Konuk Yazar

M. Niyazi BALCI4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
 
Canlılar dünyası: insanlardan bitkilerden ve hayvanlardan oluşur.İnsanlar eskiden beri hayvanlarla ilgilenmişlerdir.Onları evcilleştirerek etinden sütünden gücünden faydalanmışlardır. Kütüphanelerimizde içi hayvan resimleri ile dolu ansiklopediler, hayvanlarla ilgili kitaplar vardır. Bunlarda hayvanların beslenmeleri, bakımları, çoğalmaları, hastalıkları ve yararları anlatılır.
 
Hayvan dostları ilk defa 1822 yılında İngiltere’de,bir araya gelerek;hayvanları korumak,insanların hayvanlara daha iyi davranmalarını hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla “Hayvanları Koruma Birliğini” kurmuşlardır.Ülkemizde de Hayvanları Koruma Derneği ilk defa 2008 yılında kurulmuştur.Aynı amaçlı dernekler Hollanda’nın başkenti Lahey kentinde Dünya Hayvanları Koruma Federasyonunu oluşturmuşlardır. 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etmiştir.
 
Toplumsal,ahlaki,vijdani açıdan hayvan varlığının canlı olarak değerlendirildiği bir perspektifle tüm hayvanların güvence altına alınması amacıyla 15 Ekim 1978 tarihinde Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü(UNESCO) Merkezi Paris’te Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiştir. Beyanname ilkelerine uygun olarak Almanya,,İsviçre,Avusturya,Hollanda,İsveç gibi ülkeler Hayvanları Koruma kanunlarını çıkarmışlardır.
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 18 Kasım 1999’da imzalanan Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin onaylanması uygun bulunmuştur.Bu konudaki Kanun 15.07.2003 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşme doğrultusunda 1 Temmuz 2004 tarih ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
 
Uygulamada yetersizlikler de olsa bu kanunla hayvanların yaşama hakları güvence altına alınmış, hayvanlara karşı her çeşit kötü muamele ve uygulamalar yasaklanmış ve yasal müeyyidelere bağlanmıştır.Yasa uyarınca her ilde kurulan “İl Hayvanları Koruma Kurulu” tarafından da sürecin izlenmesi hüküm altına alınmıştır.
 
İlimizde oluşturulan bu kurul ortalama ayda (1)kez toplanarak hayvan haklarının korunmasına ve oluşan sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Doğayı birlikte paylaştığımız hayvanların doğanın dengesinde önemli bir yeri olduğunu unutmamalıyız. Kedi ve köpeklerin olmadığı sokakları farelerle yılanların işgal edeceğinin birçoklarımız bilincinde değiliz. İnsanoğlunun aymaz davranışları ve bilinçsizce müdaheleleri ile bazı hayvanların soylarının tükendiği, bazılarının ise tükenmeye yüz tuttuğu izlenmektedir.Bu durum hayvanların korunması için bazı ek tedbirlerin alınmasını, hiç vakit geçirmeden ortak hareket edilmesini zorunlu hale getirmektedir.
 
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, doğayı bizimle paylaşan sevimli dostların yaşama haklarının güvence altına alınması ve mutluluklarının devamının sağlanması hususunda herkesi görevlerini içtenlikle yerine getirmeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.Onların mutluluğunun dünyamıza ve bizim mutluluğumuza katkı sağlayacağını asla unutmayın.
 
Doğanın dengesi hayvanlarla korunur.
 
Doğa hayvanlarla daha güzel…
 
M.Niyazi BALCI
m.n.balci@hotmail.com