Konuk Yazar

Hasan Naci SezerEMPERYALİZMİ İZOLE EDİLEMEDİĞİ YERDEN YAKALAYIP
TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMMEK
 
Bu gün ülke gündeminden hiç düşmeyen,fakat derli toplu hareket edilemediği için yeterince gündem oluşturulamayan en önemli konudur çevre sorunu.Bir birinden bağımsız hareket eden örgütlenmelerle direnişi yürütmek yerine, ülke çapında oluşturulmuş platformların daha etkin hale getirilmesiyle, tüzüğünde ve programında çevreye duyarlılık olan tüm meslek odaları,sendikalar ve siyasi partilerin bu sürece nesne değil özne olarak katılımının sağlanabildiğinde direniş daha güçlü hale gelecektir. Emperyalizmin sanayi çöplüğüne dönüştürmeye çalıştığı yurdumuzu bu pislikten kurtarmak ve korumak ilkesi birinci önceliğimiz olmalıdır. Emperyalizm; Bu güne kadar işgalini sürdürdüğü yerlerde hiç bu kadar açığa düşmemişti.Yaşam alanlarımıza yaptıkları saldırılar hemen, hemen her yerde küçük veya büyük tepkiler oluşturmakta ve bu tepkiler anlık değil sürekli olarak devam etmektedir. En büyük sorun ise bu enerjinin hayata geçirilmesi işidir.Mevcut enerjiyi daha etkin hale getirebilirsek emperyalizmin halklar üzerindeki egemenliğine son verebiliriz. Emperyalizm;sömürge alanlarında insanların farklı yaşayış biçimlerini sorun olarak ortaya koyup, halkları bir birine kırdırırken kendisini çok iyi bir şekilde izole edebilmesine rağmen, yaşam alanlarımıza saldırı durumunu izole edememektedir. Yaşam alanlarımıza yapılan bu saldırı bizleri direkt etkilemekte ve mızrak çuvala sığmamaktadır. Bu toplumsal tepki devrimci bir çizgiye oturtulup çoğaltılabilirse kazanan mazlum halklar olacaktır.