Turgut Çamer

ATATÜRK İLKELERİ ARABİSTAN’DA!..Değerli okurlarım, e-postama Basın-Yayın ve Enformasyon eski Genel Müdürü Cemil ÜNLÜTÜRK imzalı bir ileti geldi. Suudi Arabistan hakkındaki bu ilginç, ilginç olduğu kadar da çok çarpıcı bilgileri aynen paylaşıyorum.
 
***
 
Atatürk ilkeleri şimdi nerde uygulanıyor, biliyor musunuz?
SUUDİ ARABİSTAN’DA!...
 
1- Suudi Arabistan’da türbe, yatır yoktur, yasaktır. Bunlar olmayınca doğal olarak ziyaretleri de yoktur. Ramazan aylarında sözde yatırlara kısmeti açılsın diye genç kızlar, sağlığı için dua edenler, dallara ağaçlara bez bağlayanlar gibi ilkel görüntülerde yoktur. Böyle davranışlar gericilik, CAHİLİYYE devrinden kalma putperestlik addedilir.
 
2- Suudi Arabistan’da Peygamberimize ait olduğu söylenen SAKAL-I ŞERİF, HIRKA-I ŞERİF, DENDAN-I ŞERİF gibi ziyaretler yoktur. Böyle davranışlar gericilik ve ŞİRK “ALLAHA ORTAKLIK” addedilir.
 
3- Suudi Arabistan’da imam, müezzin gibi din görevlileri ülkemizdeki gibi devlet memuru statüsünde değillerdir, devlet bütçesinden bu kişilere maaş ödenmez. Allah için yapılan görevin karşılığında para almak ayıp sayılır ve yasaktır.
 
4- Suudi Arabistan’da biri çıkıp da MEDYUM olduğunu iddia ederse o kişinin kellesi hemen gider. Medyumlar Türkiye’de açık oturumlarda konuşuyor, sözde şifa (!) dağıtıyorlar. Gazetelerde sütunları var…
 
5- Suudi Arabistan’da Nakşilik, Nurculuk, Fethullahcılık vs. vs. gibi Atatürk’ün ölümünden sonra zuhur eden tarikatlar da yoktur, onların şeyhleri de.. cemaatleri de… neden bu tarikatların şeyhlerinin biri bile o şeriat ülkesine gidip de yerleşmez?.. Yerleşmez değil, hatta oraya hiç uğramamışlardır…Yoksa kelle korkusu mu?...
 
6- Suudi Arabistan’da KIZ İMAM HATİP LİSESİ yoktur. Bu komik bulunur, çünkü İslamiyet`te kadından imam olmaz.
 
7- Suudi Arabistan’da nazar bocuğu, okunmuş su, nazara karşı geyik boynuzu, üzerlik vs. gibi şeyler de gericilik ve şirk addedilir, yasaktır.
 
8- Suudi Arabistan’da Cami gibi ibadet yeri kompleksleri altında, bünyesinde market, dükkan vs. bulunamaz. Dinin ticarete alet edilmesi sayılır.
 
Elbette size bir şeriat ülkesinin övgüsünü yapmadım. Sadece bir şeriat ülkesinde bile yasaklanan bazı şeylerin ülkemizde serbestçe nasıl uygulandığını hatırlatmak, güzel dinimizin nasıl sömürüldüğünü vurgulamak istedim.
 
Yukarda yazdıklarımın doğru olup olmadığını DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN sormanız mümkündür.
 
Netice Olarak:
Atamızın sağlığında yasakladığı kimi şeyler onun vefatından sonra TÜRKİYE’DE serbest, ŞERİAT ÜLKESİ SUUDİ ARABİSTAN’DA yasaktır.
 
İŞTE ÇARPICI OLAN DA BUDUR!”
 
***
 
Sevgili Çanakkale OLAY okurları, Basın-Yayın ve Enformasyon eski Genel Müdürünün iletisi böyle.. Bilindiği gibi Suudi Arabistan şeriat yasalarının anayasa olarak kabul edildiği bir krallıktır. Hem yürütme, hem de yasama gücü kralın elindedir. Bakanlar Kurulunu kendi atar ve kurulun kararlarını veto hakkına sahiptir. Arabistan’da yönetimle ilgili kararların hemen hemen tümü, Suudi ailesi tarafından alınır.
 
Suudi Arabistan Din Konseyi “kadınlar araba kullanırsa bir tane bile bakire kalmaz, fuhuş, pornografi ve boşanmalar artar” fetvasını vermiş!..
 
- Kadınların araba kullanması yasak.. Kullanırsa kırbaç cezası var!
- Kadının yanında erkek olmadan ve kapanmadan sokağa çıkması yasak vb.
 
* Kuşkusuz, Suudi Arabistan-Türkiye kıyası yapmak mümkün değil, çünkü Atatürkçü düşünceye tamamen ters düşen pek çok örnek var orada.. Atatürk Türkiye’si bireyin özgürlüğünü tanırken, Suudi Arabistan’da bireyin özgürlüğü yoktur. Yine kuşkusuz; Suudi Arabistan Atatürk ilkelerinden birazcık feyz alabilmiş olsaydı, bir varlıklı zümrenin egemenliği altında “Orta Çağ” feodalitesi görünümünde bir şeriat ülkesi olmazdı.
 
Böyle bir şeriat ülkesinde ne garip değil mi? Atamızın yasakladıklarının bazılarına Suudiler uymuş, onları rehber edinmişler! Ne yaman çelişki değil mi?!