperyalistlerin “getir götür İsmail”i olmuş bir model. İşte kast edilen böyle bir model. Haksızlık ettiğimi, çok karamsar tablo çizdiğimi düşünebilirsiniz. Ama böyle. Peki bu modeli kabul edecek biri bulunur mu dersiniz. Bulunur bulunur zaman vatana ihanetçilerin hızla çoğaldığı zaman.
Yalnız merak ettiğim bir konu var.Bu demokrasi tüccarları niçin Amerika’yı, İsveç, Norveç,Japonya’yı niçin model olarak göstermezler?