Turgut Çamer

3. Ulusal Eğitim Kurultayı…(1)Değerli okurlarım, Ulusal Eğitim Derneği (UED)’nin öncülüğünde (24-25 Kasım 2012) günleri 3. Ulusal Eğitim Kurultayı Ankara Barosunun Ihlamur sokakta ki Eğitim Merkezinde toplandı. İki günde 5 “Oturum” yapıldı. Sonuç Bildirisi yayımlandı ve bir eylem çağrısında bulunuldu.. Ulusal Eğitim Derneği’nin “Onur Ödülü” toplumcu yazar-eğitimci Talip APAYDIN’A verildi.
 
* Bu özgün kurultayın saygın eğitimcileri ve bilim insanları tarafından oluşturulan “Kurultay Sonuç Bildirisi” ve “Eylem Çağrısı”nı köşemi iki haftaya yayarak paylaşmak istiyorum.
 
***
 
“Eğitimde Dönüşümle Nereye?” konulu 3. Ulusal Eğitim Kurultayının düzenleyici kuruluşları:
Ulusal Eğitim Derneği(UED), Tüm Öğretim Elemanları Derneği(TÜMÖD), Cumhuriyet Kadınları Derneği(CKD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD), Müzik Eğitimcileri Derneği(MÜZED), Bilim ve Ütopya Kooperatifi(BİL-KOOP), Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği(YKKED) Ankara Şubesi.
 
Kurultayı destekleyen kuruluşlar (abece sırasına göre):
Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği, Dil Derneği, Eğitim-İş, Kültür Sanat İş, Meslek Liselerini ve Teknik Liseleri Bitirenler ve Mensupları Derneği(MESTEKDER), Türkiye Gençlik Birliği(TGB).
 
1.Gün: 24 Kasım 2012 Cumartesi
Kurultayın açış konuşmasını Prof. Dr. Semih KORAY yaptı.
1. Oturum: 1923’ten Günümüze Eğitim
Oturum Başkanı: Nazım MUTLU
Konuşmacılar: Prof Dr. Aysel ÇELİKEL, Av. Şenal SARIHAN, Doç. Dr. Barış DOSTER, Doç. Dr. H. Haluk ERDEM.
2. Oturum: 4+4+4 Eğitim Sisteminin Çok Yönlü Etkileri
Oturum Başkanı: Dr. Alper AKÇAM
Konuşmacılar: Hikmet ULUĞBAY, Prof. Dr. İsmail GÜVEN, Veli DEMİR, Hüseyin CANERİK.
3. Oturum: Eğitimde Dönüşümün Sanat Eğitimine Etkileri
Oturum Başkanı: Prof. Suna ÇEVİK
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ali UÇAN, Dr. Ayşe OKVURAN, Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK, Refik SAYDAM.
 
2. Gün: 25 Kasım 2012 Pazar
4. Oturum: Eğitimi Dönüştürme Sürecinde Üniversitelerin Durumu
Oturum Başkanı: Prof Dr. Alpaslan IŞIKLI
Konuşmacılar: Prof. Dr. Nur SERTER, Prof. Dr. M. Tuba ONGUN, Suay KARAMAN, Efe BARBAROS.
5. Oturum: Eğitimi Dönüştürme Sürecinde Bilimin Durumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep AKDUR
Konuşmacılar: Prof. Dr. N. Kemal PAK, Prof. Dr. Semih KORAY, Hülya KÜÇÜKARAS.
Forum: Eğitimde Yapılacaklar ve Görevlerimiz
Forum Yöneticisi: Zeki SARIHAN
Konuşmacılar: Şenol EYÜPOĞLU, Rukiye BALTACI, Özgür.. Yiğit BİÇER.
 
***
 
KURULTAY SONUÇ BİLDİRİSİ
SAPTAMALAR: “Genel”
* AKP İktidarı, “4+4+4 Eğitim Sistemi” yasası ve yeni YÖK yasa taslağıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ulusal kimlik oluşturmak, özgür yurttaş yetiştirmek amacıyla belirlenen laik, eşitlikçi ve bilime, sanata dayanan eğitim sistemini sonlandırmıştır.
 
* Hiçbir eleştiriyi kabul etmeyen MEB, Cumhuriyete ve Atatürk’e saldırının üssü olmuştur.
 
* Dünya, savaşlar içinde adaletsizliğe sürüklenirken itirazı olmayan, sorgulamayan “formatlanmış” kuşaklar yetiştirilmek istenmektedir.
 
* Gelinen noktada eğitim sistemimizin % 35’i özelleşmiştir. 8 yıllık kesintisiz eğitim için Özel İletişim Vergisi’nden alınan payla oluşan kaynaklar özel okullara aktarılmaktadır.
 
SAPTAMALAR: “4+4+4 Eğitim Sistemi”
* 8 yıllık zorunlu eğitim fiilen 3 yıla düşürülmüştür. 60 aylık öğrencilerin, birinci sınıfta öngörülen eğitimi almaları olanaksızdır.
 
* “Dünyayı örnek alıyoruz” savıyla ortaya atılan “4+4+4 Sistemi” gelişmiş ülkelerdeki sistemlere benzememektedir, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında okula başlama yaşı, ders saatleri, ders içerikleri gibi yönlerden hiçbir yapısal, pedagojik, bilimsel, eşitlikçi dayanağı yoktur.
 
* “4+4+4” söze, anlatıma, metne dayalı; uygulamayı, araştırmayı, tartışmayı yok sayan “modüler eğitim” anlayışını temel almaktadır. Bu sistemle hedeflenen, Orta Okullar için İmam Hatip, liseler içinse “Açık Lise” uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
 
* MEB Bakanının savladığının tersine, pozitif bilimlerdeki ders açığı kapatılmamakta; din derslerinin süresi artmaktadır.
 
* Orta Okullar için belirlenen 21 seçmeli dersten yalnızca “Kuranı Kerim” ve “Hz. Muhammed’in Hayatı” başlıklı ikisi güvence altına alınmış, diğer derslerin Talim Terbiye Kurulu tarafından değiştirilmesine veya kaldırılabilmesine izin verilmiştir.
 
* Haftalık 36 saatin 10 saati, fiilen din kültürü dersi haline getirilmiştir.
 
* Orta Okulda 20 saat Türkçe ders yapılırken, 18 saat yabancı dilde ders yapılması, ancak sömürge ülkelerinde görülebilecek bir uygulamadır! Amaç, seçmeli Arapça derslerinin yolunu açmaktır.
 
NOT: Devamı Haftaya…